DOA BREVIRJUMATSORE

08 Januari 2016│Jumat Sesudah Penampakan Tuhan│Ibadat Sore

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Sarjana yang tulus hati

Sesudah susah mencari

Menemukan anak suci

Yesus penebus ilahi.

Tatkala di sungai Yordan

Yesus minta pembaptisan

Terdengar suara Bapa

Yang memperkenalkan Putra.

Dalam pesta pernikahan

Tugas Yesus dilambangkan

Mengubah dunia lama

Agar baru semuanya.

Mulyalah Engkau ya Tuhan

Pada hari penampakan

Serta Bapa dan Roh suci

Mulyalah kekal abadi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Tuhan, luputkanlah jiwaku dari maut dan kuatkanlah aku.

Mazmur 114 (116a,1-9)

Tuhan mengasihi aku,*

Ia mendengarkan seruan dan permohonanku.

Ia menaruh perhatian padaku,*

bila aku berseru kepadaNya.

Jerat maut meliliti aku,+

utusan pratala menyergap aku,*

aku dirundung kesusahan.

Maka aku menyerukan nama Tuhan,*

Ya Tuhan, bebaskanlah aku.

Berbelaskasihlah Tuhan dan adil,*

Allah kita penuh kerahiman.

Orang yang bersahaja dilindungiNya,*

dari kesesakan aku diselamatkanNya.

Hai jiwaku, tenangkanlah dirimu,*

sebab Tuhan berbuat baik kepadamu.

Tuhan meluputkan jiwaku dari maut,*

Ia mengusap air mataku dan menguatkan kakiku.

Aku boleh menikmati hidup di dunia ini,*

di hadapan wajah Tuhan.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan, luputkanlah jiwaku dari maut dan kuatkanlah aku.

Antifon

Pertolonganku dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

Mazmur 120 (121)

Aku melayangkan pandangan ke Gunung,*

dari manakah dapat kuharapkan pertolongan?

Pertolonganku dari Tuhan,*

yang menjadikan langit dan bumi.

Ia takkan membiarkan kakimu tersandung,*

yang menjagamu takkan mengantuk.

Sungguh, takkan mengantuk dan tertidur,*

yang menjaga Israel.

Tuhan menjaga dan menaungi kamu,*

Yang mahatinggi adalah kekuatanmu.

Matahari takkan menyakiti kamu di waktu siang,*

maupun bulan di waktu malam.

Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan,*

Ia menjaga nyawamu.

Tuhan menjaga segala tingkah lakumu,*

sekarang dan selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Pertolonganku dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.

Antifon

Adil dan benar segala tindakanMu, ya raja segala bangsa.

Why 15,3-4

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*

ya Tuhan Allah yang mahakuasa

Adil dan benar segala tindakanMu,*

ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*

dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,+

semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*

sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Adil dan benar segala tindakanMu, ya raja segala bangsa.

BACAAN SINGKAT

(Rom 8,3-4)

Allah telah mengutus PuteraNya sendiri menjadi manusia lemah, serupa dengan manusia yang dikuasai dosa. Dan karena dosa itu, Ia menjatuhkan hukuman atas dosa dalam manusia lama, agar kebenaran hukum dipenuhi dalam diri kita. Sebab kita tidak bertindak sebagai manusia yang dikuasai oleh dosa, melainkan sebagai manusia yang dikuasai Roh.

LAGU SINGKAT

P: Dalam diri Kristus,* Segala suku diberkati.

U: Dalam diri Kristus,* Segala suku diberkati.

P: Semua bangsa meluhurkan Dia.

U: Segala suku diberkati

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Dalam diri Kristus,* Segala suku diberkati.

Antifon Kidung

Para sarjana dinasehati dalam mimpi, supaya pulang melalui jalan lain.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Para sarjana dinasehati dalam mimpi, supaya pulang melalui jalan lain.

DOA PERMOHONAN

Allah Bapa telah mengutus Kristus sebagai cahaya para bangsa. Marilah kita berdoa kepadaNya dan berkata:

U: Bapa kami, dengarkanlah kami.

P: Luaskanlah GerejaMu,* agar kemuliaan PuteraMu semakin dinyatakan kepada semua orang.

U: Bapa kami, dengarkanlah kami.

P: Bapa abadi, Engkau telah menghantar banyak orang bijaksana kepada PuteraMu,* naytakanlah Dia pada semua orang yang mencari kebenaran.

U: Bapa kami, dengarkanlah kami.

P: Panggilah para bangsa masuk ke dalam cahayaMu yang mulia,* agar kami demi nama Yesus setiap lutut bertekuk.

U: Bapa kami, dengarkanlah kami.

P: Utuslah pekerja-pekerja ke dalam panenanMu,* agar Injil diwartakan kepada kaum miskin, dan pengampunanMu dimaklumkan.

U: Bapa kami, dengarkanlah kami.

P: Anugerahkanlah penebusan yang sempurna kepada semua orang yang telah meninggal,* agar mereka bergembira atas kemenangan yang diperoleh Kristus PuteraMu

U: Bapa kami, dengarkanlah kami.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kelahiran penyelamat dunia dimaklumkan cahaya bintang di langit. Semoga kami semakin mengenal dan mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

=======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close