DOA BREVIRKAMISSORE

21 Januari 2016│ Kamis Pekan Biasa II (H)│Ibadat Sore│Peringatan S. Agnes, Perawan dan Martir│

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

MADAH

Yesus mahkota perawan

Yang dikandung bunda Tuhan

Prawan tunggal yang berputra

Dengarkanlah doa hamba.

 

Di tengah taman berbunga

Teriring paduan dara

Sebagai Pengantin mulya

Yang mengganjar mempelaiNya.

 

Kemanapun Engkau pergi

Para prawan mengikuti

Merdu melambungkan lagu

Bermadah-madah selalu.

 

Dipuji dimulyakanlah

Bapa dan Putera Allah

Serta Roh penghibur umat

Sepanjang segala abad. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.

Mazmur 71 (72) – I

Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja,*dan anugerahkanlah keadilanMu kepadanya.

Semoga ia memerintah umatMu sesuai dengan hukum,*dan para hambaMu yang miskin dengan adil.

Hendaknya gunung-gunungpun menghasilkan kemakmuran umat,*dan bukit-bukit melimpahkan kesejahteraan.

Semoga baginda membela hak rakyat jelata,*menolong kaum miskin dan menghancurkan para penindas.

Semoga panjang usia baginda seperti matahari,*turun-temurun selama bulan beredar.

Semoga baginda bagaikan embun di atas padang rumput,*bagaikan hujan yang menggenangi bumi.

Keadilan akan berkembang dalam zamannya,*dan damai sejahtera berlimpah selama bulan beredar.

Ia akan memerintah dari laut ke laut,*dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.

Para penguasa akan berlutut di depannya,dan musuh-musuhnya meniarap menjilat debu.

Raja-raja dari Tarsis dan dari pantai yang jauh,+akan datang membawa persembahan,*raja-raja Arabia dan Etiopia membayar upeti.

Semua raja sujud menyembah,*dan segala bangsa menjadi hamba baginda.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.

 Antifon

Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.

Mazmur 71 (72) – II

Ya Allah, rajaMu membebaskan orang miskin yang berseru,*ia membela orang tertindas yang tidak mempunyai penolong.

Ia sayang kepada kaum papa dan miskin,*dan menyelamatkan nyawa orang yang lemah.

Ia melepaskan mereka dari penindasan dan kekerasan,*sebab hidup mereka sangat bernilai baginya.

Hiduplah raja! Semoga dipersembahkan emas kepadanya,*semoga ia tetap didoakan dan dimohonkan berkat.

Semoga negerinya berlimpahkan panenan sampai di gunung,*semoga penduduk kotanya sebanyak rumput di padang.

Semoga ia hidup selama-lamanya,*dan namanya termasyhur selama matahari bersinar.

Semoga segala bangsa saling memberkati demi namanya,*dan memuji baginda bahagia.

Terpujilah Tuhan Allah, Allah Israel,*hanya Dialah yang mengerjakan karya agung.

Terpujilah namaNya yang mulia selama-lamanya,*seluruh bumi penuh kemuliaanNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 2

Tuhan menyelamatkan kaum papa dan miskin, Ia melepaskan mereka dari penindasan.

 Antifon 3

Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.

Why 11,17-18;12,10-12

Kami mengucap syukur kepadaMu, ya Tuhan,*Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar,*dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah,+maka tibalah kemurkaanMu,*tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,+yaitu para nabi, para kudus dan semua orang takwa,*baik yang kecil maupun yang besar.

Sekarang telah tiba keselamatan,+kekuatan dan pemerintahan Allah kita,*telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba,*dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,*oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 3

Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita.

 BACAAN SINGKAT (1Kor 7,32.34)

Seorang yang tidak beristeri memusatkan perhatian pada perkara-perkara Tuhan, bagaimana ia dapat menyenangkan Tuhan. Wanita yang tidak bersuami atau seorang perawan memusatkan perhatian pada perkara Tuhan, supaya kudus tubuh dan jiwanya.

LAGU SINGKAT

P: Para perawan dihantar kepada raja,* Penuh kegembiraan. U: Para. P: Mereka dihantar ke bait Allah. U: Penuh kegembiraan. P: Kemuliaan. U: Para.

Ant.Kidung: Datanglah, mempelai Kristus, terimalah mahkota abadi yang disediakan Tuhan bagimu.

Perawan martir:

Perawan dan martir ini dimahkotai dengan kemuliaan. Ia mempertaruhkan nyawa karena mencintai Kristus.

Beberapa perawan:

Para perawan ini mencari Tuhan dan bergembira di hadirat Allah kita.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Ant.Kidung: Datanglah, mempelai Kristus, terimalah mahkota abadi yang disediakan Tuhan bagimu.

Perawan martir:

Perawan dan martir ini dimahkotai dengan kemuliaan. Ia mempertaruhkan nyawa karena mencintai Kristus.

Beberapa perawan:

Para perawan ini mencari Tuhan dan bergembira di hadirat Allah kita.

DOA PERMOHONAN

Kristus berkenan pada para hambaNya yang hidup sebagai perawan demi kerajaan surga. Maka dengan hati gembira kita memanjatkan doa kepada Kristus:

U: Yesus, raja para perawan, dengarkanlah kami.

P: Kristus, Engkau memilih Gereja sebagai mempelaiMu yang tercinta,* berikanlah kemurnian dan kesucian kepada Gereja.

P: Kristus, Engkau disambut oleh para perawan suci dengan pelita yang bernyala,* semoga pelita iman kami tetap bernyala.

P: Tuhan, Gereja senantiasa berusaha untuk tetap setia padaMu,* berikanlah iman yang kuat dan murni kepada segenap umat kristen.

P: Engkau telah menggembirakan umatMu pada pesta perawan santa Agnes* semoga kami senantiasa bergembira berkat doanya.

P: Engkau telah menerima para perawan suci masuk dalam perjamuan nikah di surga,* terimalah juga arwah-arwah orang beriman dalam perjamuan surgawi.

Bapa kami

Doa Penutup

Ya Allah, Engkau berjanji akan tinggal dalam hati yang murni. Semoga berkat bantuan santa Agnes hati kami dimurnikan rahmatMu, sehingga Engkau sudi tinggal di dalamnya. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup…

Atau:

Kabulkanlah, ya Tuhan, doa kami, hambaMu, yang penuh bakti mengenangkan kebajikan santa Agnes Semoga kami terus berkembang dan tinggal dalam cintaMu sampai akhir. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup…

Untuk beberapa perawan:

Limpahkanlah, ya Tuhan, kemurahanMu atas kami. Dengan gembira hati kami merayakan pesta santa… dan… Maka izinkanlah kami bersatu dengan mereka dalam keluargaMu di surga. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup…

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

===========

 Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Aritikel Terkait

Back to top button
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share