Home DOA BREVIR 01 April 2016│ Oktaf Paskah (P) │St. Hugo; B. Nonius Alvares Pareira...

01 April 2016│ Oktaf Paskah (P) │St. Hugo; B. Nonius Alvares Pareira │Ibadat Pagi│

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

MADAH

Salib suci nan mulia

Kayu paling utama

Tiada yang menandingi

Daun bunga buahnya

Kayu paku bahagia

Memangku pangkal hidup.

Pohon bungkukkan dahanmu

Lemaskanlah uratmu

Lembutkan juga kerasmu

Yang jadi bawaanmu

Sediakan batang empuk

Bagi tubuh rajamu.

Engkaulah kayu yang pantas

Mentakhtakan penebus

Menyajikan tempat labuh

Bagi bumi yang karam

Berhiaskan darah suci

Anakdomba sejati.

Terpuji terhormatilah

Allah mahakuasa

Bapa bersama Putera

Dan Roh Kudus penghibur

Yang jaya bertakhta mulya

Selalu selamanya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Allah tidak sayang akan PuteraNya sendiri, tetapi menyerahkanNya untuk kita semua.

Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,*

menurut besarnya rahmatMu, hapuskanlah kesalahanku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,*

dan cucilah aku dari dosaku.

Kusadari pelanggaranku,*

dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,*

yang jahat di hadapanMu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,*

dan tepatlah keputusanMu.

Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,*

dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,*

Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.

Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,*

basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,*

semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira.

Palingkanlah wajahMu dari dosaku,*

hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,*

baharuilah semangat tabah dalam batinku.

Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,*

janganlah Kauambil rohMu yang kudus dari padaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu,*

dan berilah aku semangat yang rela.

Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,*

supaya mereka kembali kepadaMu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,*

maka aku akan memashyurkan keadilanMu.

Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,*

supaya mulutku mewartakan pujianMu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,*

kurban bakar yang kupersembahkan, tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,*

hati remuk redam takkan Kautolak.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Allah tidak sayang akan PuteraNya sendiri, tetapi menyerahkanNya untuk kita semua.

Antifon

Yesus Kristus mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa dengan darahNya.

Hab 3,2-4.13a.15-19

Ya Tuhan, aku telah mendengar pesanMu,*

aku telah melihat karyaMu yang agung.

Ulangilah dan masyhurkanlah karyaMu di masa kami,*

bila Engkau murka, ingatlah akan kerahimanMu.

Allah datang dari gurun Teman,*

Allah yang kudus dari gunung Paran.

Kegemilangan Allah meliputi cakerawala,*

dan bumi penuh pujianNya.

Seri kemuliaanNya bersinar seperti cahaya,+

seperti kilat yang disambarkan tanganNya,*

Ia menampakkan kekuasaanNya.

Engkau maju berperang untuk membebaskan umatMu,*

Engkau menolong raja yang Kauurapi.

Engkau menyebarangi laut dengan kereta perang,*

melalui lumpur dasar laut.

Batinku gemetar karena berita buruk,*

dan bibirku bergetar ketakutan.

Sendi-sendi tulangku menjadi rapuh,*

dan langkahku goyah.

Dengan tenang kunantikan hari kesesakan,*

yang mendatangi bangsa yang menindas kami.

Walau pohon ara tidak bertunas,*

dan pohon anggur tidak berbuah;

walau penghasilan zaitun tidak memuaskan,*

dan ladang tidak memberi panen;

walau domba seekorpun tak ada di kandang,*

dan tiada ternak di dalam pagar;

namun aku bersukaria dalam Tuhan,*

bersorak-sorai dalam Allah yang menyelamatkan daku.

Tuhan Allahkulah kekuatanku,+

kakiku dikuatkanNya laksana kaki rusa,*

aku dibimbingNya di jalan terjal.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Yesus Kristus mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa dengan darahNya.

Antifon

Ya Tuhan, salibMu kami sembah, kebangkitanMu yang suci kami muliakan dan kami puji, sebab berkat salib itu, seluruh bumi dipenuhi sukacita.

Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*

pujilah Allahmu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*

Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,*

dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabdaNya ke bumi,*

dengan segera firmanNya berlari.

DiturunkanNya salju seperti bulu domba,*

dihamburkanNya embun beku bagaikan abu.

DilemparkanNya hujan es seperti kerikil,*

siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*

Ia menyuruh anginNya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firmanNya kepada Yakub,*

ketetapan dan hukumNya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*

hukum-hukumNya tidak mereka kenal.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ya Tuhan, salibMu kami sembah, kebangkitanMu yang suci kami muliakan dan kami puji, sebab berkat salib itu, seluruh bumi dipenuhi sukacita.

BACAAN SINGKAT

(Yes 52,11-15)

Sungguh, hambaKu akan berhasil, ia akan dimuliakan, diangkat dan disanjung-sanjung. Benarlah, banyak orang tercengang melihat dia, sebab rusaklah sosok tubuhnya, tidak serupa lagi dengan manusia. Namun demikian, banyak bangsa akan kagum, pun raja-raja akan bungkam karena hambaKu itu. Sebab sesuatu yang berlum pernah diceriterakan akan mereka saksikan, apa yang belum pernah didengar akan mereka ketahui.

LAGU SINGKAT

Antifon: Kristus taat untuk kita sampai wafat, sampai wafat di salib.

Antifon Kidung

Di atas kepala Yesus pada salib dipasang tulisan dakwaanNya: Yesus dari Nazaret, raja bangsa Yahudi.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Di atas kepala Yesus pada salib dipasang tulisan dakwaanNya: Yesus dari Nazaret, raja bangsa Yahudi.

DOA PERMOHONAN

Kristus, penebus kita, telah wafat dan dimakamkan bagi kita, tetapi Ia bangkit dan hidup kembali. Marilah kita menyembah Dia dan berdoa:

U: Kasihanilah kami, ya Tuhan.

P: Tuhan dan guru kami, Engkau menjadi taat sampai mati untuk kami,* ajarlah kami menjalankan kehendak Bapa di surga.

U: Kasihanilah kami, ya Tuhan.

P: Engkaulah kehidupan kami yang wafat di salib untuk menghancurkan maut dan neraka,* semoga kami mati bersama Engkau, agar bangkit pula bersama Engkau dalam kemuliaan.

U: Kasihanilah kami, ya Tuhan.

P: Raja kami, Engkau telah menjadi aib bagi manusia seperti cacing yang dipijak orang,* ajarlah kami kerendahan hati yang menyelamatkan.

U: Kasihanilah kami, ya Tuhan.

P: Penyelamat kami, Engkau menyerahkan hidup bagi saudara-saudaraMu yang tercinta,* semoga dengan cinta yang sama kamipun saling mengasihi.

U: Kasihanilah kami, ya Tuhan.

P: Penebus kami, Engkau merentangkan tangan di salib untuk menarik semesta alam kepadaMu,* himpunkanlah ke dalam kerajaanMu semua anak Allah yang tercerai-berai.

U: Kasihanilah kami, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Bapa, sudilah memandang dengan rela keluargaMu ini. Sebab demi keselamatan kami Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib.

Dialah PuteraMu dan    pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

=======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Previous article1 April, Beato Anacleto Gonzales Flores
Next article01 April 2016│ Oktaf Paskah (P) │St. Hugo; B. Nonius Alvares Pareira │Ibadat Siang│