DOA BREVIRSABTUSORE

09 Januari 2016│ Sabtu Sesudah Penampakan Tuhan│Ibadat Sore 1

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Yesus Putra yang tercinta

Engkau datang dari Bapa

Membasuh umat beriman

Dengan air pembaptisan.

Engkau sudi jadi rendah

Serupa kami yang lemah

Untuk menguatkan kami

Memberi hidup abadi.

Dengarkanlah permohonan

Yang kini kami sampaikan

Terangilah hati kami

Dengan cahaya ilahi.

Terpujilah Kristus Tuhan

Jalan hidup kebenaran

Bersama Bapa dan RohNya

Sepanjang segala masa. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Yohanes pembaptis tampil di padang gurun, mengajarkan pembaptisan tobat dan pengampunan dosa.

Mazmur 134 (135) – I

Pujilah nama Tuhan,*

pujilah karya Tuhan.

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,*

di pelataran rumah Allah kita.

Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,*

bermazmurlah bagi namaNya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diriNya,*

dan Israel sebagai milik pusakaNya

Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,*

bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendakiNya,*

di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,+

memanahkan kilat yang menyertai hujan,*

menyuruh angin ke luar dari sumbernya.

Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,*

baik manusia maupun hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir,*

melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar,*

dan membunuh raja-raja yang kuat.

Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,*

dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,*

sebagai milik pusaka kepada Israel, umatNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Yohanes pembaptis tampil di padang gurun, mengajarkan pembaptisan tobat dan pengampunan dosa.

Antifon

Aku membaptis dengan air, tetapi Ia akan membaptis dengan Roh kudus dan api.

Mazmur 134 (135) – II (lihat hlm. 695)

Ya Tuhan, namaMu kekal abadi,*

ya Tuhan, gelarMu berlaku turun-temurun

Sebab Tuhan membela hak umatNya,*

dan menaruh kasih sayang kepada para hambaNya.

Berhala kaum kafir perak dan emas belaka,*

buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,*

mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar,*

juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.

Yang membuat mereka akan sama nasibnya,*

dan juga semua yang percaya pada mereka.

Hai kaum Israel, pujilah Tuhan,*

hai kaum Harun, pujilah Tuhan.

Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan,*

hai semua orang takwa, pujilah Tuhan.

Terpujilah Tuhan yang tinggal di Sion,*

Tuhan yang diam di Yerusalem!

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Aku membaptis dengan air, tetapi Ia akan membaptis dengan Roh kudus dan api.

Antifon

Sesudah Yesus dibaptis, Ia segera keluar dari air, maka terbukalah langit.

Kidung 1 Tim 3,16

Pujilah Tuhan,*

hai semua bangsa!

Tuhan ditampakkan sebagai manusia,*

dan disyahkan oleh Roh.

Pujilah Tuhan,*

hai semua bangsa!

Tuhan dipandang oleh para malaikat *

dan diwartakan kepada Bapa para bangsa.

Pujilah Tuhan,*

hai semua bangsa!

Tuhan diimani oleh seluruh dunia *

dan diangkat ke dalam kemuliaan.

Pujilah Tuhan,*

hai semua bangsa!

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Sesudah Yesus dibaptis, Ia segera keluar dari air, maka terbukalah langit.

BACAAN SINGKAT

(Kis 10:37-38)

Kamu tahu apa yang terjadi mulai dari Galilea dan di seluruh daerah Yudea, sesudah Yohanes mengajarkan, bahwa orang perlu dibaptis. Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapiNya dengan Roh kudus dan dengan kekuatan. Yesus berkeliling di daerah tersebut sambil berbuat baik serta menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan, sebab Allah beserta Dia.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan Allah,* Dengarkanlah seruan umatMu.

U: Tuhan Allah,* Dengarkanlah seruan umatMu.

P: Bukakanlah sumber air hidup.

U: Dengarkanlah.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Tuhan Allah,* Dengarkanlah seruan umatMu.

Antifon Kidung

Penyelamat kita menerima pembaptisan untuk membaharui kita. Ia memberi kita pakaian keselamatan yang tak dapat usang.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Penyelamat kita menerima pembaptisan untuk membaharui kita. Ia memberi kita pakaian keselamatan yang tak dapat usang.

DOA PERMOHONAN

P: Penebusan kita telah sudi dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Marilah kita berdoa kepadaNya:

U: Utuslah RohMu kepada kami, ya Tuhan.

P: Kristus, hamba Allah, Engkau diteguhkan dan disayangi oleh Bapa,* curahkanlah RohMu atas kami.

U: Utuslah RohMu kepada kami, ya Tuhan.

P: Kristus, pilihan Allah, batang gelagah yang terkulai tidak Kaupatahkan, dan sumbu yang berkedip-kedip tidak Kaupadamkan,* kasihanilah semua orang yang mencari Engkau dengan tulus ikhlas.

U: Utuslah RohMu kepada kami, ya Tuhan.

P: Kristus, Putera Allah, Engkau telah ditentukan Bapa sebagai perjanjian umat serta cahaya bagi sekalian bangsa,* bukalah mata orang buta dengan terang iman melalui pembaptisan.

U: Utuslah RohMu kepada kami, ya Tuhan.

P: Kristus, penebus manusia, Engkau telah diurapi Bapa dengan Roh kudus untuk karya keselamatan,* bimbinglah semua orang kepadaMu, agar mereka melihat Engkau, lalu percaya dan memperoleh hidup abadi.

U: Utuslah RohMu kepada kami, ya Tuhan.

P: Kristus, harapan kami, orang yang meringkuk dalam kegelapan Kauhantar kepada cahaya keselamatan,* terimalah arwah saudara-saudara kami ke dalam kerajaanMu.

U: Utuslah RohMu kepada kami, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan Kristus sebagai PuteraMu yang tercinta, ketika Ia dibaptis dalam sungai Yordan, sementara Roh kudus turun atasNya. Kami mohon, semoga kami selalu setia sebagai anak-anakMu, karena sudah dilahirkan kembali dalam air dan Roh kudus. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

=======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close