MINGGUSORE

Brevir Sore 2, Minggu: 25 Juni 2017 Pekan Biasa XII – O PEKAN IV – HARI MINGGU BIASA

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Pencipta cahaya mulya

Yang mengatur matahari

Pada awal masa purba

Kauciptakan langit bumi.

Pagi petang Kauhubungkan

Kauberi julukan hari

Senja sudah Kaudatangkan

T’rimalah pujian kami.

Kami sesal akan dosa

Ingin bersih dari noda

Agar dapat masuk surga

Mencapai pahala mulya.

Kabulkanlah doa kami

Ya Bapa yang baik hati

Bersama Putra dan rohMu

Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Engkau berkuasa sejak kelahiranMu, sejak fajar masa mudaMu, alleluya.

Mazmur 109 (110),1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*

sampai musuh musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu”.

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion,*

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*

sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu”.

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal,*

“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya”.

Tuhan mendampingi baginda,*

pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*

agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Engkau berkuasa sejak kelahiranMu, sejak fajar masa mudaMu, alleluya.

Antifon

Berbahagialah yang haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan Allah.

Mazmur 111 (112)

Berbahagialah orang takwa,*

yang sangat suka akan perintah Tuhan.

Anak cucunya akan berkuasa di bumi,*

keturunan orang jujur akan diberkati.

Rumah tangganya makmur dan sejahtera,*

kebaikannya tetap selama-lamanya.

Tuhan yang adil, pengasih dan penyayang,*

menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus.

Orang baik menaruh belaksihan dan memberi pinjaman,*

ia melakukan urusannya penuh tanggung jawab.

Orang jujur tidak pernah akan goyah,*

ia akan dikenang selama-lamanya.

Ia tidak gentar akan kabar buruk,*

hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.

Hatinya tenang, ia tidak takut,*

ia bersukacita karena mengalahkan musuh.

Dengan murah hati ia memberi derma kepada orang miskin,†

kebaikannya tetap selama-lamanya,*

kekuatannya tiada bandingnya.

Orang jahat melihatnya dan sakit hati,†

menggertakkan gigi, merana dan hancur lebur,*

usaha orang berdosa akan gagal.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Berbahagialah yang haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan Allah.

Antifon

Pujilah Allah kita, hai kamu para hambaNya, baik kecil maupun besar, alleluya.

Why 19,1-7

Alleluya.

Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,*

karena benar dan adillah segala keputusanNya.

Alleluya.

Alleluya.

Pujilah Allah kita, hai sekalian hambaNya,*

semua yang takwa, baik kecil maupun besar.

Alleluya.

Alleluya.

Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,*

sudah menjadi raja.

Alleluya.

Alleluya.

Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,*

marilah kita memuliakan Tuhan.

Alleluya.

Alleluya.

Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,*

dan mempelaiNya sudah siap berhias.

Alleluya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Pujilah Allah kita, hai kamu para hambaNya, baik kecil maupun besar, alleluya.

BACAAN SINGKAT

(Ibr 12,22-24)

Kamu sudah datang ke gunung Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu masuk ke dalam kumpulan meriah ribuan malaikat, ke dalam jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu sudah datang kepada Allah, hakim semua orang, kepada arwah orang-orang kudus dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. DarahNya menyucikan kita dan berseru lebih nyaring dari pada darah Habel.

LAGU SINGKAT

P: Agunglah Tuhan kita,* Dan amat besarlah kekuasaanNya.

U: Agunglah Tuhan kita,* Dan amat besarlah kekuasaanNya.

P: HikmatNya tak terduga dalamnya.

U: Dan amat besarlah kekuasaanNya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Agunglah Tuhan kita,* Dan amat besarlah kekuasaanNya.

Antifon Kidung

Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Aku.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Aku.

DOA PERMOHONAN

Setiap pemberian yang baik datang dari atas, diturunkan oleh Allah. Maka hendaklah kita bergembira dalam Tuhan dan berdoa dengan tekun:

U: Tuhan, kabulkanlah doa kami.

P: Bapa semesta alam dan Tuhan kami, Engkau telah mengutus PuteraMu ke dunia supaya namaMu dimuliakan di mana-mana,* teguhkanlah penyaksian GerejaMu di antara para bangsa.

U: Tuhan, kabulkanlah doa kami.

P: Semoga kami terbuka bagi pewartaan para rasul,* dan hidup sesuai dengan kebenaran iman kami.

U: Tuhan, kabulkanlah doa kami.

P: Engkau mencintai orang yang benar,* belalah perkara orang yang diperlakukan tidak adil.

U: Tuhan, kabulkanlah doa kami.

P: Bebaskanlah para tawanan, terangilah orang buta,* bantulah orang yang diperas, lindungilah orang asing.

U: Tuhan, kabulkanlah doa kami.

P: Penuhilah keinginan orang yang berpulang dalam damaiMu,* dan hantarkanlah mereka kepada kebangkitan berkat jasa PuteraMu.

U: Tuhan, kabulkanlah doa kami.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Tuhan yang mahadahsyat, semoga kami senantiasa menyegani dan mencintai namaMu yang kudus. Sebab tak pernah Engkau mengecewakan mereka yang Kauteguhkan dalam cinta kasihMu. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close