DOA BREVIRMINGGUSORE

28 Juni, Minggu Biasa XIII – Pekan I – Ibadat Sore 1 Hari Raya S. Petrus dan S. Paulus, Rasul

PEMBUKAAN
P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu

Ant. Marilah kita menyembah Tuhan, raja para rasul.

MADAH

Yesus cahaya yang menyinari bumi

Hari mulia hari meriah ini

Kaugemilangkan dengan kenangan suci

Yang merayakan kemartiran sejati

 

Pahlawan Petrus penjaga pintu surge

Serupa Kristus disalib dan disiksa

Pedang terhunus yang memenggal kepala

Melantik Paulus menjadi martir jaya.

 

O Roma mulya engkau sungguh terpuji

Karena jasa kedua tokoh suci

Yang menguduskan tanah yang kaubanggakan

Dengan percikan daray yang dicurahkan.

 

Dimulyakanlah Bapa yang mahakuasa

Diluhurkanlah Putra tunggal tercinta

Dihormatilah Roh penghibur Gereja

Berkuasalah kini dan selamanya. Amin.

 

Ant. 1. “Engkaulah Kristus, Putera Allah yang hidup”. – “Dan engkau, berbahagilah engkau, hai Simon Petrus.”

Mazmur 116 (117)

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa,*

megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa.

Sebab besar kasihNya kepada kita,*

kesetiaan Tuhan selama-lamanya.

Ant. 2 Engkaulah Petrus, dan di atas bukit wadas ini akan kudirikan GerejaKu.

 Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*

pujilah Allahmu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*

Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu*

dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabdaNya ke bumi,*

dengan segala firmanNya berlari.

DiturunkanNya salju seperti bulu domba,*

dihamburkanNya embun beku bagaikan abu.

DilemparkanNya huja es seperti kerikil,*

siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*

Ia menyuruh anginnya bertipu, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firmanNya kepada Yakub,*

ketetapan dan hukumNya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*

hukum-hukumNya tidak mereka kenal.

Ant. 3 Engkaulah alat pilihan, santo Paulus rasul, engkau mewartakan kebenaran di seluruh bumi.

Kidung   Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†

yang telah memberkati kita dalam Kristus*

dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus Allah telah memilih kita†

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya,-

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya†

dengan perantaraan Yesus Kristus*

karena kerelaan kehendakNya.

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia†

yang dianugerahkanNya kepada kita*

dalam Putera yang dikasihiNya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya†

yaitu pengampunan ata segala pelanggaran kita*

menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada             kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†

Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,*

sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak                 dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,†

yaitu menyatukan segala sesuatu di surge dan di bumi*

dalam diri Kristus sebagai kepala.

BACAAN SINGKAT  Rom 1,1-2.7

Kepada semua saudara yang tinggal di Roma, kepada kalian yang dikasihi Allah dan dipanggil olehNya untuk menjadi umatNya yang kudus. Dari saya paulus, hamba Kristus Yesus dan rasul yang dipanggil serta dipilih untuk mewartakan kebar gembira dari Allah. Semoga saudara sekalian selamat sejahtera dan dirahmati oleh Allah Bapa, dan yesus Kristus, Tuhan kita.

LAGU SINGKAT

P: Para rasul mewartakan sabda Allah * Dengan kepercayaan.

U: Para rasul mewartakan sabda Allah * Dengan kepercayaan.

P: Mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus                  Kristus.

U: Dengan kepercayaan.

P: Kemuliaan.

U: Para rasul mewartakan sabda Allah * Dengan kepercayaan.

Ant. Kidung Maria

Para rasul Kristus yang mulia saling mencintai dalam hidupnya; demikian[un mereka tidak dipisahkan satu sama lain dalam kematiannya.

DOA PERMOHONAN

Kristus mendirikan GerejaNya atas dasar para rasul dan nabi-nabi. Marilah kita penuh kepercayaan berdoa kepadaNya:

U: Dampingilah umatMu, ya Tuhan.

Engkau memanggil nelayan Simon menjadi pemukat manusia, *                  pilihlah selalu pekerja-pekerja baru, agar semua bangsa                        diselamatkan.

Engkau menghardik topan di tasik sehingga perahu para murid tidak tenggelam,*

lindungilah GerejaMu terhadap segala kericuan, dan                             kuatkanlah pemimpin Gereja sedunia.

Engkau menghimpunkan kawananMu yang tercerai-berai di bawah pimpinan Petrus,*

himpunkanlah seluruh umatMu dalam kandang yang sama, ya          gembala yang baik.

Engkau mengutus rasul Paulus untuk mewartakan kabar gembira kepada para bangsa,*

sertailah para pewarta Injil, agar sabda keselamatan                              dimaklumkan kepada setiap makhluk hidup.

Engkau mempercayakan kunci kerajaan surga kepada GerejaMu, *

sudilah Engkau membuka pintu gerbang surge bagi semua                  orang yang dalam hidupnya telah mempercayakan diri kepada            belas-kasihanMu.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Tuhan, Allah kami, semoga kami dibantu oleh doa santo Petrus dan paulus RasulMu. Dengan perantaraan mereka Engkau memberi GerejaMu dasar rahmat surgawi. Kiranya dengan perantaraan mereka pula Engkau memberikan sokongan kepada kami untuk mencapai keselamatan abadi. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup …

 

 

 

 

Sumber: IBADAT HARIAN, OFISI BARU MENURUT RITUS ROMA DITERBITKAN OLEH PWI-LITURGI, 1995, Penerbit Nusa Indah, Ende.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

2 Comments

  1. Bukankah Doa Brevir Minggu Sore tgl 28 Juni memakai ibadat sore menjelang Pesta Santo Petrus dan Paulus tgl 29 Juni esok?

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close