DOA BREVIRJUMATSORE

Brevir Sore, Jumat: 23 Juni 2017 PEKAN BIASA XI – O PEKAN III HARI RAYA HATI YESUS YANG MAHAKUDUS

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Pencipta alam semesta

Kristus penebus dunia

Engkau sebagai cahaya

Memancarkan cinta Bapa

Sepanjang masa hidupMu

Engkau berbakti selalu

Siap untuk menyerahkan

Seluruh jiwa dan badan

PengabdianMu yang murni

Akhirnya Kaumahkotai

Dengan pengurbanan diri

Di puncak gunung Kalvari

Dimuliakanlah Bapa

Bersama Putra dan RohNya

Yang melimpahkan cintaNya

Bagi hambaNya semua.Amin.

PENDARASAN MAZMUR: 615-616; 319 ant. 319

Antifon

Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hatiNya

Mazmur 109 (110),1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*

sampai musuh musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu”.

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion,*

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*

sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu”.

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal,*

“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya”.

Tuhan mendampingi baginda,*

pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*

agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hatiNya

Antifon

Belajarlah dari padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang.

Mazmur 144 (145) – I

Aku mengagungkan Dikau, ya Allah, rajaku,*

aku memuliakan namaMu selama-lamanya.

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau,*

dan memuji namaMu selama-lamanya.

Agunglah Tuhan dan sangat terpuji,*

keagunganNya tak terselami.

Angkatan demi angkatan memuliakan karyaMu,*

dan mewartakan kejayaanMu.

Semarak dan mulialah namaMu,*

kemegahanMu akan kukidungkan.

KaryaMu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan,*

dan keagunganMu akan kumaklumkan.

KebaikanMu yang tak terperikan akan kukenangkan,*

dan keadilanMu akan kuumumkan.

Tuhan itu pengasih dan penyayang,*

lambat akan murka dan besar kasih setiaNya.

Tuhan baik terhadap semua orang,*

penuh kasih setia terhadap segala ciptaanNya.

Ya Tuhan, semoga segala karyaMu bersyukur kepadaMu,*

dan semua kekasihMu memuji Engkau.

Semoga mereka mengumumkan kerajaaMu yang mulia,*

dan mewartakan keperkasaanMu.

Semoga mereka menyiarkan kejayaanMu kepada umat manusia,*

dan memaklumkan kerajaanMu yang semarak mulia.

KerajaanMu berlangsung selama-lamanya,*

dan pemerintahanMu turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Belajarlah dari padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang.

Antifon

Aku ini gembala yang baik. Aku memelihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.

Why 19,1-7 Pernikahan Anak domba

Alleluya.

Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,*

karena benar dan adillah segala keputusanNya.

Alleluya.

Alleluya.

Pujilah Allah kita, hai sekalian hambaNya,*

semua yang takwa, baik kecil maupun besar.

Alleluya.

Alleluya.

Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,*

sudah menjadi raja.

Alleluya.

Alleluya.

Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,*

marilah kita memuliakan Tuhan.

Alleluya.

Alleluya.

Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,*

dan mempelaiNya sudah siap berhias.

Alleluya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Aku ini gembala yang baik. Aku memelihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.

BACAAN SINGKAT: ‎320

Ef 5,25b-27

Kristus mencintai Gereja. Ia menyerahkan diri bagi Gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Dengan demikian Kristus memperlihatkan GerejaNya mulia, tak bercela, tanpa kerut dan cacat lain, tetap kudus dan murni.

LAGU SINGKAT: 320 ant.

P: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.

U: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.

P: Ia mengangkat kita menjadi raja dan imam bagi Allah BapaNya

U: Dan menyucikan kita dengan darahNya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.

Renungan Sabda Allah  (merenungkan)

KIDUNG MARIA:  339  ant. 321

Antifon Kidung

Tuhan menyambut kita dalam hatiNya demi kasih setiaNya, alleluya.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Tuhan menyambut kita dalam hatiNya demi kasih setiaNya, alleluya.

DOA PERMOHONAN: 321

P: Saudara-saudara, marilah kita mohon kepada Yesus dan minta kepadaNya ketenteraman hati:

U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

P: Ya Yesus, lambungMu telah ditikam dengan tombak, sehingga keluarlah darah dan air yang melambangkan kelahiran Gereja, * jadikanlah GerejaMu kudus dan tak bercela.

U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

P: Yesus, bait kudus Allah yang dihancurkan oleh manusia, tetapi dibangun lagi oleh Bapa, * semoga GerejaMu menjadi kediaman Allah yang mahatinggi.

U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

P: Yesus, raja dan pusat segala hati, Engkau mencintai kami dengan cinta abadi dan menarik kami kepadaMu, * perbaharuilah perjanjianMu dengan seluruh umat manusia.

U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

P: Yesus, damai dan pemulihan kami, Engkau menghimpunkan semua orang menjadi satu umat baru dan meniadakan segala permusuhan, * bukakanlah bagi kami jalan menuju Bapa.

U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

P: Yesus, kehidupan dan kebangkitan kami, penyegar orang-orang yang menanggung beban dan istirahat bagi yang lelah, * tariklah semua orang berdosa kepadaMu.

U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

P: Yesus, karena kasihMu yang tak terbatas Engkau taat sampai mati, sampai mati di salib, * bangkitkanlah semua orang yang meninggal dalam damai-Mu.

U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP: 324

Allah mahapengasih, dalam hati PuteraMu yang dilukai oleh dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih yang tak terhingga. Semoga kami dapat menyatakan kebaktian kami kepadaNya dan memulihkan kehormatan hatiNya. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP:   341

P: (†) Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close