Harian

Renungan Harian, Minggu: 15 Januari 2017, Yoh. 1:29-34

YOH 1:29 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.

Yoh 1:30 Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang, yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.

Yoh 1:31 Dan aku sendiripun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel.”

Yoh 1:32 Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya: “Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atas-Nya.

Yoh 1:33 Dan akupun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku: Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.

Yoh 1:34 Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak Allah.”

Renungan

Dipanggil menjadi terang bangsa-bangsa sejak dari kandungan untuk mewartakan keselamatan, Paulus menyapa setiap orang dengan panggilan yang mengingatkan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dan dilengkapi damai sejahtera. Panggilan itu ditentukan sejak dari kandungan dan Allah mempunyai maksud penyelamatan  dengan hadirnya kita di dunia ini.

Kadang kita tidak mengerti panggilan kita sendiri dan akhirnya mencari, ragu dan tidak menemukannya. Setiap orang dipanggil untuk keselamatan hidupnya dengan menjadi seorang religius atau dengan hidup bersama orang lain. Saat ini jarang sekali orang secara sadar mengikuti Kristus dengan menjadi Imam, suster atau bruder. Akan tetapi, ingatlah, semua orang dipanggil kepada kekudusan dan pelayanan bagi banyak orang.

Yesus sendiri dipanggil dan diutus untuk menghapuskan dosa dunia, khususnya dosa kita. Kesaksian Yohanes mengingatkan kita bahwa kebahagian melayani Yesus sebagai hamba merupakan kebahagian sejati. Melayani Yesus dapat kita lakukan dengan setiap tindakan nyata sehari-hari. Apakah hari ini kita sudah mempersembahkan semua usaha dan kerja keras kita kepada Tuhan?

Ya Allah, aku percaya Engkau memanggilku dengan maksud keselamatan bagi dunia sekitarku. Berilah aku hati yang menerima panggilan yang istimewa, untuk melayani-Mu dan melayani sesamaku. Semoga rahmat Roh Kudus membimbingku, sekarang dan selama-lamanya. Amin.

==========

Sumber: Ziarah Batin 2017

Kredit Foto: Santo Paulus, BlessedMart

 

 

 

 

 

 

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close