DOA BREVIRJUMATSORE

20 November, Jumat Pekan Biasa XXXIII – 0 Pekan I – Ibadat Sore

PEMBUKAAN

P : Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.

U : Supaya mulutku mewartakan pujianMu.

MADAH

Maria bunda tercinta

Dengarkan kami semua

Yang bermohon dan berdoa

Dengan hati yang percaya.

 

Bila ditimpa bencana

Terancam bahaya dosa

Kami mohon perlindungan

Agar setya pada Tuhan.

 

Bila senja hidup tiba

Dan kami dipanggil Bapa

Kami mohon pertolongan

Agar tekun dalam iman.

 

Dimuliakanlah Bapa

Bersama Putra dan RohNya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada Bunda Maria. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1 Berbagialah engkau, ya perawan Maria, yang mengandung pencipta semesta alam, (MP. Alleluya).

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*

pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan *

sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat*

terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*

kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*

yang bersemayam di tahta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*

untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu*

dan mengangkat orang miskin dari sampah,

Untuk mendudukannya di tengah para penguasa,*

di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul*

dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Ant. 2 Santa Maria, engkau melahirkan penciptamu, namun engkau perawan selalu, (M.P. Alleluya).

Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*

pujilah AllahMu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*

Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,*

dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabdaNya ke bumi,*

dengan segera firmanNya berlari.

DiturunkanNya salju seperti bulu domba,*

dihamburkannya embun beku bagaikan abu.

DilemparkanNya hujan es seperti keriki,*

siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mecair kembali,*

Ia menyuruh anginNya bertiup,

maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firmanNya kepada Yakub,*

Ketetapan dan hukumNya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*

Hukum-hukumNya tidak mereka kenal.

Ant. 3 Engkaulah puteri yang diberkati Tuhan, sebab engkau melahirkan bagi kami sumber kehidupan, (M.P. Alleluya).

Kidung Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita

Yesus Kristus, †

Yang telah memberkati kita dalam Kristus *

Dengan segala berkat rohani di surge

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita †

Sebelum menciptakan jagat raya, *

Supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi puteraNya †

Dengan perantaraan Yesus Kristus *

Karena kerelaan kehendakNya.

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia †

Yang dianugerahkanNya kepada kita *

Dalam Putera yang dikasihiNya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya, †

Yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita, *

Menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijkasanaan †

Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita, *

Sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam kristus sejak dahulu, –

Untuk menggenapkan segala zaman, †

Yaitu menyatukan segala sesuatu di surge dan di bumi

Dalam diri Kristus sebagai kepala.

BACAAN SINGKAT                                        Gal 4,4-5

Ketika sudah sampai saat yang ditetapkan Allah, Ia mengutus PuteraNya. PuteraNya itu dilahirkan dari seorang wanita dan hidup di bawah hokum taurat, supaya mereka semua yang tunduk pada hokum itu, dibebaskan olehNya dan diangkat menjadi anak Allah.

LAGU SINGKAT                          Di luar masa Paska

P : Sesudah melahirkan Kristus, * Engkau tetap perawan. U: Sesudah. P : Bunda Allah, doakanlah kami. U : Engkau tetap perawan. P : Kemuliaan.U : Sesudah

Atau

Semua bangsa akan menyebut aku: yang bahagia. Sebab Tuhan telah memperhatikan daku, hambaNya yang hina, (M. P. Alleluya).

DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Allah, Bapa yang mahakuasa, dan bersukaria di  hadapanNya. Sebab Ia telah merahmati santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa. Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati:

U : Semoga santa Maria mendoakan kami.

Allah, pencipta mahaluhur, Engkau telah mengangkat Maria ke surge dengan jiwa dan raga, dan mempermuliakannya bersama Kristus, * arahkanlah hati kami juga kepada kemuliaan surgawi.

Engkau telah memberi kami Maria sebagai bunda.

Kabulkanlah doanya: sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka, ampunilah orang yang berdosa, * dan berikanlah damai sejahtera kepada semua orang.

Semoga umatMu sehati sejiwa dalam cinta kasih *

Dan rukun bertekun dalam doa bersama Maria, bunda Yesus.

Engkau telah memahkotai Maria di surge, * semoga semua orang mati bersuka ria dalam kerajaanMu bersama para kudus.

BAPA KAMI

 DOA PENUTUP

Tuhan, sumber rahmat dan kurnia, peringatan santa perawan Maria kami rayakan. Semoga karena doa dan permohonannya kami dipenuhi dengan rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup….

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Aritikel Terkait

Back to top button
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share