DOA BREVIRSELASASORE

22 Juli, Selasa Peringatan Wajib S. Maria Magdalena- 0 Pekan IV – Ibadat Sore 2

PEMBUKAAN
P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu

MADAH

Marilah kita memuji

Wanita yang tabah hati

Terkenal di mana-mana

Karena kesuciannya.

 

Penuh cinta pada Tuhan

Teguh kuat dalam iman

Gagah ditempuhnya jalan

Berpedoman pengabdian

 

Badan diatur puasa

Hati dikuatkan doa

Maka kini menikmati

Kegembiraan Surgawi

 

Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan RohNya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada hamba yang setya. Amin

Ant. 1 Ya Tuhan, hambaMu bersukacita atas karya keselamatanMu, (M.P. Alleluya)

Mazmur dan Kidung dari rumus umum s.perawan Maria, hlm. 857.

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan kepadaku,*

“Mari kita pergi ke rumah Tuhan.”

Sekarang kami telah berdiri*

di gerbangmu, hai Yerusalem!

Hai Yerusalem, engkau dibangun*

sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu*

suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan*

sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan*

kursi keluarga raja Daud.

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem*

“Damai sejahtera bagi orang yang mencitai engkau.”

Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu*

dan kemakmuran atas istanamu.

Atas nama semua sadara dan sahabatku*

aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,*

aku memohonkan kebahagiaan bagimu.

 Ant. 2 Bagaikan rumah di atas wadas, demikianlah hati wanita suci dilandaskan pada perintah Allah, (M.P. Alleluya).

Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,*

sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,*

sia-sialah para pengawal berjaga._

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, †

pergi tidur larut malam*

Dan mencari nafkah dengan susah payah.

tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan *

kepada orang yang dicintaiNya.

Putera-putera sungguh anugerah Tuhan,*

dan bukan kandungan sungguh ganjaranNya.

Seperti anak panah di tangan pahlawan,*

demikianlah putera yang diperanakan pada masa muda.

Berbahagialah orang yang mengisi*

tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,*

tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang.

 

Ant. 3 Tangan Tuhan meneguhkan dia, maka ia akan diberkati selama-lamanya, (M.P. Alleluya).

KIDUNG   Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†

yang telah memberkati kita dalam Kristus*

dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus Allah telah memilih kita†

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya,-

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya†

dengan perantaraan Yesus Kristus*

karena kerelaan kehendakNya.

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia†

yang dianugerahkanNya kepada kita*

dalam Putera yang dikasihiNya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya†

yaitu pengampunan ata segala pelanggaran kita*

menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada            kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†

Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,*

sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak                 dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,†

yaitu menyatukan segala sesuatu di surge dan di bumi*

dalam diri Kristus sebagai kepala.

BACAAN SINGKAT                             Rom. 8,28-30

Saudara-saudara, kita tahu, bahwa segala-galanya menguntungkan mereka yang mencintai Allah, yaitu semua orang yang terpanggil menurut rencana Allah dari semula. Karena semua orang yang dikenal Allah dari semula, ditentukannyNya dari semula pula untuk menjadi serupa dengan citra PuteraNya, supaya di antara banyak saudara Krsitus menjadi yang sulung. Semua yang ditentukan Allah dari semula, dipanggilNya juga; semua yang dipanggil diselamatkanNya, dan semua yang diselamatkan dimuliakan olehNya.

LAGU SINGKAT          Di luar masa Paska

P: Tuhan memilih dia* Dan mencintai dia

U: Tuhan memilih dia* Dan mencintai dia

P: Tuhan menerimanya ke dalam kemuliaan

U: Dan mencintai dia.

P: Kemuliaan

U: Tuhan…

Dalam masa Paska:

P: Tuhan memilih dia dan mencintai dia ,* Alleluya,alleluya.

U: Tuhan memilih dia dan mencintai dia* Alleluya, alleluya

P: Tuhan menerimanya ke dalam kemuliaan.

U: Alleluya, alleluya.

P: Kemuliaan.

U: Salam

KIDUNG MARIA lihat lingkaran harian, hlm. 339.

Ant. Aku bersuka ria dalam Tuhan dengan hati lapang, sebab aku telah menikmati keselamatan, (M.P. Alleluya).

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

DOA PERMOHONAN

Marilah kita bersama para wanita kudus berdoa kepada Tuhan untuk GerejaNya

U: Ingatlah akan GerejaMu, ya Tuhan

Dengan iman yang teguh para martir menghadapi kematian badani,* berikanlah kekuata kepada Gereja dalam segala cobaan.

Dengan tabah para wanita kudus menjawab panggilan rahmat dalam perkawinan suci,* semoga GerejaMu subur dalam kerasulannya.

Dengan sabar para janda suci menguduskan kesepiannya dengan doa dan bakti,* semoga GerejaMu  menunjukkan cinta kasih kepada dunia.

Dengan tekun para ibu mendidik anak-anak bagi kerajaan Allah dan masyarakat,* semoga GerejaMu membimbing semuamanusia kepada keselamatan dan kehidupan abadi.

Dengan gembira semua wanita suci memandang cahaya wajahMu,* semoga para anggota Gereja yang telah meninggal bergembira karena memandang wajahMu

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah mahamulia, PuteraMu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita paska yang mulia pertama-tama kepada Maria Magdalena. Semoga berkat teladan dan doanya kami mewartakan kristus yang hidup dan kelak melihatNya meraja dalam kemuliaanMu. Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup …

PENUTUP

P: Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore sudah selesai.

U: Syukur kepada Allah.

Sumber: IBADAT HARIAN  OFISI BARU MENURUT RITUS ROMA DITERBITKAN OLEH PWI-LITURGI, 1995, PENERBIT NUSA INDAH-ENDE.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close