DOA BREVIRSABTUSORE

1 Agustus, Sabtu Peringatan Wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup-Pujangga – Ibadat Sore 2

PEMBUKAAN
P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu

MADAH Untuk seorang gembala umat

Ya gembala yang terhormat

Trimalah pujian umat

Tuhan sendiri terharu

Bila kami memujimu

 

Kristuslah imam abadi

Yang menghidupkan kembali

Umat baru bagi Allah

Bagaikan mempelai indah.

 

Ia pun sudah berkenan

Memilih dan menthabiskan

Engkau menjadi pelayan

Gembala umat beriman.

 

Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan RohNya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada kita semua. Amin

 

Untuk beberapa gembala umat:

Kita semua gembira

Sambil mengenangkan jasa

Para gembala Gereja

Yang cinta pada umatnya

 

Jiwa raga seluruhnya

Dibaktikan dengan nyata

Supaya kawanan Tuhan

Sungguh terjamin dan aman.

 

Segala mara bahaya

Ditangkis gagah perkasa

Mereka tak kenal lelah

Melayani umat Allah.

 

Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan RohNya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada kita semua. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1 Aku menjadi pelayan Injil sesuai dengan rahmat yang diberikan Allah kepadaku, (M.P. Alleluya).

Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahMu,* siapa boleh tinggal di gunungMu yang suci.

Yaitu orang yang hidup tanpa celah dan berlaku,† yang berkata benar dalam hatinya* dan tidak memfitnah dengan lidahnya.

Yang tidak berbuat jahat kepada saudaranya,* tidak mendatangkan nista kepada sesame.

Yang menjauhi orang berdosa,* dan memberi hormat kepada yang takwa.

Yang berpegang pada sumpah, meskipun rugi,* tidak memeinjamkan uang dengan makan riba.

Yang tidak mau memungut uang suap* untuk merugikan orang tak bersalah.

Barangsiapa berbuat demikian,* tidak akan goyah selama-lamanya.

Ant. 2. Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumahnya, (M.P. Alleluya).

Mazmur 111 (112)

Berbahagialah orang yang takwa,* yang sangat suka akan perintah Tuhan.

Anak cucunya akan berkuasa di bumi,* keturunan orang jujur akan diberkati.

Rumah tangganya akan makmur dan sejahtera,* kebaikannya tetap selama-lamanya.

Tuhan yang adil, pengasih dan penyayang,* menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus.

Orang baik menaruh belaskasihan dan memberi pinjaman,* ia melakukan urusannya dengan penuh tanggung jawab.

Orang jujur tidak pernah akan goyah,* ia akan dikenang selama-lamanya.

Ia tidak gentar akan kabar buruk,* hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.

Hatinya tenang, ia tidak akan takut,* ia bersukacita karena mengalahkan musuh.

Dengan murah hati ia memberi derma kepada orang miskin,† kebaikannya tetap selama-lamanya,* kekuatannya tiada bandingannya.

Orang jahat melihatnya dan sakit hati,† menggertakan gigi, merana dan hancur lebur,* usaha orang berdosa akan gagal.

Ant. 3 Domba-dombaKu mendengarkan suaraKu dan menjadi satu kawanan di bawah pimpinan satu gembala, (M. P. Alleluya).

KIDUNG WAHYU 15,3-5

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,* ya Tuhan, Allah, yang Mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakanmu,* ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,* dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus, † semua bangsa akan datang dan sujud menyembah dihadapanMu,* sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

BACAAN SINGKAT

Para ketua di antara kamu kunasihati sebagai teman sejawat dan saksi penderitaan Kristus, dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi dengan suka rela seturut kehendak Allah. Jangan main kuasa atas umat yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawananmu. Dan bila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang takkan binasa.

LAGU SINGKAT

P: Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.

U: Inilah..

P: Ia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya.

U: Dan mendoakan mereka.
P: Kemuliaan.

U: Inilah.

Dalam masa Paska

P: Inilah suadara yang mencintai umat Allah dan mendokan mereka,* Alleluya,alleluya.

U: Inilah.

P: Ia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya.

U: Alleluya,alleluya.

P: Kemuliaan.
U: Inilah.

Ant.Apa gunanya bagi seseorang, jikalau ia memperoleh seluruh dunia, tetapi menderita kerugian bagi jiwanya?

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

DOA PERMOHONAN

Kristus ditetapkan sebagai imam agung untuk manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Marilah kita meluhurkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa:

U: Selamatkanlah umatMu, ya Tuhan.

Kristus, Engkau menerangi GerejaMu melalui para pemimpin yang suci,* Semoga umat Kristen selalu Kaugembirakan dengan terang cahayaMu.

Kristus, Engkau mengampuni dosa umat karena para gembala berdoa seperti Musa, * maka kuduskanlah GerejaMu senantia berka doa mereka.

Kristus, Engkau mengurapi para kudusMu dan mengutus Roh Kudus kepada mereka,* maka penuhilah semua pemimpin umatMu dengan ROh Kudus.

Kristus, Engkau sendirilah milik para gembala yang kudus,* semoga semua orang yang sudah Kautebus dengan darahMu tetap bersatu dengan Dikau.

Kristus, berkat usaha gembala Gereja, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada domba-dombaMu,* maka selamatkanlah para arwah dari kematian kekal berkat wafatmu.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah, penyelamat manusia, Engkau selalu membangkitkan tokoh-tokoh agung untuk menyegarkan semangat GerejaMu. Semoga kami mengikuti jejak santo Alfonsius Maria dan giat mengusahakan keselamatan manusia, supaya kami memperoleh juga ganjaran yang indah di surga. Demi Yesus Kristus PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup…

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close