DOA BREVIRPAGISELASA

Brevir Pagi, Selasa: 22 Agustus 2017 PEKAN BIASA XX– O PEKAN IV PW SANTA PERAWAN MARIA, RATU

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

O ratu kami yang mulya

Luhur tiada taranya

Engkau merangkul memangku

Tuhan Allah penciptamu.

Pintu yang ditutup Hawa

Dibuka putera bunda

Engkaupun turut berjasa

Membukakan gerbang surga.

Kami anggap tugas luhur

Untuk mengucapkan syukur

Dengan menyanyikan madah

Atas anugerah Allah.

Dimuliakanlah Bapa

Bersama Putra dan RohNya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada bunda Maria. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

KepadaMu aku berdoa, ya Tuhan; waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku.

Mazmur 5,2-10. 12-13

Dengarkanlah kata-kataku, ya Tuhan,*

indahkanlah keluh kesahku.

Perhatikanlah permohonanku,*

ya rajaku dan Allahku.

KepadaMu aku berdoa, ya Tuhan,†

waktu pagi Engkau mendengar seruanku,*

sejak pagi aku mengharapkan belas-kasihMu.

Sebab Engkau bukan Allah yang berkenan akan kejahatan,*

orang jahat tidak boleh bertamu padaMu.

Orang berdosa tak dapat bertahan di hadapan pandanganMu,*

Engkau membenci orang yang melakukan kejahatan.

Pembohong Kaubinasakan,*

Engkau muak akan penumpah darah dan penipu.

Tetapi aku, berkat kasih setiaMu yang besar,*

akan masuk ke dalam rumahMu.

Aku sujud ke arah rumahMu yang kudus,*

penuh khidmat, ya Tuhanku.

Bimbinglah aku dengan setia, karena banyaklah lawanku,*

ratakanlah jalanMu di hadapanku.

Sungguh, tak ada yang jujur pada mulut mereka,*

batinnya penuh rencana busuk.

Tenggorokannya bagaikan kubur ternganga,*

lidah mereka licik merayu.

Tetapi orang yang berlindung padaMu akan bersukacita,*

dan bergembira selama-lamanya.

Karena lindunganMu bersukarialah,*

mereka yang mengasihi namaMu.

Sebab Engkau memberkati orang takwa, ya Tuhan,*

Engkau melingkupi mereka dengan perisai cintaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

KepadaMu aku berdoa, ya Tuhan; waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku.

Antifon

Kami memuji namaMu yang mulia, ya Allah.

1 Taw 29,10-13

Terpujilah Engkau, ya Tuhan, selama-lamanya,*

Allah Israel, Allah leluhur kami.

Engkaulah, ya Tuhan, luhur dan perkasa,*

gemilang dan berseri semarak.

Sebab milikMulah langit dan bumi,†

bagiMulah kerajaan, ya Tuhan,*

Engkau unggul melampaui semua penguasa.

Kekayaan dan kemuliaan berasal dari padaMu,*

dan segalanya Kaukuasai.

Di tanganMulah kekuatan dan keperkasaan,*

segala yang jaya karya tanganMu.

Maka kini kami bersembah sujud, ya Allah,*

dan memuji namaMu yang mulia.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Kami memuji namaMu yang mulia, ya Allah.

Antifon

Sujudlah kepada Tuhan dengan hormat dan khidmat.

Mazmur 28 (29)

Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga,*

sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan.

Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namaNya,*

sujudlah kepadaNya dengan hormat dan khidmat.

Suara Tuhan di atas langit,*

Allah yang mulia bergemuruh di angkasa raya.

Suara Tuhan penuh kekuatan.*

suara Tuhan penuh semarak.

Suara Tuhan mematahkan pohon-pohon jati,*

Menumbangkan jati raksasa.

Suara Tuhan membuat gunung melonjak-lonjak bagaikan anak lembu,*

dan bukit bagaikan anak kuda.

Suara Tuhan meledakkan mata petir,*

dan menggetarkan padang gurun.

Suara Tuhan meggoyangkan pohon,*

merontokkan dedaunan hutan.

Maka dalam rumah Tuhan,*

semua berseru; Mulia! Mulia!

Tuhan bertakhta di surga,*

bersemayam sebagai raja selama-lamanya.

Tuhan memberikan kekuatan kepada umat,*

umat diberkatiNya dengan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Sujudlah kepada Tuhan dengan hormat dan khidmat.

BACAAN SINGKAT

(Yes 61,10)

Aku bersuka ria dalam Tuhan, dan jiwaku bersorak-sorai dalam Allah. Aku dikenakan dandanan keselamatan dan diselubungi dengan pakaian kejujuran, bagaikan mempelai berhiaskan ratna mutu manikam.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan memilih Maria dan mencintai dia * Alleluya, alleluya

U: Tuhan memilih Maria dan mencintai dia * Alleluya, alleluya

P: Tuhan menerima Maria ke dalam kemuliaan.

U: Alleluya, alleluya

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U: Tuhan memilih Maria dan mencintai dia * Alleluya, alleluya

Antifon Kidung

Ratu dunia yang mulia, ya Maria, perawan Nirmala, engkau melahirkan Kristus Tuhan, penebus dunia.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Ratu dunia yang mulia, ya Maria, perawan Nirmala, engkau melahirkan Kristus Tuhan, penebus dunia.

DOA PERMOHOHAN

P: Penyelamat kita sudi lahir dari perawan Maria. Marilah kita menyembah Kristus dan berkata:

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

P: Penyelamat dunia, Engkau menjadikan santa Maria tempat kediaman Roh Kudus, * penuhilah kami juga dengan RohMu.

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

P: Sabda kekal, Engkau telah mengajar bundaMu memilih bagian yang terbaik, * semoga kami meneladan dia dan tekun mendengarkan sabdaMu.

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

P: Raja para raja, Engkau telah mengangkat bundaMu ke surga dengan jiwa raganya, * semoga kami pun Kauizinkan masuk ke dalam kemuliaan abadi.

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

U: Gembalakanlah umatMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah, raja mahamulia, Engkau sudah menentukan bunda PuteraMu menjadi ibu dan ratu kami. Sudilah menyokong kami berkat doanya, agar kami memperoleh kemuliaan anak-anakMu dalam kerajaan surga. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

Sumber: Ibadat Harian Komisi Liturgi KWI

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close