DOA BREVIRKAMISPAGI

Brevir Pagi, Kamis: 10 Nopember 2016, Pekan Biasa XXXII – O Pekan IV, Peringatan Wajib St. Leo Agung Paus dan Pujangga Gereja

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Pemimpin mulia bapa bijaksana

Yang hari ini kita peringati

Kini berjaya penuh sukacita

Di surga baka.

Pengganti Petrus mewakili Kristus

Gembala umat di seluruh jagat

Pemegang kunci yang menguasai

Pintu surgawi

Semoga kita ditolong doanya

Dan menerima pengampunan dosa

Dihantarkannya menunju ke surga

Menghadap Bapa.

Dimulyakanlah Bapa mahamurah

Bersama Putra penebus dunia

Roh kudus pula penghibur Gereja

Slama-lamanya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kasih setiaMu waktu pagi.

Mazmur 89 (90)

Tuhan, Engkaulah pelindung kami,*

turun-temurun.

Sebelum gunung-gemunung dijadikan,+

sebelum bumi dan jagat dilahirkan,*

dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah.

Engkau mengembalikan manusia kepada debu,*

degan bersabda: “Kembalilah, hai anak Adam!”

Sebab bagiMu seribu tahun sama dengan hari kemarin,*

sama dengan satu giliran ronda malam.

Manusia hilang lenyap seperti mimpi,*

seperti rumput yang disabit.

Pagi-pagi berkembang dan berbunga,*

waktu sore layu dan kering.

Hari kami hancur luluh karena amarahMu,*

karena geram murkaMu kami remuk redam.

Kesalahan kami Kaubeberkan di hadapanMu,*

dan dosa kami yang tersembunyi terbongkar dalam pandanganMu.

Segala hari kami lenyap dalam murkaMu,*

segenap tahun kami hilang bagaikan nafas.

Batas umur kami tujuh puluh tahun,*

atau delapanpuluh jika kuat.

Dan hampir selurunya susah dan derita,*

dalam sekejap mata kami lenyap.

Mengapa gerangan Engkau murka begitu hebat?*

Mengapa orang takwa Kaumarahi?

Ajarlah kami meghitung-hitung hari hidup kami,

supaya kami beroleh budi yang arif.

Kembalilah kepada kami, ya Tuhan! Mengapa Engkau berlambat?*

Kasihanilah kami, para hambaMu!

Penuhilah kami dengan kasih setiaMu waktu pagi,*

supaya kami bernyanyi gembira seumur hidup.

Berilah kami kegembiraan seimbang dengan hari-hari penderitaan kami,*

seimbang dengan tahun-tahun kemalangan kami.

Perlihatkanlah karyaMu kepada para hambaMu,*

dan keagunganMu kepada anak-anak mereka.

Ya tuhan, limpahkanlah kemurahaMu kepada kami,*

dan teguhkanlah pekerjaan tangan kami.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kasih setiaMu waktu pagi.

Antifon

Pujilah Tuhan di seluruh bumi.

Yes 42,10-16

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,*

pujilah Dia di seluruh bumi.

Hendaklah laut seisinya bersorak-sorai,*

segala pulau dan semua penduduknya.

Hendaklah gurun beserta kota-kotanya bersukaria,*

semua perkampungan yang didiami suku Kedar.

Hendaklah penduduk bukit bersorak gembira,*

menggemakan seruannya dari puncak gunung.

Hendaklah mereka semua memuliakan Tuhan,*

mewartakan pujianNya di segala pulau.

Tuhan bergerak maju laksana pahlawan,*

bagaikan perwira Ia mengobarkan semangat.

Tuhan menyerukan pekik pertempuran,*

menghadapi lawan dengan gagah berani.

“Terlalu lama Aku membisu,*

terlalu lama Aku menahan diri.

Kini Aku hendak menjerit bagaikan wanita bersalin,*

ngap-ngap menghembuskan gelora murkaKu.

Aku hendak menghanguskan gunung dan bukit,*

membuat layu segala tetumbuhan.

Aku hendak mengubah bengawan menjadi lembah kersang,*

dan mengeringkan segala danau.

Tetapi orang buta akan Kutuntun di jalan,*

dan Kubimbing pada lorong yang tidak mereka lihat.

Kegelapan mereka akan Kuubah menjadi terang,*

dan jalan yang berlekuk liku Kujadikan rata”.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Pujilah Tuhan di seluruh bumi.

Antifon

Pujilah nama Tuhan, hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan.

Mazmur 134 (135),1-12

Pujilah nama Tuhan,*

pujilah karya Tuhan.

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,*

di pelataran rumah Allah kita.

Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,*

bermazmurlah bagi namaNya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diriNya,*

dan Israel sebagai milik pusakaNya

Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,*

bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendakiNya,*

di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,+

memanahkan kilat yang menyertai hujan,*

menyuruh angin ke luar dari sumbernya.

Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,*

baik manusia maupun hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir,*

melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar,*

dan membunuh raja-raja yang kuat.

Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,*

dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,*

sebagai milik pusaka kepada Israel, umatNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Pujilah nama Tuhan, hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan.

BACAAN SINGKAT

(Ibr 13,7-9a)

Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh bermacam-macam ajaran asing.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan memberikan gembala,* Kepada umatNya.

U: Tuhan memberikan gembala,* Kepada umatNya.

P: Siang malam mereka mewartakan nama Tuhan.

U: Kepada umatNya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Tuhan memberikan gembala,* Kepada umatNya.

Antifon Kidung

Santo Petrus bertahan berkat kekuatan yang diterimanya selaku wadas. Ia tidak meninggalkan tugas yang dipercayakan kepadanya.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Santo Petrus bertahan berkat kekuatan yang diterimanya selaku wadas. Ia tidak meninggalkan tugas yang dipercayakan kepadanya.

DOA PERMOHONAN

Kristus, gembala yang baik, telah menyerahkan nyawa bagi domba-dombaNya. Marilah kita memuji Dia dan berdoa:

U: Gembalakanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau menunjukkan belaskasihan dan cintaMu melalui gembala-gembala umatMu,* janganlah berhenti berbelaskasih terhadap kami melalui usaha mereka.

U: Gembalakanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau melanjutkan tugas penggembalaan umat dalam diri wakil-wakilMu,* semoga Engkau sendiri memimpin kami dengan perantaraan mereka.

U: Gembalakanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau merawat jiwa raga kami dengan perantaraan para kudus yang memimpin umatMu,* semoga Engkau selalu menghidupkan dan menguduskan kami.

U: Gembalakanlah umatMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau mendidik kawananMu dengan kebijaksaan dan cinta kasih para kudusMu,* teguhkanlah kami selalu dalam kesucian berkat usaha para gembala kami.

U: Gembalakanlah umatMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, SANTO LEO AGUNG, PAUS DAN PUJANGGA GEREJA Kauangkat menjadi pemimpin umatMu, untuk membimbing kami dengan ajaran dan teladan. Dengarkanlah doanya untuk kami. Ingatlah para gembala Gereja bersama dengan seluruh umat, dan bimbinglah kami pada jalan menunju keselamatan abadi.

Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

============

Sumber: Ibadat Harian Ofisi Baru Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI – Liturgi, Penerbit Nusa Indah

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close