DOA BREVIRPAGISELASA

Brevir Pagi, Selasa: 16 Mei 2017, PEKAN V PASKAH – O PEKAN I HARI BIASA PEKAN V PASKAH

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan  kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Fajar menyingsinglah sudah

Langit menggemakan madah

Bumi bersorak-sorailah

Neraka mengaduh kalah.

Kala raja nan perkasa

Menggempur markas neraka

Menggilas kuasa maut

Dengan gagah tanpa takut.

Meskipun tertutup batu

Dijaga banyak serdadu

Namun pemenang yang luhur

Bangkit mulya dari kubur.

Mulyalah Engkau ya Tuhan

Yang bangkit tak terkalahkan

Serta Bapa dan Roh suci

Mulyalah kekal abadi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Kristus yang telah turun dari surga, Dia juga telah naik mengatasi segala langit, alleluya.

Mazmur 23 Tuhan masuk baitNya yang kudus

Pintu surga terbuka untuk Kristus pada waktu kenaikanNya (S. Ireneus)

Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya,*

jagat dan semua penghuninya.

Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut,*

menegakkannya atas samudera raya.

Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan,*

siapakah berdiri di tempatNya yang kudus?

Yang bersih tangannya dan murni hatinya,*

yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu.

Dia yang menerima berkat Tuhan,*

dan memperoleh balas jasa dari Allah, penyelamatnya.

Orang demikianlah yang mencari Tuhan,*

yang menghadap hadirat Allah Yakub.

Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,†

dan lebarkanlah dirimu, gerbang abadi,*

supaya masuklah Raja mulia.

Siapakah Raja mulia itu?†

Tuhan yang perkasa dan perwira,*

Tuhan yang jaya dalam peperangan.

Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,†

dan lebarkanlah dirimu, gerbang abadi,*

supaya masuklah Raja mulia.

Siapakah Raja mulia itu?†

Tuhan semesta alam,*

Dialah Raja mulia.

Kemuliaan  kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Kristus yang telah turun dari surga, Dia juga telah naik mengatasi segala langit, alleluya.

Antifon

Marilah memuliakan keagungan Tuhan dengan segenap hati, alleluya.

Tb 13,1-9 Allah menyiksa dan menyelamatkan

Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sebab oleh belaskasihanNya ynag besar Ia memberi kita kehidupan baru (1 Ptr 1,3)

Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya,*

kerajaanNya tetap untuk segala abad.

Allah menyiksa dan mengasihani,†

Allah mematikan dan menghidupkan,*

tak seorangpun lolos dari kuasaNya.

Luhurkanlah Allah di hadapan bangsa-bangsa, hai umat Israel,†

sebab kita disebarkan di antara mereka,*

untuk mewartakan keagunganNya.

Luhurkanlah Dia di hadapan semua orang,†

sebab Dialah Tuhan, Dialah Allah kita,*

Dialah Bapa kita sepanjang segala abad.

Allah menyiksa kita karena kita jahat,*

namun Ia akan mengasihani kita lagi.

Dan mengumpulkan kita dari antara semua bangsa,*

tempat kita terpencar-pencar.

Jika kamu dengan segenap hati bertobat kepada Tuhan,*

dan melakukan kebenaran;

Maka Tuhan akan berbalik kepadamu,*

dan tidak lagi menyembunyikan wajahNya.

Saksikanlah karya agung yang akan dikerjakan Tuhan bagimu,*

dan bersyukurlah dengan suara lantang.

Pujilah Tuhan yang adil,*

agungkanlah raja kekal.

Adapun aku, aku meluhurkan Tuhan di tanah pembuangan,*

mewartakan kuasaNya kepada bangsa yang berdosa ini.

Bertobatlah, kaum pendosa, dan lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan,*

barangkali Tuhan akan berbelaskasihan kepadamu.

Aku hendak mengagungkan Allahku, raja surga,*

dan memuliakan keagunganNya dengan segenap hati.

Kemuliaan  kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Marilah memuliakan keagungan Tuhan dengan segenap hati, alleluya.

Antifon

Dunia penuh kasih setia Tuhan, alleluya.

Mazmur 32 Tuhan mengatur segalanya

Segala sesuatu diciptakan Allah dengan perantaraan SabdaNya (Yoh 1,3)

Bersoraklah, orang jujur, bagi Tuhan,*

patutlah orang saleh memuji-muji.

