HarianJendela Alkitab

Renungan Harian, Selasa: 29 November 2016, Luk.10:21-24

Luk 10:21 Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata: “Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu.

Luk 10:22 Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorangpun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu.”

Luk 10:23 Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya tersendiri dan berkata: “Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat.

Luk 10:24 Karena Aku berkata kepada kamu: Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.”

Renungan

Kebijaksanaan tidak melulu lahir dari kecemerlangan intelektual atau status sosial seseorang. Kebijaksanaan dapat muncul dari kesadaran akan makna dan tujuan hidup serta mampu bersyukur atasnya. Sederhana, namun tidak semua orang mampu menghidupinya. Allah memberikan anugerah hidup dan keutamaan kepada setiap orang hingga dalam cara – cara yang sangat sederhana sekalipun. Karena itu dibutuhkan sikap ketulusan untuk mampu menghargai setiap anugerah yang Allah berikan.

Panggilan kemuridan  yang kita teima memberikan konsekuensi untuk meninggalkan segala bentuk kesombongan duniawi yang menghambat relasi kita dengan Allah dan sesama. Untuk itu dibutuhkan kesederhanaan dan kerendahan hati dalam bersikap serta terbuka agar sanggup menjawab undangan Allah dalam kehidupan sehari – hari.

Masa Adven menjadi bagi kita sebuah masa penuh rahmat untuk menata hidup dan harapan kita. Maka Adven tidak sekedar sebuah penantian melainkan kesanggupan serta kemauan untuk mengisi dan memaknai hidup sambil mewujudkan harmoni dalam kehidupan. Kedamaian segenap makhluk dilukiskan begitu indah oleh Nabi Yesaya.” Serigala akana tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring disamping kambing. ( Yes .11: 6 ).

Adakah kita berupaya mewujudkan kedamaian dalam hidup bersama? Apa niat yang hendak kita buat di masa Adven ini?

Ya Tuhan Yesus, berilah aku rahmat-Mu agar sanggup untuk memahami dan menghayati kebijaksanaan-Mu yang membawa kebahagiaan kekal. Amin.

============

Sumber: Ziarah Batin 2016

 

 

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close