DOA BREVIRJUMATSIANG

05 Februari│Jumat Hari Biasa│Pekan Biasa IV │Ibadat Siang│Peringatan Wajib Sta. Agata: Yakub, Bapa Bangsa

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Sungguh agung cinta Tuhan

Yang tidak takut berkurban

Mautpun tak menghalangi

Kasih setya yang sejati.

Selalu siap mengabdi

Datang untuk melayani

Itulah semangat Tuhan

Yang harus kita wujudkan.

Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra tercinta

Yang memperoleh Roh suci

Pembaharu muka bumi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Makmurlah orang yang mencintai hukumMu, ya Tuhan.

Mazmur 118 (119),161-168

Kaum curang mengejar aku tanpa alasan,*

hatiku sungguh takut akan mereka.

Tetapi aku bergembira atas sabdaMu,*

seperti orang yang mendapat harta besar.

Aku benci dan muak terhadap dusta,*

tetapi hukumMu kucintai.

Tujuh kali sehari aku memuji Engkau,*

karena keputusanMu yang tepat.

Makmurlah orang yang mencintai hukumMu,*

tiada batu sandungan bagi mereka.

Aku mengharapkan keselamatanMu, ya Tuhan,*

aku menepati perintahMu.

Aku berpegang pada ketetapanMu,*

aku amat mencintainya.

Aku memperhatikan perintah dan ketetapanMu,*

sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Makmurlah orang yang mencintai hukumMu, ya Tuhan.

Antifon

Himpunan umat beriman hidup sehati dan sejiwa.

Mazmur 132 (133)

Alangkah baik dan menyenangkan,*

tinggal bersama sebagai saudara.

Bagaikan minyak wangi di atas kepala,*

yang mencucuri janggut Harun dan menetesi jubahnya.

Bagaikan embun di gunung Hermon,*

bagaikan embun yang turun di bukit Sion.

Sebab di Sionlah Tuhan menurunkan berkat,*

dan menganugerahkan kehidupan untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Himpunan umat beriman hidup sehati dan sejiwa.

Antifon

Ya Tuhan, belalah aku terhadap gangguan orang berdosa.

Mazmur 139 (140),1-9.13-14

Ya Tuhan, bebaskanlah aku dari orang jahat,*

lindungilah aku terhadap kekerasan.

Mereka merencanakan kejahatan,*

sepanjang hari mencari pertengkaran.

Seperti ular, mereka mengasah lidahnya,*

mulut mereka penuh racun ular berbisa.

Ya Tuhan, belalah aku terhadap gangguan orang berdosa,*

lindungilah aku terhadap kekerasan.

Mereka bermaksud menjatuhkan daku,*

dengan memasang jerat.

Orang yang kurang ajar membentangkan jaring,*

dan memasang perangkap di jalanku.

Aku berkata: “Ya Tuhan, Engkaulah Allahku,*

dengarkanlah seruan doaku.

Tuhan, ya Tuhanku, Engkaulah penyelamatku,*

lindungilah kepalaku pada hari pertempuran.

Ya Tuhan, janganlah Kaupenuhi keinginan orang berdosa,*

janganlah Kaudukung tipu muslihat mereka.”

Aku tahu, bahwa Tuhan adil terhadap orang tertindas,*

dan membela hak orang miskin.

Sungguh, orang jujur akan memuji namaMu,*

orang suci akan hidup di hadapan wajahMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ya Tuhan, belalah aku terhadap gangguan orang berdosa.

BACAAN SINGKAT

(Rom 12,17a.19b-21)

Janganlah membalas kejatan dengan kejahatan. Sebab ada tertulis: Pembalasan itu hakKu. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau ia haus, berilah dia minum. Janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.

P: Kemurahan Tuhan berlangsung turun-temurun.

U: Bagi orang yang berpegang pada perjanjianNya.

DOA PENUTUP

Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau bergantung pada kayu salib demi keselamatan kami, dunia diliputi kegelapan di tengah hari. Terangilah kiranya jalan hidup kami, agar kami dapat mencapai kehidupan kekal. Sebab Engkaulah pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.

U: Syukur kepada Allah.

=======

 

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close