DOA BREVIRKAMISPAGI

Brevir Pagi, Jumat: 04 November 2016, PEKAN XXXI – O PEKAN III, PW Santo Carolus Borromeus, Uskup

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya.

MADAH

Pemimpin mulya bapa bijaksana

Yang hari ini kita peringati

Kini berjaya penuh sukacita

Di surga baka

Ia selalu sungguh berusaha

Untuk membantu membimbing sesama

Giat mengabdi dengan tulus hati

Allah sejati

Semoga kita ditolong doanya

Dan menerima pengampunan dosa

Dihantarkannya menuju surga

Menghadap Bapa.

Dimulyakanlah Bapa mahamurah

Bersama Putra penebus dunia

Roh kudus pula penghibur Gereja

Slama-lamanya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon 1

Gembirakanlah hati hambaMu, sebab kepadaMulah kuarahkan hatiku, ya Tuhan.

Mazmur 85 (86)

Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, jawablah aku,*

sebab aku miskin dan bersengsara.

Perliharalah aku, karena aku mengasihi Engkau,*

selamatkanlah hambaMu yang percaya kepadaMu.

Engkaulah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhanku,*

kepadaMulah aku berseru sepanjang hari.

Gembirakanlah hati hambaMu,*

sebab kepadaMulah kuarahkan hatiku, ya Tuhan.

Sebab Engkau baik hati dan suka mengampuni, ya Tuhanku,*

Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadaMu.

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*

perhatikanlah suara permohonanku.

Pada hari kesesakan aku berseru kepadaMu,*

sebab Engkau pasti menjawab aku.

Tidak ada dewata yang menyamai Engkau, ya Tuhanku,*

tak ada karya yang setara dengan karyaMu.

Segala bangsa akan datang menyembah Engkau,*

dan akan memuliakan namaMu, ya Tuhanku.

Sungguh agung Engkau dan megah karyaMu,*

Engkaulah Allah, dan tiada lain.

Ajarkanlah ketetapanMu kepadaku, ya Tuhan,*

agar aku hidup setia dan takwa dengan sebulat hati.

Aku bersyukur kepadaMu dengan segenap hatiku, ya Allah, Tukanku,*

dan memuliakan namaMu untuk selama-lamanya.

Sebab kasih setiaMu berlimpah terhadapku,*

Engkau melepaskan daku dari alam maut.

Ya Allah, orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku,†

segerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku,*

mereka tidak mengindahkan Dikau.

Tetapi Engkaulah Allah, penyayang dan pengasih,†

Tuhan yang sabar, penuh kasih dan setia,*

perhatikan dan kasihanilah aku!

Curahkanlah kekuatanMu kepada hambaMu,*

dan selamatkanlah putera sahayaMu.

Nyatakanlah suatu tanda kebaikan bagiku,†

supaya musuhku melihatnya dan menjadi malu,*

semoga Engkau menolong dan menghibur aku, ya Tuhan.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 1

Gembirakanlah hati hambaMu, sebab kepadaMulah kuarahkan hatiku, ya Tuhan.

Antifon 2

Berbahagialah orang yang hidup jujur dan bicara benar.

Kidung Yes 33,13-16

“Hai kamu yang jauh, dengarkanlah warta tentang karyaKu,*

hai kamu yang dekat, saksikanlah keperkasaanKu”.

Orang berdosa di Sion terkejut,*

orang jahat diliputi kegentaran.

“Siapa di antara kita dapat bertahan dekat api yang membasmi,*

siapa di antara kita dapat tinggal dekat nyala api abadi?”

Yang hidup jujur dan berbicara benar,*

yang tidak memeras dan tidak mau disuap.

Yang tidak suka mendengar rencana pembunuhan,*

yang menutup mata agar tidak melihat kejatahan.

Orang itu akan hidup aman sentosa,†

kediamannya dalam benteng yang kuat,*

makanan tersedia, minuman terjamin.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 2

Berbahagialah orang yang hidup jujur dan bicara benar.

