DOA BREVIRMINGGUSORE

27 Maret 2016 │Minggu Paskah│ Ibadat Sore││Sta. Emma, St. Cyrilus dr Alexandria, St. Rupertus, Nikodemus; Sta. Lucy Filipini │

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

MADAH

Sungguh mulya panji raja

Salib suci bercahaya

Padamu pencipta kita

Dipaku tidak berdaya.

Padamu Kristus beradu

Lambung ditikam serdadu

Mengalirkan air darah

Mencuci dosa yang parah.

Salam altar salam kurban

Sebab padamu pahlawan

Mengalami kematian

Yang membawa kehidupan.

Tritunggal sumber selamat

Dipuji seluruh umat

Yang ditebus darah suci

Mohon slalu diberkati. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Setiap hari Aku mengajar di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap Aku. Sekarang Aku kamu dera dan kamu giring untuk disalibkan.

Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*

sampai musuh musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu”.

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion,*

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*

sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu”.

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal,*

“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya”.

Tuhan mendampingi baginda,*

pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*

agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Setiap hari Aku mengajar di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap Aku. Sekarang Aku kamu dera dan kamu giring untuk disalibkan..

Antifon

Tuhan Allah penolongku, aku tidak dikecewakan.

Mazmur 113B (115)

Bukan kami, ya Tuhan, bukan kami,+

melainkan namaMulah hendaknya dimuliakan,*

karena kasih dan kesetiaanMu.

Mengapa para bangsa harus berkata,*

“Di manakah Allah mereka?”

Allah kita ada di surga,*

Ia melakukan semua yang dikehendakiNya.

Berhala-berhala mereka perak dan emas belaka,*

buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,*

mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar,*

mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium.

Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba,+

mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan,*

tiada suara keluar dari tenggorokannya.

Mereka yang membuatnya akan sama halnya,*

begitu pun mereka yang percaya kepadanya.

Umat Israel hendaknya percaya kepada Tuhan,*

Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Kaum Harun hendaknya percaya kepada Tuhan,*

Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Semua orang yang takwa hendaknya percaya kepada Tuhan,*

Dialah pertolongan dan perisai mereka.

Tuhan akan mengingat kita,*

Ia akan memberkati kita.

Ia memberkati umat Israel,*

Ia memberkati kaum Harun.

Ia memberkati semua orang yang takwa,*

baik yang kecil maupun yang besar.

Semoga Tuhan menambah jumlahmu,*

jumlahmu sendiri dan jumlah keturunanmu.

Diberkatilah engkau oleh Tuhan Allah kita,*

yang menjadikan langit dan bumi.

Surga itu kepunyaan Tuhan,*

dan bumi diberikanNya kepada manusia.

Yang memuji Tuhan bukan orang-orang mati,*

dan bukan mereka yang turun ke alam maut.

Tetapi kitalah yang memuliakan Tuhan,*

sekarang dan selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan Allah penolongku, aku tidak dikecewakan.

Antifon

Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat sampai wafat, sampai wafat di kayu salib.

Kidung 1Petr 2,21-24

Kristus telah menderita sengsara bagi kita,+

dan memberikan teladan,*

supaya kita mengikuti jejakNya.

Ia tak pernah berdosa,*

dan tak terdapat dusta pada mulutNya.

Ketika dinista, Ia tak membalas dengan nista,*

tatkala menderita, Ia tak mengancam;

Tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah,*

hakim yang adil.

Ia sendiri menanggung dosa kita,*

ketika mati di kayu salib;

Supaya kita mati terhadap dosa,*

lalu hidup dengan suci.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat sampai wafat, sampai wafat di kayu salib.

BACAAN SINGKAT

(Kis 13,26-30a)

Saudara-saudara, kepada kita sudah disampaikan kabar keselamatan ini. Penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan satu alasanpun untuk hukuman mati itu, namun mereka minta kepada Pilatus supaya Ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis dalam Kitab suci tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari salib. Lalu mereka membaringkanNya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari alam maut.

LAGU SINGKAT

P: Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

U: Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

P: Sebab Engkau menebus dunia dengan salibMu.

U: Kami meluhurkan Dikau.

P: Kemuliaan kepada Bapa Putera dan Roh Kudus.

U: Kami menyembah Engkau, ya Kristus,* Kami meluhurkan Dikau.

Antifon Kidung

Tertulis dalam Kitab suci: Gembala akan Kubunuh, dan domba-domba kawanannya akan dicerai-beraikan. Tetapi sesudah Aku bangkit dari alam maut, Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Aku.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Tertulis dalam Kitab suci: Gembala akan Kubunuh, dan domba-domba kawanannya akan dicerai-beraikan. Tetapi sesudah Aku bangkit dari alam maut, Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Aku.

DOA PERMOHONAN

Penyelamat umat manusia telah menghancurkan kematian dengan wafatNya dan memulihkan kehidupan dengan kebangkitanNya. Marilah kita menyembah Dia dan mohon dengan rendah hati:

U: Sucikan umat yang Kautebus dengan darahMu.

P: Ya Penyelamat kami, semoga kami bertobat dan semakin menyatukan diri dengan penderitaanMu,* agar kami juga menikmati kemuliaan kebangkitanMu.

U: Sucikan umat yang Kautebus dengan darahMu.

P: Semoga kami dilindungi oleh bundaMu, penghibur orang yang berdukacita,* sehingga kami dapat menghibur orang yang bersusah hati.

U: Sucikan umat yang Kautebus dengan darahMu.

P: Semoga kaum beriman menghadapi kesukaran hidup sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam sengsaraMu,* sehingga dalam diri mereka nampak penyelamatanMu.

U: Sucikan umat yang Kautebus dengan darahMu.

P: Engkau telah merendahkan diri dengan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib,* berilah ketaatan dan kesabaran kepada para abdiMu.

U: Sucikan umat yang Kautebus dengan darahMu.

P: Kurniakanlah kemuliaan tubuhMu sendiri kepada orang-orang yang telah meninggal,* dan masukkanlah kami juga kelak dalam bilangan mereka.

U: Sucikan umat yang Kautebus dengan darahMu.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, menurut kehendakMu penyelamat kami menjadi manusia dan wafat di salib, guna memberi kami teladan kerendahan hati. Perkenankanlah kami meneladan kepatuhanNya dan bangkit pula besertaNya.

Sebab Dialah PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

=======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Aritikel Terkait

Back to top button
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share