DOA BREVIRKAMISPAGI

Brevir Pagi, Kamis: 26 Mei 2016

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Pemimpin mulya bapa bijaksana

Yang hari ini kita peringati

Kini berjaya penuh sukacita

Di surga baka

Ia selalu sungguh berusaha

Untuk membantu membimbing sesama

Giat mengabdi dengan tulus hati

Allah sejati

Semoga kita ditolong doanya

Dan menerima pengampunan dosa

Dihantarkannya menuju surga

Menghadap Bapa.

Dimulyakanlah Bapa mahamurah

Bersama Putra penebus dunia

Roh kudus pula penghibur Gereja

Slama-lamanya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Semoga aku mengalami kasih setiaMu di waktu fajar, ya Tuhan.

Mazmur 142 (143),1-11

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*

perhatikanlah permohonanku.

Demi kesetiaanMu jawablah aku,*

kabulkanlah doaku demi keadilanMu.

Janganlah mengajukan daku ke pengadilanMu,*

karena tak seorangpun dapat dibenarkan di hadapanMu.

Sebab musuh mengejar aku,*

dan mencampakkan nyawaku ke alam maut.

Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan,*

tiada bedanya aku dengan orang mati.

Semangatku lemah lesu dalam batinku,*

hatiku membeku dalam diriku.

Maka teringatlah aku akan masa lampau,†

aku mengenangkan segala karyaMu,*

dan merenungkan perbuatan tanganMu.

Aku menadahkan tanganku kepadaMu,*

aku haus akan Dikau bagaikan tanah yang tandus.

Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku,*

sebab habislah semangatku, ya Allah.

Janganlah wajahMu Kaupalingkan dari padaku,*

jangan sampai aku turun ke liang kubur.

Semoga aku mengalami kasih setiaMu di waktu fajar,*

sebab kepadaMu aku percaya.

Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh,*

sebab kepadaMu kuarahkan hatiku.

Bebaskanlah aku dari musuh, ya Tuhan,*

sebab padaMu aku berteduh.

Ajarlah aku melaksanakan kehendakMu,*

sebab Engkaulah Allahku.

Semoga kebaikan hatiMu menuntun daku,*

di jalan yang rata.

Demi namaMu, ya Tuhan, hidupkanlah aku,*

demi keadilanMu bebaskanlah aku dari musuh.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Semoga aku mengalami kasih setiaMu di waktu fajar, ya Tuhan.

Antifon

Tuhan mengalirkan kesejahteraan ke Yerusalem bagaikan sungai.

Yes 66,10-14a

Bersukacitalah atas Yerusalem,†

bersorak-sorailah karena Sion,*

hai kamu semua yang mencintai dia.

Bergirang dan bergembiralah,*

hai kamu semua yang dulu berkabung bersama dia.

Semoga kamu dihibur dalam pelukannya yang mesra,*

dan dipuaskan dalam luapan kemuliaannya.

Sebab, demikianlah firman Tuhan,†

kesejahteraan Kualirkan ke Yerusalem bagaikan sungai,*

dan kemuliaan para bangsa Kulimpahkan kepadanya bagaikan bengawan.

Bagaikan bayi kamu akan digendong,*

kamu akan dibelai-belai dan dipangku.

Seperti seorang ibu menghibur anaknya,*

demikianpun Aku akan menghibur kamu.

Mengalami itu, kamu akan bersukaria,*

dan kamu akan mekar laksana bunga.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Tuhan mengalirkan kesejahteraan ke Yerusalem bagaikan sungai.

Antifon

Betapa indahnya memuji Allah kita.

Mazmur 146 (147A)

Betapa indahnya memuji Allah kita,*

betapa manisnya meluhurkan Tuhan yang mulia.

Tuhan membangun kembali Yerusalem,*

Tuhan menghimpunkan umat Israel yang tercerai-berai.

Tuhan menghibur orang yang patah hati,*

dan menyembuhkan luka mereka.

Tuhan menentukan jumlah bintang,*

dan memberi nama kepada masing-masing.

Agunglah Tuhan kita dan mahakuasa,*

kearifanNya tidak terhingga.

Tuhanlah yang memberi hati kepada yang hina-dina,*

Ia menundukkan orang berdosa sampai ke debu.

Bernyanyilah bagi Tuhan dengan ucapan syukur,*

bermazmurlah bagi Allah dengan iringan kecapi.

Tuhanlah yang menutupi langit dengan awan,†

Ia menyediakan hujan bagi bumi,*

dan menumbuhkan rumput di lereng gunung.

Tuhanlah yang memberi makan kepada ternak,*

dan rezeki kepada burung gaggak.

Tuhan berkenan pada orang bukan karena kudanya yang cepat,*

bukan pula karen ototnya yang kuat,

tetapi Tuhan berkenan pada orang takwa,*

yang berharap pada kasih setiaNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Betapa indahnya memuji Allah kita.

BACAAN SINGKAT

(Ibr 13,7-9a)

Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh bermacam-macam ajaran asing.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan memberikan gembala,* Kepada umatNya.

U: Tuhan memberikan gembala,* Kepada umatNya.

P: Siang malam mereka mewartakan nama Tuhan

U: Kepada umatNya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Tuhan memberikan gembala,* Kepada umatNya.

Antifon Kidung

Bukan kamu sendiri yang berbicara, melainkan Roh Kuduslah yang berbicara dalam dirimu.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Bukan kamu sendiri yang berbicara, melainkan Roh Kuduslah yang berbicara dalam dirimu.

DOA PERMOHONAN

Kristus, gembala yang baik, telah menyerahkan nyawa bagi domba-dombaNya. Marilah kita memuji Dia dan berdoa:

U: Gembalakanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau menunjukkan belaskasihan dan cintaMu melalui gembala-gembala umatMu,* janganlah berhenti berbelaskasih terhadap kami melalui usaha mereka.

U: Gembalakanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau melanjutkan tugas penggembalaan umat dalam diri wakil-wakilMu,* semoga Engkau sendiri memimpin kami dengan perantaraan mereka.

U: Gembalakanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau merawat jiwa raga kami dengan perantaraan para kudus yang memimpin umatMu,* semoga Engkau selalu menghidupkan dan menguduskan kami.

U: Gembalakanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau mendidik kawananMu dengan kebijaksaan dan cinta kasih para kudusMu,* teguhkanlah kami selalu dalam kesucian berkat usaha para gembala kami.

U: Gembalakanlah umatMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Ya  Allah, sumber kegembiraan kami, abdi-abdiMu yang setia Kauluhurkan dengan kesucian mulia. Maka kami mohon kepadaMu, kobarkanlah dalam diri kami api Roh kudus,  yang bernyala-nyala dalam hati santo Filipus Neri. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan  pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

======

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close