DOA BREVIRMINGGUSIANG

22 November, Minggu Pekan Biasa XXXIV – 0 Pekan II – Ibadat Siang – Hari Raya Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya

MADAH

Ya Roh kudus sumber cinta

Serta Bapa dan Putera

Datanglah di tengah kami

Membawa hidup Ilahi

Gerakkanlah hati kami

Agar giat penuh bakti

Menyanyikan lagu puji

Mengamalkan cinta suci

Kabulkanlah doa kami

Ya Allah Bapa surgawi

Bersama Putera dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Ia akan duduk atas takhta Daud dan akan memerintah selama-lamanya.

Mazmur 117 (118)

Sorak-sorai dan ucapan selamat Yesus adalah batu yang di  buang oleh tukang-tukang banguanan – yaitu kamu sendiri -, namun Ia telah menjadi batu penjuru (Kis 4,11)

I

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,*

kekal abadi kasih setiaNya.

Hendaknya Israel berkata,*

kekal abadi kasih setiaNya.

Hendaknya kaum Harun berkata,*

kekal abadi kasih setiaNya.

Hendaklah orang yang takwa berkata,*

kekal abadi kasih setiaNya.

Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan,*

Ia menjawab dan melegakan daku.

Tuhan di pihakku, aku tidak takut,*

apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku ?

Tuhan di pihakku, Ia penolongku,*

aku melihat pembenciku tersipu-sipu.

Lebih baik berlindung pada tuhan,*

dari pada percaya kepada manusia.

Lebih baik berlindung pada tuhan,*

dari pada percaya kepada bangsawan.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ia akan duduk atas takhta Daud dan akan memerintah selama-lamanya.

Antifon

KerajaanMu berlangsung selama-lamanya dan pemerintahanMu turun-temurun.

II

Segala bangsa mengepung aku,*

tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan .

Mereka mengepung aku rapat-rapat,*

tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Mereka mengepung aku seperti lebah †

seperti nyala api yang menjilat-jilat

tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Aku di desak-desak sampai terjatuh,*

tetapi Tuhan menolong aku.

Tuhanlah kekuatan dan pelindungku,*

Dialah kemenanganku.

Suara gembira dan sorak sorai,*

terdengar di perkemahan para pemenang.

Tuhan bertindak dengan tangan kuat,*

tangan Tuhan mahakuasa.

Aku tidak akan mati, aku tetap hidup,*

untuk mewartakan karya-karya Tuhan.

Tuhan sering menyiksa aku,*

Namun tidak menyerahkan daku kepada maut.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

KerajaanMu berlangsung selama-lamanya dan pemerintahanMu turun-temurun.

Antifon

Pada jubahNya ada tulisan: Raja para raja dan penguasa para penguasa. Ia mulia dan meraja sepanjang masa.

III

Bukalah bagiku gerbang kemenangan,*

supaya aku masuk dan bersyukur kepada Tuhan.

Inilah pintu gerbang Tuhan,*

para pemenang masuk kedalamnya.

Syukur kepadaMu, sebab Engkau menenangkan daku,*

dan menjadi penyelamatku.

Batu yang dibuat oleh para pembangun,*

telah menjadi batu sendi.

Karya Tuhanlah itu,*

sangat mengagumkan kita

pada hari inilah Tuhan bertindak,*

mari kita rayakan dengan gembira.

Ya Tuhan, berilah kami keselamatan,*

Ya Tuhan, berilah kami kesejahteraan.

Beraraklah dengan membawa ranting berdaun,*

hiasilah tanduk-tanduk mesbah.

Allahkulah Engkau,  Engkau kupuji,*

Allahku, Engkau kuangungkan.

Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,*

kekal abadi kasih setiaNya.

Orang berdosa dibunuh oleh kejahatannya,*

yang membenci orang saleh akan menanggung kesalahannya sendiri.

Tuhan menyelamatkan para hambaNya,*

semua yang berlindung kepadaNya tidak menanggung hukuman.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Pada jubahNya ada tulisan: Raja para raja dan penguasa para penguasa. Ia mulia dan meraja sepanjang masa.

BACAAN SINGKAT

(Kol 1,12-13)

Marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa yang memberi kita bagian dalam warisan para kudus di dalam terang. Ia meluputkan kita dari kekuasaan kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang tercinta.

P: Tuhan dertakhta di surga.

U: Ia bersemayam sebagai raja selama-lamanya.

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, Engkau membaharui segala sesuatu dalam PuteraMu terkasih, raja semesta alam. Bebaskanlah seluruh ciptaan dari perbudakan dosa agar seluruh alam raya mengabdi dan memuji Engkau tak berkesudahan.

Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup.  Amin

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.

U: Syukur kepada Allah.

=====

Sumber:

IBADAT HARIAN

KOMISI LITURGI KWI

Jln. Cut Meutia, 10

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close