DOA BREVIRMINGGUSORE

22 November, Minggu Pekan Biasa XXXIV – 0 Pekan II – Ibadat Sore 2 – Hari Raya Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Kristus raja para bangsa

Penguasa jagat raya

Engkau merajai juga

Sanubari manusia

Isi surga sujud bakti

MemujiMu dan bernyanyi

Kami bangga mengakui

Engkau raja tertinggi

Kristus pangkal perdamaian

Tanamkanlah kerukunan

Antar bangsa sedunia

Supaya aman sentosa

Terpujilah Yesus Tuhan

Raja yang tak terkalahkan

Bersama Bapa dan RohNya

Mulyalah sepanjang masa. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Ia akan disebut pembawa damai, dan pemerintahanNya akan mantap selama-lamanya.

Mazmur 109 (110),1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*

sampai musuh musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu”.

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion,*

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*

sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu”.

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal,*

“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya”.

Tuhan mendampingi baginda,*

pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*

agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ia akan disebut pembawa damai, dan pemerintahanNya akan mantap selama-lamanya.

Antifon

KerajaanNya akan kekal abadi, dan semua raja akan mengabdi dan taat kepadaNya.

Mazmur 144 (145) – I

Aku mengagungkan Dikau, ya Allah, rajaku,*

aku memuliakan namaMu selama-lamanya.

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau,*

dan memuji namaMu selama-lamanya.

Agunglah Tuhan dan sangat terpuji,*

keagunganNya tak terselami.

Angkatan demi angkatan memuliakan karyaMu,*

dan mewartakan kejayaanMu.

Semarak dan mulialah namaMu,*

kemegahanMu akan kukidungkan.

KaryaMu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan,*

dan keagunganMu akan kumaklumkan.

KebaikanMu yang tak terperikan akan kukenangkan,*

dan keadilanMu akan kuumumkan.

Tuhan itu pengasih dan penyayang,*

lambat akan murka dan besar kasih setiaNya.

Tuhan baik terhadap semua orang,*

penuh kasih setia terhadap segala ciptaanNya.

Ya Tuhan, semoga segala karyaMu bersyukur kepadaMu,*

dan semua kekasihMu memuji Engkau.

Semoga mereka mengumumkan kerajaaMu yang mulia,*

dan mewartakan keperkasaanMu.

Semoga mereka menyiarkan kejayaanMu kepada umat manusia,*

dan memaklumkan kerajaanMu yang semarak mulia.

KerajaanMu berlangsung selama-lamanya,*

dan pemerintahanMu turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

KerajaanNya akan kekal abadi, dan semua raja akan mengabdi dan taat kepadaNya.

Antifon

Kepada kristus diserahkan kehormatan untuk memerintah sebagai raja. Semua bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadaNya

Why 19,1-7 Pernikahan Anak domba

Alleluya.

Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,*

karena benar dan adillah segala keputusanNya.

Alleluya.

Alleluya.

Pujilah Allah kita, hai sekalian hambaNya,*

semua yang takwa, baik kecil maupun besar.

Alleluya.

Alleluya.

Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,*

sudah menjadi raja.

Alleluya.

Alleluya.

Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,*

marilah kita memuliakan Tuhan.

Alleluya.

Alleluya.

Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,*

dan mempelaiNya sudah siap berhias.

Alleluya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Kepada kristus diserahkan kehormatan untuk memerintah sebagai raja. Semua bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadaNya

BACAAN SINGKAT

(1 Kor 15,25-28)

Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah menaklukan musuhNya di bawah kakiNya. Musuh terakhir yang akan dibinasahkan adalah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukan Allah di bawah kakiNya. Tetapi kalau dikatakan: “segala sesuatu telah ditaklukan”, maka dijelaskan bahwa dikecualikan Allah yang menaklukan segala sesuatu kepada Kristus. Jadi, kalau segala sesuatu telah ditaklukan kepada Kristus, maka Putera sendiri akan menaklukan diriNya di bawah Dia, yang telah menaklukan segala sesuatu di bawahNya, supaya Allah menjadi segalanya bagi semua orang.

LAGU SINGKAT

P: Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,*  Engkaulah raja sejati.

U: Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,*  Engkaulah raja sejati.

P: Engkau menguasai segalanya.

U: Engkau raja sejati.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,*  Engkaulah raja sejati.

Antifon Kidung

Segala kuasa di surga dan di dunia telah diserahkan kepadaKu, sabda Tuhan.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Tuhan Allah akan memberi Dia takhta Daud BapaNya, dan Ia akan memerintah keluarga Yakub sampai kekal. KerajaanNya tidak akan berkesudahan.

DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, Kristus raja menciptakan dan memelihara semesta alam. Marilah kita berdoa kepadaNya:

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, raja dan gembala kami, himpunkanlah UmatMu dari segala penjuru dunia,* dan gembalakanlah mereka dalam kesegaran dan kelimpahan kurniaMu.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, pembimbing dan penyelamat kami , satukanlah semua orang jadi umatMu, sembuhkanlah yang sakit, carilah yang hilang, peliharalah yang kuat,* panggillah yang jauh, himpunkanlah yang tercerai-berai, tegakkanlah yang putus asa.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, hakim abadi, tempatkanlah kami disebelah kananMu, bila kuserahkan kerajaanMu kepada Allah Bapa,* dan serahkanlah kepada kami martabat raja yang kausediakan bagi kami sejak awal dunia.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, pangeran perdamaian, hancurkanlah segala alat perang,* dan maklumkanlah damaiMu di antara para bangsa.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, ahli waris dan pemilik para bangsa, himpunkanlah seluruh umat manusia ke dalam Gereja yang dipercayakan Bapa kepadaMu,* agar setiap orang mengakui Engkau sebagai raja dan kepala dalam kuasa roh kudus.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkaulah yang sulung di antara orang mati, dan yang pertama bangkit dari alam maut,* terimalah semua orang yang telah meninggal ke dalam kemuliaan kebangkitanMu.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, Engkau membaharui segala sesuatu dalam PuteraMu terkasih, raja semesta alam. Bebaskanlah seluruh ciptaan dari perbudakan dosa agar seluruh alam raya mengabdi dan memuji Engkau tak berkesudahan.

Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup.  Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

=====

Sumber:

IBADAT HARIAN

KOMISI LITURGI KWI

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close