Antifon 3

Bersoraklah di hadapan Tuhan, rajamu.

Mazmur 97 (98)

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,*

sebab Ia telah melakukan karya agung.

TanganNya mengerjakan keselamatan,*

dan lenganNya merebut kemenangan.

Tuhan telah memaklumkan penyelamatanNya,*

dan menyatakan keadilanNya di hadapan para bangsa.

Tuhan mengingat kasih dan kesetiaanNya,*

terhadap umat Israel.

Segala penjuru bumi telah menyaksikan,*

penyelamatan Allah kita.

Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,*

bersorak gembira dan bernyanyilah.

Bernyanyilah bagi Tuhan dengan memetik kecapi,*

dengan kecapi dan lagu merdu;

dengan meniup nafiri dan sangkakala,*

bersoraklah di hadapan Tuhan, rajamu.

Bergemuruhlah hendaknya laut seisinya,*

bumi dan semua penghuninya.

Hendaklah segala sungai bertepuk tangan,*

dan gunung-gemunung bersorak gembira di hadapan Tuhan.

Sebab Tuhan datang menguasai dunia,†

Ia menguasai dunia dengan adil,*

dan para bangsa dengan jujur.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 3

Bersoraklah di hadapan Tuhan, rajamu.

BACAAN SINGKAT

(Ibr 13,7-9a)

Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh bermacam-macam ajaran asing.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan memberikan gembala kepada umatNya, * Alleluya, alleluya

U: Tuhan memberikan gembala kepada umatNya, * Alleluya, alleluya

P: Siang malam mereka mewartakan nama Tuhan

U: Alleluya, alleluya

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U: Tuhan memberikan gembala kepada umatNya, * Alleluya, alleluya

Antifon Kidung

Bukan kamu sendiri yang berbicara, melainkan Roh Kuduslah yang berbicara dalam dirimu, alleluya.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Bukan kamu sendiri yang berbicara, melainkan Roh Kuduslah yang berbicara dalam dirimu, alleluya.

DOA PERMOHONAN

Bapa telah memuliakan Yesus dan mengangkatNya menjadi ahliwaris dan pemilik semua bangsa. Marilah kita meluhurkan Dia dan berdoa:

U: Selamatkanlah kami demi kemenanganMu, ya Tuhan.

P: Ya Kristus, dengan kemenanganMu Engkau telah menghancurkan pintu gerbang maut serta meremukkan dosa dan kematian,* semoga kami hari ini menang atas dosa berkat kekuatanMu.

U: Selamatkanlah kami demi kemenanganMu, ya Tuhan.

P: Engkau telah melenyapkan kuasa kematian dan memberi kami kehidupan baru,* semoga kami hari ini dapt menempuh jalan hidup yang baru itu.

U: Selamatkanlah kami demi kemenanganMu, ya Tuhan.

P: Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada orang-orang mati dan membimbing seluruh umat manusia dari kematian kepada kehidupan,* berilah rahmat kehidupanMu kepada semua orang yang kami jumpai.

U: Selamatkanlah kami demi kemenanganMu, ya Tuhan.

P: Engkau telah menggembirakan murid-muridMu dan menggemparkan penjaga kuburMu,* kurniakanlah kegembiraan sejati kepada semua orang yang taat kepadaMu.

U: Selamatkanlah kami demi kemenanganMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Tuhan yang membaharui segalanya, kuatkanlah kiranya dalam umatMu semangat yang memenuhi uskupMu santo Carolus Borromeus. Semoga GerejaMu selalu diperbaharui dan semakin menyerupai Kristus, sehingga sanggup menunjukkan wajah Kristus kepada dunia.

Sebab Dialah pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

==========

Sumber: Ibadat Harian Ofisi Baru Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI – Liturgi, Penerbit Nusa Indah

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close