DOA BREVIRMINGGUSIANG

03 Januari 2016│Minggu Raya Penampakan Tuhan│Ibadat Siang

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya

MADAH

Ya Roh kudus sumber cinta

Serta Bapa dan Putera

Datanglah di tengah kami

Membawa hidup Ilahi

Gerakkanlah hati kami

Agar giat penuh bakti

Menyanyikan lagu puji

Mengamalkan cinta suci

Kabulkanlah doa kami

Ya Allah Bapa surgawi

Bersama Putera dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Para sarjana membuka kotak masing-masing. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan emas, dupa dan wangi-wangian.

Mazmur 46 (47)

Segala bangsa bertepuktanganlah,*

elukanlah Allah dengan sorak-sorai.

Sebab Tuhan itu Allah yang agung dan dahsyat,*

raja besar atas seluruh bumi.

Semua bangsa ditaklukkan bagi kita,*

sekalian suku ditundukkanNya.

Bagi kita dipilihNya tanah pusaka,*

kebanggaan Yakub, kekasihNya.

Allah Tuhan kita telah naik, diiringi sorak-sorai,*

diiringi bunyi sangkakala.

Bernyanyilah bagi Allah dengan melagukan mazmur,*

bermazmurlah bagi raja kita.

Sebab Allah merajai semesta alam,*

nyanyikanlah mazmur penuh seni.

Allah merajai segala bangsa,*

bersemayam atas takhtaNya yang kudus.

Para pemimpin bangsa menggabungkan diri,*

dengan umat Allah Abraham.

Sebab Allah menguasai para raja,*

sangat agunglah Dia.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Para sarjana membuka kotak masing-masing. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan emas, dupa dan wangi-wangian.

Antifon

Lautan dan sungai, pujilah Tuhan, segala mata air, luhurkanlah Tuhan.

Mazmur 85 (86)

Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, jawablah aku,*

sebab aku miskin dan bersengsara.

Perliharalah aku, karena aku mengasihi Engkau,*

selamatkanlah hambaMu yang percaya kepadaMu.

Engkaulah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhanku,*

kepadaMulah aku berseru sepanjang hari.

Gembirakanlah hati hambaMu,*

sebab kepadaMulah kuarahkan hatiku, ya Tuhan.

Sebab Engkau baik hati dan suka mengampuni, ya Tuhanku,*

Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadaMu.

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*

perhatikanlah suara permohonanku.

Pada hari kesesakan aku berseru kepadaMu,*

sebab Engkau pasti menjawab aku.

Tidak ada dewata yang menyamai Engkau, ya Tuhanku,*

tak ada karya yang setara dengan karyaMu.

Segala bangsa akan datang menyembah Engkau,*

dan akan memuliakan namaMu, ya Tuhanku.

Sungguh agung Engkau dan megah karyaMu,*

Engkaulah Allah, dan tiada lain.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Lautan dan sungai, pujilah Tuhan, segala mata air, luhurkanlah Tuhan.

Antifon

Yerusalem, cahayamu tengah datang, dan semarak Tuhan akan terbit atas dirimu. Semua bangsa akan menuju kepadamu.

Mazmur 97 (98)

Nyanyikanlah lagu baru bagi , ya Tuhan,*

sebab Ia telah melakukan kemenangan.

TanganNya mengerjakan keselamatan,*

dan lenganNya merebut kemenangan.

Tuhan telah memaklumkan penyelamatanNya *

dan menyatakan keadilanNya di hadapan para bangsa

Tuhan mengingat kasih dan kesetiaanNya *

terhadap umat Israel

Segala penjuru bumi telah menyaksikan *

penyelamatan Allah kita

Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,*

bersorak gembira dan bernyanyilah

Bernyanyilah bagi Tuhan dengan memetik kecapi.*

dengan kecapi dan lagu merdu;

dengan meniup nafiri dan sangkakala,*

bersoraklah di hadapan Tuhan, rajamu.

Bergemuruhlah hendaknya laut seisinya,*

bumi dan semua penghuninya

Hendaklah segala sungai bertepuk tangan,*

dan gunung gemunung bersorak gembira di hadapan Tuhan

Sebab Tuhan datang menguasai dunia, †

Ia menguasai dunia dengan adil *

dan para bangsa dengan jujur.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Yerusalem, cahayamu tengah datang, dan semarak Tuhan akan terbit atas dirimu. Semua bangsa akan menuju kepadamu.

BACAAN SINGKAT

(Zak 2,11)

Pada hari itu banyak bangsa akan menyerahkan diri kepada Tuhan dan menjadi umatNya. Tuhan akan tinggal di tengah-tengahmu, hai Sion, dan engkau akan mengakui bahwa Tuhan segala kuasa mengutus aku kepadamu.

P: Pujilah Allah kami, hai para bangsa.

U: Serukanlah pujianNya dengan sepenuh hati.

DOA PENUTUP

Bapa surgawi, hari ini Engkau menampakkan PuteraMu kepada para bangsa dengan bimbingan bintang. Kamipun mengenal Engkau dengan iman, dan kami mohon semoga kami kelak dapat memandang wajahMu dalam kemuliaan kekal. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.

U: Syukur kepada Allah.

=======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close