DOA BREVIRSABTUSORE

Brevir Sore 2, Sabtu: 02 Juli 2016, Pekan BiasaXIII – O Pekan I

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Ya Kristus surya abadi

Engkau sudi menerangi

Budi serta hati kami

Dengan cahaya sejati.

Engkau mengutus pujangga

Yang suci dan bijaksana

Untuk mengajar dunia

Agar sungguh bahagia.

S’moga kami didoakan

Supaya menempuh jalan

Yang menuju kebenaran

Dan menjamin kehidupan.

Kabulkanlah doa kami

Ya Allah Bapa surgawi

Bersama Putra dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Aku menjadi pelayan Injil sesuai Injil sesuai dengan rahmat yang diberikan Allah kepadaku.

Mazmur 14 (15)

Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahMu,*

Siapa boleh tinggal di gunungMu yang suci.

Yaitu orang yang hidup tanpa cela dan berlaku jujur,†

yang berkata benar dalam hatinya,*

dan tidak memfitnah dengan lidahnya.

Yang tidak berbuat jahat terhadap saudaranya,*

tidak mendatangkan nista kepada sesama.

Yang menjauhi orang berdosa,*

dan memberi hormat kepada yang takwa.

Yang berpegang pada sumpah, meskipun rugi,*

tidak meminjamkan uang dengan makan riba.

Yang tidak mau memungut uang suap,*

untuk merugikan orang tak bersalah.

Barang siapa berbuat demikian,*

tidak akan goyah selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Aku menjadi pelayan Injil sesuai Injil sesuai dengan rahmat yang diberikan Allah kepadaku.

Antifon

Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumahNya.

Mazmur 111 (112)

Berbahagialah orang takwa,*

yang sangat suka akan perintah Tuhan.

Anak cucunya akan berkuasa di bumi,*

keturunan orang jujur akan diberkati.

Rumah tangganya makmur dan sejahtera,*

kebaikannya tetap selama-lamanya.

Tuhan yang adil, pengasih dan penyayang,*

menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus.

Orang baik menaruh belaksihan dan memberi pinjaman,*

ia melakukan urusannya penuh tanggung jawab.

Orang jujur tidak pernah akan goyah,*

ia akan dikenang selama-lamanya.

Ia tidak gentar akan kabar buruk,*

hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.

Hatinya tenang, ia tidak takut,*

ia bersukacita karena mengalahkan musuh.

Dengan murah hati ia memberi derma kepada orang miskin,†

kebaikannya tetap selama-lamanya,*

kekuatannya tiada bandingnya.

Orang jahat melihatnya dan sakit hati,†

menggertakkan gigi, merana dan hancur lebur,*

usaha orang berdosa akan gagal.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumahNya.

Antifon

Domba-dombaKu mendengarkan suaraKu dan menjadi satu kawanan di bawah pimpinan satu gembala.

Kidung Why 15,3-4

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*

ya Tuhan Allah yang mahakuasa

Adil dan benar segala tindakanMu,*

ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*

dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†

semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*

sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Domba-dombaKu mendengarkan suaraKu dan menjadi satu kawanan di bawah pimpinan satu gembala.

BACAAN SINGKAT

(Yak 3,17-18)

Kebijaksanaan yang datang dari atas pertama-tama bersifat suci, lalu cinta damai, sopan santun, rela menerima nasihat, cinta akan kebaikan, penuh belaskasihan dan menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak bersikap munafik. Buah-buah kebenaran ditaburkan dalam damai bagi mereka yang membawa damai.

LAGU SINGKAT

P: Ia membuka mulutnya,* Untuk mengajar umat.

U: Ia membuka mulutnya,* Untuk mengajar umat.

P: Roh kebijaksanaan dan pengetahuan dilimpahkan Tuhan ke dalam hatinya.

U: Untuk mengajar umat.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Ia membuka mulutnya,* Untuk mengajar umat.

Antifon Kidung

Ketika orang banyak berada bersama Yesus dan tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridNya dan berkata: “HatiKu tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini.”

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Ketika orang banyak berada bersama Yesus dan tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridNya dan berkata: “HatiKu tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini.”

DOA PERMOHONAN

Kristus ditetapkan sebagai imam agung untuk manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Marilah kita meluhurkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa:

U: Selamatkanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau menerangi GerejaMu melalui para pemimpin yang suci,* semoga umat kristen selalu Kaugembirakan dengan terang cahayaMu.

U: Selamatkanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau mengampuni dosa umat karena para gembala berdoa seperti Musa,* maka kuduskanlah GerejaMu senantiasa berkat doa mereka.

U: Selamatkanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau mengurapi para kudusMu dan mengutus Roh kudus kepada mereka,* maka penuhilah semua pemimpin umatMu dengan Roh kudus.

U: Selamatkanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau sendirilah milik para gembala yang kudus,* semoga semua orang yang sudah Kautebus dengan darahMu tetap bersatu dengan Dikau.

U: Selamatkanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, berkat usaha gembala Gereja, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada domba-dombaMu,* maka selamatkanlah para arwah dari kematian kekal berkat wafatMu.

U: Selamatkanlah umatMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Ya Tuhan, pengasih dan penyayang, dampingilah kami, abdi-abdiMu, dan limpahkanlah kemurahanMu kepada kami. Kami bangga, karena Engkaulah yang menciptakan dan membimbing kami. Semoga Engkau memperbaharui dan mempertahankan rahmatMu dalam diri kami. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

=======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

 

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close