DOA BREVIRPAGISABTU

Brevir Pagi, Sabtu: 29 Juli 2017 Pekan Biasa XVI – O PEKAN IV Pw. Santa Marta (P) IBADAT SORE I: Pekan Biasa XVII – O Pekan I

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Mari bernyanyi untuk menghormati

Wanita suci yang pantas dipuji

Hati berbakti sungguh tahan uji

Slalu mengabdi.

Tak terkalahkan oleh jerat lawan

Namun bertahan di tengah godaan

Memperjuangkan kerajaan Tuhan

Dan persatuan.

Berat tapanya tekun dalam doa

Siap sedia mengabdi sesama

Di mana-mana menyumbangkan jasa

Dengan gembira.

Dimulyakanlah Bapa mahamurah

Bersama Putra penebus dunia

Roh kudus pula penghibur Gereja

Slama-lamanya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Betapa baiklah memuji namaMu, Allah yang mahatinggi, dan mewartakan kasihMu pagi hari.

Mazmur 91 (92)

Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan,*

memuji namaMu, Allah yang mahatinggi;

mewartakan kasihMu pagi hari,*

dan kesetiaanMu di waktu malam:

dengan membunyikan gambus dan kecapi,*

dengan iringan celempung.

Sebab Engkau menggembirakan daku dengan karyaMu yang agung,*

aku bersorak-sorai karena perbuatan tanganMu.

Betapa agung pekerjaanMu, ya Tuhan,*

betapa luhur segala rencanaMu.

Orang bodoh tidak dapat menyadarinya,*

orang dungu tidak akan mengerti.

Biarpun orang jahat meriap seperti rumput,†

dan orang durhaka berkembang pesat,*

namun mereka akan binasa selama-lamanya.

Sedangkan Engkau, ya Tuhan,*

Engkau luhur selama-lamanya.

Sebab para musuhMu akan binasa,*

para penjahat Kaucerai-beraikan.

Tetapi aku Kaujadikan kuat seperti banteng,*

dan Kauurapi dengan minyak yang harum mewangi.

Orang jujur bertumbuh bagaikan palma,*

berkembang bagaikan pohon jati.

Mereka ditanam dekat bait Tuhan,*

bertunas di pelataran rumah Allah.

Pada masa tuapun mereka masih berbuah,*

dan tetap subur dan segar.

Mereka mewartakan, betapa adillah Tuhan pelindungku,*

tak ada kecurangan padaNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Betapa baiklah memuji namaMu, Allah yang mahatinggi, dan mewartakan kasihMu pagi hari.

Antifon

Kamu akan Kuberi hati yang baru dan semangat baru Kutempatkan dalam batinmu.

Yeh 36,24-28

Aku akan menghimpunkan kamu dari antara semua bangsa,*

dan mengantar kamu kembali ke tanah airmu.

Aku akan mereciki kamu dengan air suci,†

maka sucilah kamu dari segala kenajisan,*

dan kamu akan Kulepaskan dari semua berhalamu.

Kamu akan Kuberi hati yang baru,*

dan semangat baru Kutempatkan dalam batinmu.

Hati yang membatu akan Kuambil dari batinmu,*

dan kamu akan Kuberi hati yang lembut.

RohKu akan Kucurahkan ke dalam batinmu,*

sehingga kamu hidup menurut ketetapanKu dan melaksanakan hukumKu.

Maka kamu akan mendiami tanah,*

yang telah Kuanugerahkan kepada leluhurmu.

Dan kamu akan menjadi umatKu,*

dan Aku menjadi Allahmu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Kamu akan Kuberi hati yang baru dan semangat baru Kutempatkan dalam batinmu.

Antifon

Mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagiMu, ya Tuhan.

Mazmur 8

Tuhan, Allah kami,*

betapa mulia namaMu di seluruh bumi!

KeagunganMu luhur mengatasi langit,†

mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagiMu,*

untuk membungkam musuh dan lawanMu.

Jika kupandang langitMu, karya jariMu,*

bulan dan bintang yang Kauciptakan:

Apakah manusia sehingga Kauperhatikan,*

siapakah dia sehingga Kaupelihara?

Kauciptakan dia hampir setara dengan Allah,*

Kaumahkotai dengan kemuliaan dan semarak.

Kauberi dia kuasa atas buatan tanganMu,*

segala-galanya Kautundukkan kepadanya.

Domba, sapi dan ternak semuanya,*

hewan di padang dan margasatwa;

burung di udara dan ikan dilaut,*

semuanya yang melintasi arus lautan.

Tuhan, Allah kami,*

betapa mulia namaMu di seluruh bumi!

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagiMu, ya Tuhan.

BACAAN SINGKAT

(Rom 12,1-2)

Saudara-saudara, demi kerahiman Allah aku memperingatkan kamu! Persembahkanlah tubuhmu sebagai kurban yang hidup, yang suci dan berkenan pada Allah. Itulah ibadatmu yang sejati. Janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini, melainkan berubahlah menjadi manusia berbudi baru, sehingga kamu sanggup membedakan apa yang dikehendaki Allah, apa yang baik, apa yang berkenan padaNya dan apa yang sempurna.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan memandang dia,* Serta menolong dia.

U: Tuhan memandang dia,* Serta menolong dia.

P: Tuhan menyertai dia dan meneguhkan dia.

U: Serta menolong dia.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Tuhan memandang dia,* Serta menolong dia.

Antifon Kidung

Marta berkata kepada Yesus: Engkaulah Almasih, Putera Allah yang datang ke dunia ini.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Marta berkata kepada Yesus: Engkaulah Almasih, Putera Allah yang datang ke dunia ini.

DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, bersama dengan semua wanita kudus, marilah kita memuji penyelamat kita, sambil berseru:

U: Datanglah, ya Tuhan Yesus.

P: Yesus Tuhan kami, Engkau telah mengampuni wanita berdosa karena cinta kasihnya yang besar,* ampunilah kami, ya Tuhan, karena kamipun sangat berdosa.

U: Datanglah, ya Tuhan Yesus.

P: Yesus Tuhan kami, Engkau dilayani oleh para wanita selama perjalananMu ke Yerusalem,* perkenankanlah kami juga mengikuti jejakMu.

U: Datanglah, ya Tuhan Yesus.

P: Yesus Tuhan kami, Engkau didengarkan Maria ketika Marta melayani,* semoga kami mengabdi kepadaMu dalam iman dan cinta kasih.

U: Datanglah, ya Tuhan Yesus.

P: Yesus Tuhan kami, semua orang yang melakukan kehendakMu Kausebut saudara, saudari dan ibuMu,* semoga kami menyenangkan Dikau dengan perkataan dan perbuatan.

U: Datanglah, ya Tuhan Yesus.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, PuteraMu sudah sudi bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doa-doanya kami setia melayani Kristus dalam diri sesama kami, supaya kelak kamipun dapa masuk ke dalam kediaman surgawi. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

Sumber: Ibadat Harian Komisi Liturgi KWI

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close