DOA BREVIRPAGISABTU

Brevir Pagi, Sabtu: 09 Juli 2016, Pekan BiasaXIII – O Pekan II

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

O ratu kami yang mulya

Luhur tiada taranya

Engkau merangkul memangku

Tuhan Allah penciptamu.

Pintu yang ditutup Hawa

Dibuka putera bunda

Engkaupun turut berjasa

Membukakan gerbang surga.

Kami anggap tugas luhur

Untuk mengucapkan syukur

Dengan menyanyikan madah

Atas anugerah Allah.

Dimuliakanlah Bapa

Bersama Putra dan RohNya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada bunda Maria. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon 1

Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintahMu benar.

Mazmur 118,145-152

Aku berseru dengan segenap hati, ya Tuhan, jawablah aku,*

ketetapanMu hendak kupegang.

Aku berseru kepadaMu: selamatkanlah aku!*

PerintahMu akan kutepati.

Pagi-pagi buta aku telah bangun dan mohon pertolonganMu,*

aku berharap pada firmanMu.

Semalam-malaman mataku tertuju kepadaMu,*

untuk merenungkan janjiMu.

Dengarkanlah suaraku sesuai dengan kasih setiaMu,*

ya Tuhan, hidupkanlah aku seturut hukumMu.

Orang yang mengejar aku semakin mendekat,*

mereka menjauh dari hukumMu.

Tetapi Engkau dekat, ya Tuhan,*

dan segala perintahMu benar.

Sejak lama aku mengakui ketetapanMu,*

sebab Engkau menetapkannya dari sediakala.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 1

Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintahMu benar.

Antifon 2

Tuhan, semoga hikmatMu mendampingi aku dalam usahaku.

Kidung Kebij 9,1-12

Allah leluhur kami, Tuhan yang berbelaskasih,*

Engkau menciptakan semesta alam dengan sabdaMu.

Engkau membentuk manusia dengan hikmatMu,*

agar ia menguasai makhluk ciptaanMu,

agar ia memerintah dunia dengan suci dan adil,*

dan memegang kekuasaan dengan lurus hati.

Berikanlah kepadaku hikmat yang memerintah bersama Engkau,*

dan janganlah aku Kauusir dari lingkungan anakMu.

Sebab aku ini hambaMu dan anak sahayaMu,†

manusia yang lemah dan pendek umur,*

kurang pengertian tentang hukum dan keadilan.

Bahkan orang yang paling sempurna tidak berarti sama sekali,*

kalau tidak mempunyai hikmat yang berasal dari padaMu.

Engkau telah memilih aku menjadi raja bangsaMu,*

untuk memerintah putera-puteriMu.

Engkau menyuruh aku membangun kenisah di atas gunungMu yang kudus,†

dan mesbah dalam kota kediamanMu,*

gambaran yang serupa dengan kemah suci di surga.

PadaMulah hikmat yang mengenal segala karyaMu,*

yang hadir tatkala Engkau menciptakan bumi.

Ia mengetahui yang baik di hadapanMu,*

dan yang sesuai dengan firmanMu.

Utuslah hikmat itu dari surga suci,*

dari takhtaMu yang mulia.

Agar mendampingi aku dalam usahaku,*

untuk mengetahui yang baik di hadapanMu.

Sebab hikmatMu mengetahui dan memahami segala-galanya,†

ia menuntun aku dengan bijaksana dalam segala tingkah laku,*

dan melindungi aku dengan cahaya kemuliaannya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 2

Tuhan, semoga hikmatMu mendampingi aku dalam usahaku.

Antifon 3

Kesetiaan Tuhan tetap selama-lamanya.

Mazmur 116 (117)

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa,*

megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa.

Sebab besar kasihNya kepada kita,*

kesetiaan Tuhan tetap selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 3

Kesetiaan Tuhan tetap selama-lamanya.

BACAAN SINGKAT

Why 12,1

Suatu tanda besar tampak di langit: seorang wanita berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya. Kepalanya dimahkotai dua belas bintang.

LAGU SINGKAT

P: Salam Maria, penuh rahmat, * Tuhan sertamu.

U: Salam Maria, penuh rahmat, * Tuhan sertamu.

P: Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

U: Tuhan sertamu.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Salam Maria, penuh rahmat, * Tuhan sertamu.

Antifon Kidung

Marilah kita merayakan peringatan santa perawan Maria, supaya ia mendoakan kita pada Tuhan Yesus Kristus.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Marilah kita merayakan peringatan santa perawan Maria, supaya ia mendoakan kita pada Tuhan Yesus Kristus.

DOA PERMOHONAN

Penyelamat kita telah sudi lahir dari perawan Maria. Marilah kita menyembah Kristus dan berkata:

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

Penyelamat dunia, berkat kekuatan penebusanMu, Engkau telah melindungi bundaMu terhadap noda dosa, * lindungilah kamipun terhadap dosa.

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

Penebus kami, Engkau menjadikan santa Maria tempat kediaman Roh Kudus, * penuhilah kami juga dengan RohMu.

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

Sabda kekal, Engkau telah mengajar BundaMu memilih bagian yang terbaik, * semoga kami meneladan dia dan tekun mendengarkan sabdaMu.

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

Raja para raja, Engkau telah mengangkat bundaMu ke surga dengan jiwa raganya, * semoga hati kami tetap terarah kepadaMu.

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

Penguasa surga dan dunia, Engkau mentakhtakan Maria menjadi ratu yang mulia, * semoga kami pun Kauizinkan masuk ke dalam kemuliaan abadi.

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Kami mohon, ya Tuhan, semoga dengan bantuan santa perawan Maria, kami dapat mengatasi segala bahaya dan menikmati damaiMu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan  pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati Kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

=====

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

 

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close