DOA BREVIRRABUSIANG

Brevir Siang, Rabu: 22 Maret 2017, PEKAN III PRAPASKAH – O PEKAN III – HARI BIASA PEKAN III PRAPASKAH

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

MADAH

Marilah kita bernyanyi

Bagi penebus ilahi

Dengan iman dan harapan

Penuh cinta yang bertahan.

Sambil mohon dibebaskan

Dari tipu daya lawan

Agar selalu setia

Dalam mengabdi sesama.

Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra tercinta

Yang memperoleh Roh suci

Pembaharu muka bumi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Barang siapa mengikuti Aku, tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai cahaya kehidupan, sabda Tuhan.

Mazmur 118 (119),105-112

FirmanMu adalah pelita bagi langkahku,*

dan cahaya bagi jalanku.

Aku telah bersumpah dan akan bertekun,*

untuk memelihara ketetapanMu yang adil

Aku sangat tertindas, ya Tuhan,*

hidupkan daku sesuai dengan firmanMu.

Berkenanlah menerima pujian, persembahan mulutku,*

ajarkanlah ketetapanMu kepadaku, ya Tuhan.

Hidupku selalu terancam bahaya,*

tetapi aku tidak lupa akan hukumMu.

Orang berdosa memasang jerat terhadapku,*

tetapi aku tidak menyimpang dari titahMu.

KesaksianMu menjadi milik pusakaku selama-lamanya,*

dan merupakan kegirangan hatiku.

Hatiku bersedia melaksanakan kehendakMu,*

sekarang dan selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Barang siapa mengikuti Aku, tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai cahaya kehidupan, sabda Tuhan.

Antifon

Kami ini miskin dan malang, ya Allah, tolonglah kami.

Mazmur 69 (70)

Ya Allah, bebaskan daku,*

Tuhan, bergegaslah menolong aku.

Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu,*

orang yang ingin mencabut nyawaku.

Biarlah mundur dan kehilangan muka,*

orang yang mengharapkan kemalanganku.

Biarlah berbalik dengan rasa sesal,*

orang yang mengatakan: “Nah, rasakan!”

Hendaklah bergembira dan bersukaria karena Engkau,*

orang yang mencari Engkau.

Orang yang mencintai keselamatanMu,*

hendaknya selalu berkata: “Agunglah Allah!”

Tetapi aku ini miskin dan malang,*

ya Allah, datanglah segera!

Engkaulah yang menolong dan membebaskan daku,*

ya Tuhan, janganlah berlambat!

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Kami ini miskin dan malang, ya Allah, tolonglah kami.

Antifon

Allah memutuskan perkara bukan menurut apa yang kelihatan, melainkan menurut keadilan.

Mazmur 74 (75)

Kami bersyukur kepadaMu, ya Allah, kami memuji namaMu,*

dengan memaklumkan karyaMu yang agung.

“Sungguh, Aku akan menghimpun umat,*

Aku akan menghakimi dengan adil.

Bila bumi goncang dengan semua penduduknya,*

Akulah yang akan meneguhkan tiang-tiangnya”.

Aku berkata: “Hai orang angkuh, jangan angkuh,*

hai orang jahat, jangan menyombongkan diri.

Jangan menyombongkan diri melawan Tuhan yang mahaluhur,*

jangan bermulut besar menentang Pelindung Israel”.

Sebab Dialah pemenang dari timur sampai ke barat,*

Dialah pemenang dari pegunungan sampai ke padang gurun.

Sebab Tuhanlah penguasa,*

Dialah yang merendahkan, Dialah yang meninggikan.

Sebab Tuhan memegang piala angkara,*

dan menuangkan anggur kemurkaan ke bumi.

Anggur itu akan diminum sampai tetes terakhir,*

oleh orang-orang jahat di atas bumi.

Tetapi aku akan meluhurkan Allah yang kekal,*

dan bermazmur bagi Allah Yakub.

Aku akan menghancurkan kekuasan orang berdosa,*

dan akan meninggikan kekuasan orang jujur.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Allah memutuskan perkara bukan menurut apa yang kelihatan, melainkan menurut keadilan.

BACAAN SINGKAT

(Yeh 18,30b-32)

Bertobatlah dan kembalilah dari segenap kesalahanmu, maka kejahatan tidak akan membinasakan kamu. Buanglah segala kejahatan dalam dirimu. Ciptakanlah hati yang baru dan semangat yang baru dalam dirimu. Hai keluarga Israel, mengapa gerangan kamu mau mati? Sebab aku tidak suka melihat kematian orang mati, firman Tuhan. Kembalilah maka kamu akan hidup.

P: Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah.

U: Baharuilah semangat tabah dalam batinku.

DOA PENUTUP

Ya Tuhan, dalam masa Prapaska ini kami Kaudidik dan kauajar dengan sabdaMu. Semoga dengan berpantang kami berbakti kepadaMu dengan segenap hari dan dalam doa bersatu padu sebagai umatMu. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.

U: Syukur kepada Allah.

======

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close