DOA BREVIRSENINSORE

Senin, 11 April 2016 │Pekan III Paskah – O Pekan III│ PW Santo Stanislaus, Uskup dan Martir│Ibadat Sore│

PEMBUKAAN
P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Alleluya.

MADAH
Allah mahkota mulia
Bagi pahlawan yang jaya
Kami memuji martirMu
Sambil mohon doa restu

Ia menumpahkan darah
Rela mati dengan tabah
Tetap teguh dalam iman
Tanpa dapat digoncangkan

Berkat doa pahlawanMu
Ya Allah yang mahatahu
Ampunilah dosa kami
Meski yang besar sekali

Dipuji dimulyakanlah
Allah Bapa mahamurah
Bersama Putra dan RohNya
Sepanjang segala masa. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon
Barang siapa ingin menjadi muridKu, harus menyangkal diri, memanggul salibnya dan mengikuti aku, alleluya.

Mazmur 114 (116A)
TUhan mengasihi aku,*
Ia mendengarkan seruan dan permohonanku.

Ia menaruh perhatian padaku,*
bila aku berseru kepadaNya.

Jerat maut meliliti aku, †
utusan pratala menyergap aku,*
aku dirundung kesusahan.

Maka aku menyerukan nama Tuhan:
Ya Tuhan, bebaskanlah aku.

Berbelaskasihlah Tuhan dan adil,*
Allah kita penuh kerahiman.

Orang yang bersahaja dilindungiNya,*
dari kesesakan aku diselamatkanNya.

Hai jiwaku, tenangkanlah dirimu,*
sebab Tuhan berbuat baik kepadamu.

Tuhan meluputkan jiwaku dari maut,*
Ia mengusap air mataku dan menguatkan kakiku.

Aku boleh menikmati hidup di dunia ini *
di hadapan wajah Tuhan.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon
Barang siapa ingin menjadi muridKu, harus menyangkal diri, memanggul salibnya dan mengikuti aku, alleluya.

Antifon
Barangsiapa melayani Aku, akan dihormati BapaKu yang ada di surga, alleluya.

Mazmur 115 (116B)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:*
“Aku ini sangat tertindas”;

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:*
“Semua orang penipu.”

Bagaimana akan kubalas*
segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan*
sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*
di depan seluruh umatNya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan*
kematian para kekasihNya.

Ya Tuhan, aku hambaMu, aku anak sahayaMu,*
Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan syukur kepadaMu*
sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*
di depan seluruh umatNya,
di pelataran rumah Tuhan,*
di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon
Barangsiapa melayani Aku, akan dihormati BapaKu yang ada di surga, alleluya.

Antifon
Barangsiapa kehilangan nyawanya demi Aku, akan menemukannya untuk selama-lamanya, alleluya.

Kidung Why 4,11; 5,9.10.12

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*
Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*
dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab*
dan membuka ketujuh meterainya.

Sebab Engkau telah disembelih, †
dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah*
dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami †
martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*
dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu †
menerima kuasa dan kekayaan,*
hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon
Barangsiapa kehilangan nyawanya demi Aku, akan menemukannya untuk selama-lamanya, alleluya.

BACAAN SINGKAT
Why.7,14-17
Orang ini telah keluar dari kesusahan yang besar, dan telah membasuh putih pakaiannya dalam darah Anak domba. Sebab itu mereka berdiri di takhta Allah dan melayani Dia siang malam di kenisahNya. Allah yang duduk pada takhta itu akan membentangkan kemahNya di atas mereka. Mereka tidak akan lapar atau haus lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak domba yang di tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menyiksa segala air mata dari pipi mereka.

LAGU SINGKAT
P: Para jujur akan bergemilang di hadapan Allah, * Alleluya, alleluya.
U: Para jujur akan bergemilang di hadapan Allah, * Alleluya, alleluya.
P: Semua orang yang lurus hati akan bersukacita.
U: Alleluya, alleluya.
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U: Para jujur akan bergemilang di hadapan Allah, * Alleluya, alleluya.

Antifon Kidung
Sekiranya benih gandum yang jatuh ke tanah tidak mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Akan tetapi jika mati, ia menghasilkan banyak buah, alleluya.

KIDUNG MARIA
(Luk 1,46-5)
Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung
Sekiranya benih gandum yang jatuh ke tanah tidak mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Akan tetapi jika mati, ia menghasilkan banyak buah, alleluya.

DOA PERMOHONAN
Raja para martir sudah mempersembahkan diri dalam perjamuan malam terakhir dan menyerahkan hidupNya di salib. Marilah kita mengucap syukur kepadaNya dengan berkata:
U: Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.
P: Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan, sebab Engkau telah mengasihi kami sampai akhir. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah sumber kekuatan dan teladan bagi setiap martir.
U: Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.
P: Engkau memanggil semua orang berdosa yang bertobat, kepada kehidupan abadi.
U: Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.
P: Hari ini kami mempersembahkan darah perjanjian baru yang Kaucurahkan demi pengampunan dosa.
U: Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.
P: Berkat rahmatMu kami tetap bertekun dalam iman sampai pada hari ini.
U: Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.
P: Kami percaya bahwa arwah orang beriman Kauterima dalam kemuliaanMu.
U: Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.

BAPA KAMI
Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP
Ya Allah, GerejaMu Kauluhurkan dengan kemenangan mulia santo Stanislaus yang meniru Kristus dalam sengsaraNya. Semoga kamipun mengikuti jejaknya, sehingga layak merasakan kebahagiaan sempurna. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP
P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U: Amin.

======

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Aritikel Terkait

Back to top button
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share