DOA BREVIRSENINSIANG

29 Juni, Senin Pekan I – Ibadat Siang Hari Raya S. Petrus dan S. Paulus, Rasul

 

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya

MADAH

Gembala mulya santo Petrus tercinta

Semoga dosa kauampuni segera

Dengan kuasa yang sudah kauterima

Untuk membuka atau menutup surga.

Ajarlah kami Paulus pujangga mulya

Cinta sejati yang merangkum segala

Supaya kami mencapai yang sempurna

Sehingga pasti selamat dan bahagya

Semoga Bapa selalu dihormati

Bersama Putra yang mengutus Roh suci

Kepada kita umat pilihan ini

Yang menerima kehidupan sejati. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Aku tahu siapa kepercayaanku, dan aku yakin, bahwa Ia sanggup memelihara simpananku sampai hari terakhir, sebab Ia hakim yang adil.

Mazmur 122 (123)

KepadaMu kutengadahkan mataku,*

ya Tuhan, yang bersemayam di surga.

Seperti hamba memandang tuannya,*

dan sahaya memandang majikannya,

demikian kita memandang Tuhan Allah,*

sampai Ia mengasihani.

Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,*

sebab sudah banyak kami dihina.

Sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh,*

dan dihina orang yang sombong.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Aku tahu siapa kepercayaanku, dan aku yakin, bahwa Ia sanggup memelihara simpananku sampai hari terakhir, sebab Ia hakim yang adil.

Antifon

Rahmat Allah tidak sia-sia dalam diriku, tetapi tinggal tetap dalam aku.

Mazmur 123 (124)

Sekiranya Tuhan tidak memihak kita,*

ketika musuh bangkit melawan kita,

mereka pasti sudah menelan kita hidup-hidup,*

ketika amarahnya menyala-nyala terhadap kita.

Air pasang pasti sudah menghanyutkan kita,*

dan sungai sudah melanda kita.

Kita pasti sudah tenggelam,*

ditelan banjir yang meluap-luap.

Terpujilah Tuhan, yang tidak menyerahkan kita,*

menjadi mangsa mereka!

Kita terlepas dari mereka,*

seperti burung dari jerat penangkap.

Jerat telah putus,*

dan kitapun terlepas.

Penolong kita ialah Tuhan,*

yang menjadikan langit dan bumi.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Rahmat Allah tidak sia-sia dalam diriku, tetapi tinggal tetap dalam aku.

Antifon

Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman.

Mazmur 124 (125)

Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion,*

tak tergoncangkan, teguh selama-lamanya.

Seperti gunung-gemunung mengelilingi Yerusalem,†

demikianpun Tuhan melindungi umatNya,*

sekarang dan selama-lamanya.

Orang berdosa takkan bertahan,†

menguasai tanah pusaka orang jujur,*

asal orang jujur tidak melakukan kejahatan.

Berbuatlah baik, ya Tuhan, kepada orang baik,*

dan kepada orang yang tulus hati.

Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit,†

hendaknya dienyahkan Tuhan,*

bersama orang yang melakukan kejahatan.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman.

BACAAN SINGKAT

Kis 15,7-9

Allah menghendaki agar dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar sabda Injil lalu percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendakNya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Ia sama sekali tidak mengutamakan kita di atas mereka, tetapi menyucikan hati mereka dengan iman.

P: Di seluruh bumi bergemalah seruan mereka.

U: Dan pesan mereka sampai ke perbatasan bumi.

DOA PENUTUP

Allah, dasar iman kami, Engkau sudah menganugerahi kami sukacita yang luhur dan suci pada perayaan rasulMu Petrus dan Paulus. Semoga umatMu senantiasa menuruti ajaran mereka, sebab merekalah yang pertama-tama menegakkan GerejaMu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Aritikel Terkait

Back to top button
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share