DOA BREVIRSELASASIANG

Brevir Siang, Selasa: 11 April 2017, PEKAN SUCI – HARI SELASA DALAM PEKAN SUCI

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

MADAH

Tuhan Allah mahaluhur

Hari dan malam Kauatur

Terang gelap bergiliran

Silih ganti berurutan.

Senja hari yang mendekat

Melambangkan akhir hayat

Yang bagi umat beriman

Membuka keabadian.

Kabulkanlah doa kami

Ya Allah Bapa surgawi

Bersama Putra dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Berikanlah keputusan yang adil kepadaku, ya Tuhan, luputkanlah aku dari orang curang dan penipu.

Mazmur 118 (119),49-56

Ya Allah, ingatlah akan firmanMu kepadaku,*

firmanMu Kaujadikan pokok pengharapanku.

Inilah penghiburan dalam sengsaraku,*

bahwa janjiMu menghidupkan daku.

Orang sombong sangat mencemoohkan daku,*

namun aku tidak menyimpang dari perintahMu.

Aku ingat akan hukumMu yang berlaku sedari dulu,*

maka terhiburlah aku, ya Tuhan.

Aku gusar terhadap orang yang berdosa,*

yang tidak mempedulikan hukumMu.

HukumMu menjadi lagu pujian bagiku,*

di perantauanku.

Waktu malam aku menyebut-nyebut namaMu, ya Tuhan,*

dan aku tetap berpegang pada perintahMu.

Satu-satunya peganganku ialah,*

mematuhi titahMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Berikanlah keputusan yang adil kepadaku, ya Tuhan, luputkanlah aku dari orang curang dan penipu.

Antifon

Tuhan, Engkau telah membela perkaraku, Engkaulah pembela hidupku, ya Tuhan, Allahku.

Mazmur 52 (53)

Orang dungu berpikir: Tidak ada Allah.+

Busuk dan jijik perbuatannya,*

tidak seorangpun yang berbuat baik.

Dari surga Allah memandang manusia,*

apakah ada orang arif yang mencari Allah.

Tetapi semuanya tersesat, semua telah bejat,*

tak ada yang berbuat baik, seorangpun tidak.

Tidak pernah sadarkah orang jahat,+

yang menelan habis umatKu seperti makanan,*

orang jahat yang tidak mau mengakui Allah?

Mereka dihinggapi ketakutan,*

sedang tiada yang menakutkan.

Mereka mengancam engkau,*

tetapi Allah menghancurkan mereka.

Mereka pasti dipermalukan,*

sebab Allah menolak mereka.

Siapakah dari Sion yang menyelamatkan Israel?+

Allah, Dia memulihkan nasib umatNya,*

sehingga Yakub bersorak-sorai, dan Israel bersukacita.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan, Engkau telah membela perkaraku, Engkaulah pembela hidupku, ya Tuhan, Allahku.

Antifon

Hambaku akan menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka.

Mazmur 53 (54),3-6.8-9

Allah, selamatkan daku demi namaMu,*

tolonglah aku dengan kuasaMu.

Dengarkanlah, ya Allah, permohonanku,*

perhatikanlah kata-kata mulutku.

Sebab orang angkuh menyerang aku,+

orang sombong mau mencabut nyawaku,*

tanpa mempedulikan Allah.

Namun Allah menjadi penolongku,*

Tuhanlah penopang hidupku.

Maka dengan rela aku mempersembahkan kurban,*

dan memuji kebaikanMu, ya Tuhan.

Sebab Tuhan melepaskan daku dari kesesakan,*

dan aku melihat musuhku direndahkan.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Hambaku akan menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka.

BACAAN SINGKAT

(1Kor 1,22-24)

Orang Yahudi menuntut mukjizat dan orang Yunani menghendaki kebijaksanaan. Tetapi kami mewartakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan untuk orang Yahudi dan kebodohan untuk orang Yunani. Namun bagi mereka yang terpanggil, baik Yahudi maupun Yunani, Kristus itu kekuatan dan kebijaksanaan Allah.

P: Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan Allahmu.

U: Sebab Ia berbelaskasih dan murah hati.

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, perkenankanlah kami memperingati sengsara Kristus sepatutnya, agar kami memperoleh pengampunan. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.

U: Syukur kepada Allah.

 

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close