DOA BREVIRSABTUSORE

Brevir Sore, Sabtu: 5 Agustus 2017 O PEKAN I – HARI BIASA Ibadat Sore I: Pesta Yesus Menampakkan Kemuliaan-Nya

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Yesus cahaya sejati

Engkaulah penebus kami

Trimalah madah pujian

Yang kini kami haturkan.

Engkau mulya bermandikan

Cahaya yang menyilaukan

Di muka saksi pilihan

Terselubung oleh awan.

Jelas terdengar suara

Yang menggema di angkasa

Inilah Putra tercinta

Yang berkenan pada Bapa.

Terpujilah Yesus Tuhan

Yang harus kami dengarkan

Terpujilah selamanya

Bersama Bapa dan RohNya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Ia akan disebut pembawa damai, dan pemerintahanNya akan mantap selama-lamanya.

Mazmur 109 (110),1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*

sampai musuh musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu”.

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion,*

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*

sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu”.

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal,*

“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya”.

Tuhan mendampingi baginda,*

pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*

agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ia akan disebut pembawa damai, dan pemerintahanNya akan mantap selama-lamanya.

Antifon

KerajaanNya akan kekal abadi, dan semua raja akan mengabdi dan taat kepadaNya.

Mazmur 144 (145) – I

Aku mengagungkan Dikau, ya Allah, rajaku,*

aku memuliakan namaMu selama-lamanya.

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau,*

dan memuji namaMu selama-lamanya.

Agunglah Tuhan dan sangat terpuji,*

keagunganNya tak terselami.

Angkatan demi angkatan memuliakan karyaMu,*

dan mewartakan kejayaanMu.

Semarak dan mulialah namaMu,*

kemegahanMu akan kukidungkan.

KaryaMu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan,*

dan keagunganMu akan kumaklumkan.

KebaikanMu yang tak terperikan akan kukenangkan,*

dan keadilanMu akan kuumumkan.

Tuhan itu pengasih dan penyayang,*

lambat akan murka dan besar kasih setiaNya.

Tuhan baik terhadap semua orang,*

penuh kasih setia terhadap segala ciptaanNya.

Ya Tuhan, semoga segala karyaMu bersyukur kepadaMu,*

dan semua kekasihMu memuji Engkau.

Semoga mereka mengumumkan kerajaaMu yang mulia,*

dan mewartakan keperkasaanMu.

Semoga mereka menyiarkan kejayaanMu kepada umat manusia,*

dan memaklumkan kerajaanMu yang semarak mulia.

KerajaanMu berlangsung selama-lamanya,*

dan pemerintahanMu turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

KerajaanNya akan kekal abadi, dan semua raja akan mengabdi dan taat kepadaNya.

Antifon

Ketika turun dari gunung, Yesus berpesan: Jangan ceritakan kepada seorangpun apa yang kamu lihat, sebelum Putera manusia bangkit dari alam maut.

Kidung 1 Tim 3,16

Pujilah Tuhan, *

hai semua bangsa!

Tuhan ditampakkan sebagai manusia, *

dan disyahkan oleh Roh.

Pujilah Tuhan, *

hai semua bangsa!

Tuhan dipandang oleh para malaikat *

dan diwartakan kepada para bangsa.

Pujilah Tuhan *

hai semua bangsa!

Tuhan diimani oleh seluruh dunia *

dan diangkat ke dalam kemuliaan.

Pujilah Tuhan, *

hai semua bangsa!

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ketika turun dari gunung, Yesus berpesan: Jangan ceritakan kepada seorangpun apa yang kamu lihat, sebelum Putera manusia bangkit dari alam maut.

BACAAN SINGKAT

Rom 8,16-17

Roh Allah memberi kesaksian roh kita bahwa kita ini anak Allah. Kalau kita anak, berarti juga ahliwaris; yakni ahliwaris Allah, bersama Kristus. Sebab jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dimuliakan bersama Dia.

LAGU SINGKAT

P: Agung dan semaraklah Tuhan, * Alleluya, alleluya.

U: Agung dan semaraklah Tuhan, * Alleluya, alleluya.

P: Kekuatan dan kemuliaan memenuhi rumahNya yang kudus.

U: Alleluya, alleluya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Agung dan semaraklah Tuhan, * Alleluya, alleluya.

Antifon Kidung

Yesus Kristus menyinarkan semarak ilahi dan mencerminkan hadirat Allah. Ia memelihara dunia dengan titahNya dan menyucikan kita dari dosa. Hari ini Ia berkenan menampakkan kemuliaanNya di puncak gunung.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Yesus Kristus menyinarkan semarak ilahi dan mencerminkan hadirat Allah. Ia memelihara dunia dengan titahNya dan menyucikan kita dari dosa. Hari ini Ia berkenan menampakkan kemuliaanNya di puncak gunung.

DOA PERMOHONAN

P: Penyelamat kita telah menampakkan kemuliaanNya di gunung kepada murid-muridNya. Marilah kita berdoa dengan penuh harapan:

U: Terangilah kegelapan hati kami, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau menampakkan kemuliaanMu kepada para murid sebelum penderitaan dan wafatMu. Maka kami berdoa untuk GerejaMu yang berjuang di dunia ini, * agar di tengah kesusahan selalu digembirakan berkat kemenanganMu yang gilang-gemilang.

U: Terangilah kegelapan hati kami, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes mendaki sebuah gunung yang tinggi. Maka kami berdoa untuk paus kami … dan para uskup, * agar mereka membantu umatMu mengharapkan kebangkitan yang mulia.

U: Terangilah kegelapan hati kami, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau menyinari Musa dan Elia dengan seri kemuliaan wajahMu. Maka kami berdoa untuk bangsa Yahudi, umat pilihanMu pertama, * agar mereka menikmati hasil penebusanMu selimpah-limpahnya.

U: Terangilah kegelapan hati kami, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau menerangi dunia, ketika kemuliaan Bapa meliputi Engkau. Maka kami berdoa untuk semua orang yang berkehendak baik, * agar mereka hidup dalam terang cahayaMu.

U: Terangilah kegelapan hati kami, ya Tuhan.

P: Kristus, Engkau akan mengubah tubuh kami yang hina menjadi serupa dengan tubuhMu yang mulia. Maka kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah meninggal, * agar mereka masuk ke dalam cahaya kemuliaanMu.

U: Terangilah kegelapan hati kami, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahaluhur, ketika Yesus menampakkan kemuliaanNya di atas gunung, Engkau mengukuhkan rahasia-rahasia iman dengan kesaksian para nabi. Kaunyatakan pula pengangkatan umat manusia menjadi puteraMu. Semoga kami mendengarkan suara PuteraMu yang tercinta, supaya layak menjadi sewaris denganNya. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

Sumber: Ibadat Harian Komisi Liturgi KWI

 

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close