DOA BREVIRSENINSORE

Brevir Sore,Senin: 21 November 2016,PEKAN BIASA XXXIV – O PEKAN II, PW Santa Perawan Maria Dipersembahkan kepada Allah

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Kristus raja para bangsa

Penguasa jagat raya

Engkau merajai juga

Sanubari manusia

Isi surga sujud bakti

MemujiMu dan bernyanyi

Kami bangga mengakui

Engkau raja tertinggi

Kristus pangkal perdamaian

Tanamkanlah kerukunan

Antar bangsa sedunia

Supaya aman sentosa

Terpujilah Yesus Tuhan

Raja yang tak terkalahkan

Bersama Bapa dan RohNya

Mulyalah sepanjang masa. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda.

Mazmur 44 (45) I

Hatiku meluapkan kata-kata indah,†

aku mempersembahkan laguku kepada raja,*

lidahku bagaikan gerak pena juru tulis.

Tereloklah baginda di antara manusia,†

tampanlah wajah baginda,*

terberkati oleh Allah selama-lamanya.

Ikatkanlah pedang pada pinggang, hai pahlawan,*

itulah kebanggaan dan kemuliaan baginda.

Demi kebenaran dan keadilan majulah dengan megah,*

dan lakukanlah perbuatan yang gagah.

Anak panah yang tajam menembus jantung musuh baginda,*

bangsa-bangsa rebah dan takluk.

Takhta baginda bertahan selama-lamanya,*

tampuk pemerintahan baginda adil dan jujur.

Baginda cinta akan keadilan dan benci akan kelaliman,*

sebab itu baginda diurapi oleh Allah.

Baginda menjadi yang termulia di antara semua raja,*

Pakaian kebesaran baginda harum mewangi.

Bunyi kecapi terdengar dari istana permaisuri,*

menggembirakan hati baginda.

Para puteri raja-raja berarak-arak menghadap baginda,*

permaisuri berdiri di samping baginda, berhiaskan emas.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda.

Antifon

Pengantin datang, songsonglah dia!

Mazmur 44 (45) II

Dengarkanlah, hai puteri, perhatikanlah dengan baik,*

lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu.

Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu,*

sujudlah kepadanya, sebab dialah tuanmu.

Puteri kota Tirus datang dengan persembahan,*

para bangsawan mengharapkan kerelaamu.

Permaisuri diarak masuk, semaraklah semata-mata,*

pakaiannya bersulamkan emas.

Berdandanan aneka warna ia diantar menghadap raja,*

para puteri raja-raja mengiringinya.

Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk,*

masuklah mereka ke dalam istana raja.

Para putera baginda akan melanjutkan kerajaan,*

baginda mengangkat mereka menjadi penguasa di seluruh bumi.

Semoga aku memasyhurkan nama baginda turun-temurun,*

maka para bangsa akan memuji baginda selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Pengantin datang, songsonglah dia!

Antifon

Allah telah merencanakan kehendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.

Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†

yang telah memberkati kita dalam Kristus,*

dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,†

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi puteraNya,†

dengan perantaraan Yesus Kristus,*

karena kerelaan kehendakNya.

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia,†

yang dianugerahkanNya kepada kita,*

dalam Putera yang dikasihiNya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,†

yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*

menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,†

Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,*

Sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,†

yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*

dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Allah telah merencanakan kehendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.

BACAAN SINGKAT

(Lh. Ef 1,20-23)

Allah membangkitkan Kristus dari alam maut dan mentakhtakan Dia di sebelah kananNya di surga, jauh di atas semua pemimpin dan penguasa serta pangeran dan raja. Allah meninggikan Kristus melebihi segala martabat dan gelar , bukan saja di jaman ini, melainkan juga di jaman yang akan datang. Allah meletakan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, dan menganugerahkan Kristus kepada Gereja sebagai kepala semesta alam. Gereja itulah tubuh Kristus, kepenuhan Kristus yang memenuhi seluruh alam dalam segala hal.

LAGU SINGKAT

P: Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,*  Engkaulah raja sejati.

U: Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,*  Engkaulah raja sejati.

P: Engkau menguasai segalanya.

U: Engkau menguasai segalanya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Engkaulah agung dan berkuasa, ya Tuhan,*  Engkaulah raja sejati.

Antifon Kidung

Tuhan Allah akan memberi Dia takhta Daud BapaNya, dan Ia akan memerintah keluarga Yakub sampai kekal. KerajaanNya tidak akan berkesudahan.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Tuhan Allah akan memberi Dia takhta Daud BapaNya, dan Ia akan memerintah keluarga Yakub sampai kekal. KerajaanNya tidak akan berkesudahan.

DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, Kristus raja menciptakan dan memelihara semesta alam. Marilah kita berdoa kepadaNya:

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, raja dan gembala kami, himpunkanlah UmatMu dari segala penjuru dunia,* dan gembalakanlah mereka dalam kesegaran dan kelimpahan kurniaMu.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, pembimbing dan penyelamat kami , satukanlah semua orang jadi umatMu, sembuhkanlah yang sakit, carilah yang hilang, peliharalah yang kuat,* panggillah yang jauh, himpunkanlah yang tercerai-berai, tegakkanlah yang putus asa.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, hakim abadi, tempatkanlah kami disebelah kananMu, bila kuserahkan kerajaanMu kepada Allah Bapa,* dan serahkanlah kepada kami martabat raja yang kausediakan bagi kami sejak awal dunia.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, pangeran perdamaian, hancurkanlah segala alat perang,* dan maklumkanlah damaiMu di antara para bangsa.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, ahli waris dan pemilik para bangsa, himpunkanlah seluruh umat manusia ke dalam Gereja yang dipercayakan Bapa kepadaMu,* agar setiap orang mengakui Engkau sebagai raja dan kepala dalam kuasa roh kudus.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkaulah yang sulung di antara orang mati, dan yang pertama bangkit dari alam maut,* terimalah semua orang yang telah meninggal ke dalam kemuliaan kebangkitanMu.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, Engkau membaharui segala sesuatu dalam PuteraMu terkasih, raja semesta alam. Bebaskanlah seluruh ciptaan dari perbudakan dosa agar seluruh alam raya mengabdi dan memuji Engkau tak berkesudahan

Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

======

Sumber: Ibadat Harian Ofisi Baru Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI – Liturgi, Penerbit Nusa Indah

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close