DOA BREVIRJUMATSIANG

11 Maret 2016 │Jumat Pekan Prapaskah IV (U)│ Ibadat Pagi│St. Eulogius dan Leokrita; St. Sofronius│

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

MADAH

Sungguh agung cinta Tuhan

Yang tidak takut berkurban

Mautpun tak menghalangi

Kasih setya yang sejati.

Selalu siap mengabdi

Datang untuk melayani

Itulah semangat Tuhan

Yang harus kita wujudkan.

Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra tercinta

Yang memperoleh Roh suci

Pembaharu muka bumi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Ia dihina dan disalibkan orang, manusia penuh sengsara, yang tahu apa artinya menderita.

Mazmur 21 (22) I

Allahku, ya Allahku, mengapa aku Kautinggalkan?*

Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh, dan tidak menolong aku.

Allahku, di waktu siang aku berseru-seru,+

tetapi Engkau tidak menjawab,*

di waktu malam aku mengaduh-aduh, tetapi tidak juga aku tenang.

Padahal Engkau bersemayam di atas takhta yang suci,*

ya Allah, kemuliaan Israel.

KepadaMu leluhur kami percaya,*

mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka.

KepadaMu mereka berseru, dan mereka Kaubebaskan,*

kepadaMu mereka berharap, dan tidak Kaukecewakan.

Tetapi aku ini cacing dan bukan manusia,*

cercaan orang dan hinaan rakyat.

Semua yang melihat aku mengolok-olok aku,*

mereka mencibirkan bibir dan meggelengkan kepala:

“Ia hidup untuk Tuhan? Biar Tuhan meluputkannya,*

biar Tuhan melepaskannya, kalau Tuhan memang menaruh perhatian”.

Ya Tuhan, Engkau yang mengeluarkan daku dari kandungan,*

yang meletakkan daku dengan aman pada dada ibuku.

KepadaMu aku diserahkan sejak lahir,*

sejak aku dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku.

Jangan tinggal jauh dari padaku, sebab musuh telah dekat,*

dan tak ada penolong bagiku.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ia dihina dan disalibkan orang, manusia penuh sengsara, yang tahu apa artinya menderita.

Antifon

Mereka membagi-bagi pakaian Yesus di antara mereka dan membuang undi atas jubahNya.

Mazmur 21 (22) II

Seperti lembu-lembu jantan, musuh mengerumuni aku,*

seperti banteng raksasa, mereka mengepung aku.

Mereka mengangakan moncong terhadap aku,*

seperti singa yang menerkam dan mengaum.

Seperti air aku tercurah,*

dan segala tulangku terlepas dari sendinya.

Hatiku menjadi seperti lilin,*

hancur luluh dalam diriku.

Kekuatanku kering seperti beling,*

lidahku melekat pada langit-langit mulutku.

Seperti anjing, musuh mengerumuni aku,*

gerombolan penjahat mengepung aku.

Mereka menusuk tangan dan kakiku,*

segala tulangku dapat kuhitung.

Mereka menonton dan memandangi aku,+

membagi-bagi pakaianku di antara mereka,*

dan membuang undi atas jubahku.

Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh,*

kekuatanku, bergegaslah menolong aku!

Lepaskanlah aku dari pedang,*

dan nyawaku dari cengkeraman anjing.

Selamatkanlah aku dari moncong singa,*

dan tolonglah aku mengalahkan tanduk banteng.

Maka aku akan memansyhurkan namaMu kepada saudaraku,*

dan memuji Engkau di tengah-tengah umat.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Mereka membagi-bagi pakaian Yesus di antara mereka dan membuang undi atas jubahNya.

Antifon

Seluruh keluarga bangsa-bangsa akan bersembah sujud di hadapan Tuhan.

Mazmur 21 (22) III

Hai orang takwa, pujilah Tuhan,+

segenap keturunan Yakub, muliakanlah Tuhan,*

gentarlah terhadapNya, hai segala keturunan Israel.

Karena Tuhan tidak menganggap hina,*

dan tidak merasa jijik terhadap kesengsaraan orang miskin.

Tuhan tidak menyembunyikan wajahNya terhadap mereka,*

tetapi mendengarkan seruan mereka.

Aku akan memuji Engkau dalam himpunan umat,*

dan menepati nadarku di depan orang takwa.

Orang miskin akan makan dan dikenyangkan,+

orang yang mencari Tuhan akan memuji Dia,*

semoga mereka hidup untuk selamanya!

Seluruh bumi akan insaf dan berbalik kepada Tuhan,*

dan seluruh keluarga bangsa-bangsa akan bersembah sujud di hadapanMu.

Karena Tuhan sungguh raja,*

dan penguasa atas para bangsa,

semua penghuni alam maut akan menyembah Dia,*

dan semua orang mati akan berlutut di hadapanNya.

Tetapi aku, aku akan hidup bagi Tuhan,*

dan keturunanku akan mengabdi kepadaNya.

Mereka akan mengisahkan karya Tuhan turun-temurun,*

dan mewartakan keadilanNya kepada anak cucunya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Seluruh keluarga bangsa-bangsa akan bersembah sujud di hadapan Tuhan.

BACAAN SINGKAT

(Yer 3,12.14a)

Kembalilah, itulah firman Tuhan, dan Aku tidak akan menolak kamu. Sebab Aku ini berbelaskasih, dan murkaKu tidak abadi. Pulanglah hai anak-anak yang telah murtad, itulah firman Tuhan.

P: Persembahan kepada Allah ialah jiwa yang menyesal.

U: Hati remuk-redam takkan Kautolak.

DOA PENUTUP

Ya Tuhan, curahkanlah rahmatMu dalam hati kami. Kami ini sering lemah. Maka bila kami menyeleweng, bimbinglah kami kembali agar kami selalu setia kepada perintahMu.

Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.

U: Syukur kepada Allah.

=======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close