DOA BREVIRSABTUSORE

Brevir Sore 1, Sabtu: 21 November 2015,PEKAN BIASA XXXIII – O PEKAN I-PW Santa Perawan Maria Dipersembahkan kepada Allah- Hari Minggu Biasa XXXIV – Hari Raya Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam.

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Kristus raja para bangsa

Penguasa jagat raya

Engkau merajai juga

Sanubari manusia

Isi surga sujud bakti

MemujiMu dan bernyanyi

Kami bangga mengakui

Engkau raja tertinggi

Kristus pangkal perdamaian

Tanamkanlah kerukunan

Antar bangsa sedunia

Supaya aman sentosa

Terpujilah Yesus Tuhan

Raja yang tak terkalahkan

Bersama Bapa dan RohNya

Mulyalah sepanjang masa. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Ia akan disebut pembawa damai, dan pemerintahanNya akan mantap selama-lamanya.

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*

pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan,*

sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat,*

terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*

kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*

yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*

untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu ,*

dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*

di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*

dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ia akan disebut pembawa damai, dan pemerintahanNya akan mantap selama-lamanya.

Antifon

KerajaanNya akan kekal abadi, dan semua raja akan mengabdi dan taat kepadaNya.

Mazmur 116 (117)

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa,*

megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa.

Sebab besar kasihNya kepada kita,*

kesetiaan Tuhan tetap selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

KerajaanNya akan kekal abadi, dan semua raja akan mengabdi dan taat kepadaNya.

Antifon

Kepada kristus diserahkan kehormatan untuk memerintah sebagai raja. Semua bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadaNya

Why 4,11; 5,9.10-12

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*

Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*

dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab,*

dan membuka ketujuh meterainya

Sebab Engkau telah disembelih,+

dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah,*

dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami,+

martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*

dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu,+

menerima kuasa dan kekayaan,*

hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Kepada kristus diserahkan kehormatan untuk memerintah sebagai raja. Semua bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadaNya

BACAAN SINGKAT

(Lh. Ef 1,20-23)

Allah membangkitkan Kristus dari alam maut dan mentakhtakan Dia di sebelah kananNya di surga, jauh di atas semua pemimpin dan penguasa serta pangeran dan raja. Allah meninggikan Kristus melebihi segala martabat dan gelar , bukan saja di jaman ini, melainkan juga di jaman yang akan datang. Allah meletakan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, dan menganugerahkan Kristus kepada Gereja sebagai kepala semesta alam. Gereja itulah tubuh Kristus, kepenuhan Kristus yang memenuhi seluruh alam dalam segala hal.

LAGU SINGKAT

P: Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,*  Engkaulah raja sejati.

U: Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,*  Engkaulah raja sejati.

P: Engkau menguasai segalanya.

U: Engkau menguasai segalanya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,*  Engkaulah raja sejati.

Antifon Kidung

Tuhan Allah akan memberi Dia takhta Daud BapaNya, dan Ia akan memerintah keluarga Yakub sampai kekal. KerajaanNya tidak akan berkesudahan.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Tuhan Allah akan memberi Dia takhta Daud BapaNya, dan Ia akan memerintah keluarga Yakub sampai kekal. KerajaanNya tidak akan berkesudahan.

DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, Kristus raja menciptakan dan memelihara semesta alam. Marilah kita berdoa kepadaNya:

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, raja dan gembala kami, himpunkanlah UmatMu dari segala penjuru dunia,* dan gembalakanlah mereka dalam kesegaran dan kelimpahan kurniaMu.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, pembimbing dan penyelamat kami , satukanlah semua orang jadi umatMu, sembuhkanlah yang sakit, carilah yang hilang, peliharalah yang kuat,* panggillah yang jauh, himpunkanlah yang tercerai-berai, tegakkanlah yang putus asa.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, hakim abadi, tempatkanlah kami disebelah kananMu, bila kuserahkan kerajaanMu kepada Allah Bapa,* dan serahkanlah kepada kami martabat raja yang kausediakan bagi kami sejak awal dunia.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, pangeran perdamaian, hancurkanlah segala alat perang,* dan maklumkanlah damaiMu di antara para bangsa.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, ahli waris dan pemilik para bangsa, himpunkanlah seluruh umat manusia ke dalam Gereja yang dipercayakan Bapa kepadaMu,* agar setiap orang mengakui Engkau sebagai raja dan kepala dalam kuasa roh kudus.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkaulah yang sulung di antara orang mati, dan yang pertama bangkit dari alam maut,* terimalah semua orang yang telah meninggal ke dalam kemuliaan kebangkitanMu.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, Engkau membaharui segala sesuatu dalam PuteraMu terkasih, raja semesta alam. Bebaskanlah seluruh ciptaan dari perbudakan dosa agar seluruh alam raya mengabdi dan memuji Engkau tak berkesudahan

Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

=====

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close