DOA BREVIRPAGISENIN

Brevir Pagi, Senin: 29 Mei 2017, PEKAN VII PASKAH – O PEKAN III HARI MINGGU PASKAH VII

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan  kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

O sungguh menggembirakan

Bahwa Yesus Kristus Tuhan

Yang tersalib di Golgota

Bertakhta di sisi Bapa.

Marilah kita bersyukur

Memuji Allah yang luhur

Sambil mohon kepadaNya

Kerinduan akan surga.

Kita turut bahagia

Bersama seisi surga

Atas kemulyaan Tuhan

Yang jaya tak terkalahkan.

Mulyalah Engkau ya Tuhan

Yang naik ke atas awan

Serta Bapa dan Roh suci

Mulyalah kekal abadi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup, alleluya.

Mazmur 83 (84) Rindu akan rumah Tuhan

Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap; kita mencari kediaman abadi (Ibr 13,14)

Betapa menyenangkan kediamanMu,*

ya Tuhan semesta alam!

Hatiku rindu mendambakan pelataran rumah Tuhan;*

jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.

Bahkan burung pipit mendapat tempat,*

dan burung layang-layang bersarang di rumahMu.

Mereka meletakkan anak-anaknya dekat mezbahMu,*

yan Tuhan semesta alam, rajaku dan Allahku.

Berbahagialah orang yang diam di rumahMu,*

yang selalu memuji Engkau.

Berbahagialah orang yang menimba kekuatan dari padaMu,*

yang suka berziarah ke rumahMu.

Lembah kering yang mereka lintasi,*

berubah menjadi sumber air berkat hujan pertama.

Mereka berjalan dari kota ke kota,*

hendak menghadap Allah di gunung Sion.

Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku,*

condongkanlah telingaMu, ya Allah Yakub.

Lihatlah, ya Allah, raja agung,*

pandanglah raja yang Kauurapi.

Lebih baik satu hari di pelataranMu,*

dari pada seribu hari di tempat lain.

Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah,*

dari pada diam di rumah orang berdosa.

Sebab Tuhan Allah adalah raja yang agung dan murah hati,*

Ia memberikan kasih dan kemuliaan.

Tuhan menganugerahkan kebahagiaan,*

kepada orang yang hidup tanpa cela.

Tuhan semesta alam,*

berbahagialah orang yang percaya kepadaMu.

Kemuliaan  kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup, alleluya.

Antifon

Rumah Tuhan menjulang tinggi, ke sana mengalirlah sekalian bangsa, alleluya.

Yes 2,2-5 Gunung kediaman Tuhan menjulang tinggi

Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, ya Tuhan (Why 15,4)

Pada akhir zaman, gunung Tuhan akan berdiri kokoh kuat,†

di antara puncak gunung-gemunung,*

dan menjulang tinggi di atas semua bukit.

Semua bangsa akan mengalir ke sana,*

dan banyak kaum akan datang seraya berkata:

“Mari kita berziarah ke gunung Tuhan,*

naik ke rumah Allah Yakub.

Semoga Ia menunjukkan jalanNya kepada kita,*

dan kita akan mengikuti bimbinganNya.”

Sebab dari gunung Sion lahirlah hukum,*

dan dari Yerusalem sabda Tuhan.

Tuhan akan menguasai semua bangsa,*

dan menghakimi sekalian rakyat.

Mereka akan menempa pedangnya menjadi cangkul,*

dan tombaknya menjadi sabit.

Bangsa yang satu takkan menghunus pedang lawan bangsa yang lain,*

dan mereka takkan lagi mengadakan latihan perang.

Hai keluarga Yakub, datanglah ke mari,*

marilah kita hidup dalam cahaya Tuhan.

Kemuliaan  kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Rumah Tuhan menjulang tinggi, ke sana mengalirlah sekalian bangsa, alleluya.

Antifon

Katakanlah di antara para bangsa: Tuhanlah raja, alleluya.

Mazmur 95 (96) Tuhan raja dan hakim dunia

Mereka menyanyikan lagu baru di hadapan takhta di depan Anakdomba (lh. Why 14,3)

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan!†

Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi!*

Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namaNya.

Kabarkanlah setiap hari keselamatan Tuhan,†

ceritakanlah kemuliaanNya di antara bangsa-bangsa,*

dan karyaNya yang agung di antara segala suku.

Sebab Tuhan mahaagung dan sangat terpuji,†

Ia dahsyat melebihi segala dewata!*

Sebab dewa-dewa para bangsa sesunggguhnya tidak ada.

Tuhan yang menciptakan langit,†

agung dan semaraklah Ia,*

kekuatan dan kemuliaan memenuhi rumahNya yang kudus.

Sampaikanlah kepada Tuhan, hai segala suku bangsa,†

sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kuasa,*

serukanlah namaNya yang mulia.

Bawalah persembahan, masuklah di pelataran rumahNya,†

bersembahsujudlah kepada hadiratNya,*

gemetarlah di hadapan Tuhan, hai seluruh bumi.

Katakanlah di antara para bangsa: “Tuhanlah raja!†

Ia meneguhkan jagat, tak tergoyangkan,*

Ia menghakimi para bangsa dengan adil.”

Bersukalah langit, bergembiralah bumi!*

Bergemuruhlah lautan beserta isinya!

Bersoraklah ladang dan segala tumbuhannya,*

bergembiralah segala pohon di hutan.

Bersukarialah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang,*

Ia datang menghakimi dunia.

Ia akan menghakimi dunia dengan adil,*

dan para bangsa dengan tepat.

Kemuliaan  kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Katakanlah di antara para bangsa: Tuhanlah raja, alleluya.

BACAAN SINGKAT

(Rom 10,8b-10)

Sabda Allah dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah sabda iman yang kami wartakan. Sebab engkau akan diselamatkan, jika engkau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari alam maut. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

U: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

P: Sesudah disalibkan bagi kita.

U: Alleluya, alleluya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

Antifon Kidung

Di dunia kamu akan dianiaya, tetapi tabahkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia, alleluya.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan  kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Di dunia kamu akan dianiaya, tetapi tabahkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia, alleluya.

DOA PERMOHONAN

Bapa telah memuliakan Yesus dan mengangkatNya menjadi ahliwaris dan pemilik semua bangsa. Marilah kita meluhurkan Dia dan berdoa:

U: Selamatkanlah kami demi kemenanganMu, ya Tuhan.

P: Ya Kristus, dengan kemenanganMu Engkau telah menghancurkan pintu gerbang maut serta meremukkan dosa dan kematian,* semoga kami hari ini menang atas dosa berkat kekuatanMu.

U: Selamatkanlah kami demi kemenanganMu, ya Tuhan.

P: Engkau telah melenyapkan kuasa kematian dan memberi kami kehidupan baru,* semoga kami hari ini dapt menempuh jalan hidup yang baru itu.

U: Selamatkanlah kami demi kemenanganMu, ya Tuhan.

P: Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada orang-orang mati dan membimbing seluruh umat manusia dari kematian kepada kehidupan,* berilah rahmat kehidupanMu kepada semua orang yang kami jumpai.

U: Selamatkanlah kami demi kemenanganMu, ya Tuhan.

P: Engkau telah menggembirakan murid-muridMu dan menggemparkan penjaga kuburMu,* kurniakanlah kegembiraan sejati kepada semua orang yang taat kepadaMu.

U: Selamatkanlah kami demi kemenanganMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakudus, semoga kekuatan RohMu turun atas kami, agar kami mematuhi kehendakMu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami.Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

 

 

SUMBER: IbadatHarian Komisi Liturgi KWI

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close