Bersyukurlah kepada Tuhan: dengan kecapi,*

bermazmurlah bagiNya dengan iringan gambus.

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,*

padukanlah seruanmu dengan petikan dawai.

Sebab firman Tuhan selalu benar,*

segala sesuatu dikerjakanNya dengan setia.

Tuhan mencintai keadilan dan hukum,*

bumi penuh dengan kasih setiaNya.

Oleh firman Tuhan langit dijadikan,*

dan segala bintang oleh nafas mulutNya.

Bagaikan dalam kantung, air laut dikumpulkanNya,*

dan samudera raya dalam bejana.

Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan,*

semua penduduk gemetar terhadapNya.

Sebab Tuhan berfirman, maka semua terjadi,*

Dia memerintahkan, maka semua ada.

Tuhan menggagalkan rencana para bangsa,*

Ia meniadakan maksud segala kaum.

Rencana Tuhan tetap selamanya,*

rencana Tuhan turun-temurun.

Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan,*

umat yang terpilih menjadi milikNya.

Dari surga Allah mengamati,*

memandang umat manusia.

Dari kediamanNya Ia menilik,*

semua penduduk bumi.

Hati setiap orang dibentukNya,*

segala tingkah laku diselamiNya.

Raja tak akan menang karena besarnya tentara,*

orang perkasa takkan selamat karena kekuatannya.

Kuda tidak berguna untuk merebut kemenangan,*

betapapun kuat dan tangkasnya.

Sebab Tuhan menjaga hambaNya yang takwa,*

yang berharap akan kasih setiaNya.

Untuk melepaskan mereka dari maut,*

dan menghidupi mereka di masa kelaparan.

Maka kita berharap akan Tuhan,*

Dialah penolong dan perisai kita.

Demi Dialah hati kita bergembira,*

pada namaNya yang kudus kita percaya.

Tunjukkanlah kiranya kasih setiaMu, ya Tuhan,*

sebab padaMulah kami berharap.

Kemuliaan  kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Dunia penuh kasih setia Tuhan, alleluya.

BACAAN SINGKAT

(Kis 13,30-33)

Allah membangkitkan Yesus dari alam maut pada hari yang ketiga. Dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah saksiNya bagi umat ini. Maka sekarang kami mewartakan kabar gembira kepada saudara, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada para leluhur, telah digenapi oleh Allah bagi kita, keturunan mereka. Sebab Allah telah membangkitan Yesus, seperti tertulis dalam Kitab suci. Engkaulah puteraKu, pada hari ini Aku menjadi Bapamu.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

U: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

P: Sesudah disalibkan bagi kita.

U: Alleluya, alleluya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

Antifon Kidung

Damai Kutinggalkan bagimu, alleluya. DamaiKu Kuberikan kepadamu, alleluya.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan  kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Damai Kutinggalkan bagimu, alleluya. DamaiKu Kuberikan kepadamu, alleluya.

DOA PERMOHONAN

Dengan kekuatanNya sendiri Kristus mendirikan kembali kenisah tubuhNya yang telah hancur. Maka marilah kita bergembira bersama Dia dan mohon:

U: Anugerahilah kami buah kebangkitanMu, ya Tuhan.

P: Engkau melimpahkan kegembiraan kepada para wanita dan para rasul waktu kebangkitanMu, ya Kristus, penyelamat seluruh dunia,* angkatlah kami menjadi saksiMu.

U: Anugerahilah kami buah kebangkitanMu, ya Tuhan.

P: Engkau menjanjikan kehidupan baru kepada semua orang,* teguhkanlah kami menjadi pewarta InjilMu.

U: Anugerahilah kami buah kebangkitanMu, ya Tuhan.

P: Engkau berulang kali menampakkan diri kepada para rasul dan memberi mereka Roh kudusMu,* baharuilah Roh pencipta di dalam hati kami.

U: Anugerahilah kami buah kebangkitanMu, ya Tuhan.

P: Engkau telah berjanji kepada murid-muridMu bahwa Engkau akan tinggal bersama mereka sampai akhir zaman,* tinggallah hari ini bersama kami, dan dampingilah kami senantiasa.

U: Anugerahilah kami buah kebangkitanMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang hidup, berkat kebangkitan Kristus Engkau telah memulihkan hidup kami. Semoga kami teguh mengharapkan hidup abadi, sebab Engkaulah yang menjanjikannya. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

 

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close