DOA BREVIRPAGISELASA

Brevir Pagi, Selasa: 30 Mei 2017 PEKAN VII PASKAH – O PEKAN III HARI BIASA PEKAN VII PASKAH

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

O sungguh menggembirakan

Bahwa Yesus Kristus Tuhan

Yang tersalib di Golgota

Bertakhta di sisi Bapa.

Marilah kita bersyukur

Memuji Allah yang luhur

Sambil mohon kepadaNya

Kerinduan akan surga.

Kita turut bahagia

Bersama seisi surga

Atas kemulyaan Tuhan

Yang jaya tak terkalahkan.

Mulyalah Engkau ya Tuhan

Yang naik ke atas awan

Serta Bapa dan Roh suci

Mulyalah kekal abadi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Engkau menghidupkan kami kembali, sehingga umatMu bersukacita karena Engkau, alleluya.

Mazmur 84 (85) Keselamatan kita sudah dekat

Karena Penyelamat kita turun ke dunia, Allah memberkati kita (Origenes)

Engkau telah berkenan kepada tanahMu, ya Tuhan,*

dan memulihkan nasib Yakub.

Engkau telah memaaafkan kesalahan umatMu,*

dan mengampuni segala dosa mereka.

Engkau telah menarik kembali rasa geramMu,*

dan meredakan nyala murkaMu.

Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami,*

dan hentikanlah rasa jengkel terhadap umatMu!

Untuk selamanyakah Engkau murka terhadap kami,*

dan melanjutkan amarahMu turun-temurun?

Tidak maukah Engkau menghidupkan kami kembali,*

sehingga umatMu bersukacita karena Engkau?

Perlihatkanlah kasih setiaMu, ya Tuhan,*

dan berilah kami keselamatanMu.

Aku mau mendengarkan firman Tuhan:*

Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umatNya;

kepada orang yang dikasihiNya,*

yang kembali percaya kepadanya.

Sungguh, keselamatan Tuhan dekat pada orang yang takwa,*

dan kemuliaanNya diam di negeri kita.

Kasih dan kesetiaan akan bertemu,*

keadilan dan keselamatan akan berpelukan.

Kesetiaan akan tumbuh dari bumi,*

dan keadilan akan turun dari langit.

Tuhan akan mencurahkan hujan,*

dan tanah kita akan menghasilkan panenannya.

Keadilan akan berjalan di hadapanNya,*

dan keselamatan akan mengikuti jejakNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Engkau menghidupkan kami kembali, sehingga umatMu bersukacita karena Engkau, alleluya.

Antifon

Kita percaya kepada Tuhan; Ia menganugerahkan keselamatan kepada kita, alleluya.

Yes 26,1-12 Lagu kemenangan

Tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar (Why 21,14)

Kita mempunyai kota yang kuat,†

Tuhan mendirikan tembok dan benteng,*

untuk melindungi kita.

Bukalah pintu gerbang, agar masuklah bangsa yang jujur,*

bangsa yang tetap setia.

Tuhan, dengan teguh Engkau memelihara keselamatan,*

karena umatMu percaya padaMu.

Percayalah kepada Tuhan untuk selama-lamanya,*

sebab Tuhanlah wadas yang kekal.

Jalan orang jujur lurus,*

Engkau merintis jalan lurus baginya.

Biarpun Engkau menghakimi kami,†

kami berharap padaMu, ya Tuhan;*

dan memuji namaMu itulah hasrat hati kami.

Hatiku merindukan Dikau pada waktu malam,*

dan batinku mencari Engkau pada waktu pagi.

Bila Engkau datang menghakimi bumi,*

para penduduk dunia mengalami keadilan.

Ya Tuhan, Engkau akan menganugerahkan keselamatan kepada kami,*

sebab Engkaulah yang menyelesaikan segala pekerjaan kami.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Kita percaya kepada Tuhan; Ia menganugerahkan keselamatan kepada kita, alleluya.

Antifon

Tanah telah memberi hasilnya, hendaknya segala bangsa bersorak gembira, alleluya.

Mazmur 66 (67) Semua bangsa hendaknya memuji Tuhan

Kamu harus tahu, bahwa keselamatan yang datang dari pada Allah disampaikan kepada semua bangsa (Kis 28,28)

Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita,*

semoga wajahNya berseri-seri kepada kita.

Ya Allah, semoga karyaMu dikenal di bumi,*

dan keselamatanMu di antara segala bangsa.

Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,*

hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Hendaknya segala bangsa bersorak gembira,†

sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil,*

dan menuntun segala bangsa di bumi.

Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,*

hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Tanah telah memberi hasilnya,*

sebab Tuhan, Allah kita, telah memberkati kita.

Semoga Allah tetap memberkati kita,*

semoga seluruh bumi menjadi takwa.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Tanah telah memberi hasilnya, hendaknya segala bangsa bersorak gembira, alleluya.

BACAAN SINGKAT

(Kis 13,30-33)

Allah membangkitkan Yesus dari alam maut pada hari yang ketiga. Dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah saksiNya bagi umat ini. Maka sekarang kami mewartakan kabar gembira kepada saudara, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada para leluhur, telah digenapi oleh Allah bagi kita, keturunan mereka. Sebab Allah telah membangkitan Yesus, seperti tertulis dalam Kitab suci. Engkaulah puteraKu, pada hari ini Aku menjadi Bapamu.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

U: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

P: Sesudah disalibkan bagi kita.

U: Alleluya, alleluya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

Antifon Kidung

Tuhan bangkit dari alam maut seperti sudah dikatakannya. Marilah kita bersorak-sorai dengan gembira, sebab Tuhan meraja selama-lamanya, alleluya.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Tuhan bangkit dari alam maut seperti sudah dikatakannya. Marilah kita bersorak-sorai dengan gembira, sebab Tuhan meraja selama-lamanya, alleluya.

DOA PERMOHONAN

Dengan kekuatanNya sendiri Kristus mendirikan kembali kenisah tubuhNya yang telah hancur. Maka marilah kita bergembira bersama Dia dan mohon:

U: Anugerahilah kami buah kebangkitanMu, ya Tuhan.

P: Engkau melimpahkan kegembiraan kepada para wanita dan para rasul waktu kebangkitanMu, ya Kristus, penyelamat seluruh dunia,* angkatlah kami menjadi saksiMu.

U: Anugerahilah kami buah kebangkitanMu, ya Tuhan.

P: Engkau menjanjikan kehidupan baru kepada semua orang,* teguhkanlah kami menjadi pewarta InjilMu.

U: Anugerahilah kami buah kebangkitanMu, ya Tuhan.

P: Engkau berulang kali menampakkan diri kepada para rasul dan memberi mereka Roh kudusMu,* baharuilah Roh pencipta di dalam hati kami.

U: Anugerahilah kami buah kebangkitanMu, ya Tuhan.

P: Engkau telah berjanji kepada murid-muridMu bahwa Engkau akan tinggal bersama mereka sampai akhir zaman,* tinggallah hari ini bersama kami, dan dampingilah kami senantiasa.

U: Anugerahilah kami buah kebangkitanMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa dan maharahim, semoga Roh kudus turun atas kami dan berdiam dalam diri kami, sehingga kami menjadi kenisah kemuliaanNya. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

 

SUMBER: IBADAT HARIAN KOMISI LITURGI KWI

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close