DOA BREVIRPAGISABTU

Brevir Pagi, Sabtu: 2 September 2017,Pekan Biasa XXI – O PEKAN I – HARI BIASA Ibadat Sore I: Pekan Biasa XXII – O Pekan II

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

O ratu kami yang mulya

Luhur tiada taranya

Engkau merangkul memangku

Tuhan Allah penciptamu.

Pintu yang ditutup Hawa

Dibuka putera bunda

Engkaupun turut berjasa

Membukakan gerbang surga.

Kami anggap tugas luhur

Untuk mengucapkan syukur

Dengan menyanyikan madah

Atas anugerah Allah.

Dimuliakanlah Bapa

Bersama Putra dan RohNya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada bunda Maria. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Pagi-pagi buta aku bangun dan mohon pertolonganMu.

Mazmur 118,145-152

Aku berseru dengan segenap hati, ya Tuhan, jawablah aku,*

ketetapanMu hendak kupegang.

Aku berseru kepadaMu: selamatkanlah aku!*

PerintahMu akan kutepati.

Pagi-pagi buta aku telah bangun dan mohon pertolonganMu,*

aku berharap pada firmanMu.

Semalam-malaman mataku tertuju kepadaMu,*

untuk merenungkan janjiMu.

Dengarkanlah suaraku sesuai dengan kasih setiaMu,*

ya Tuhan, hidupkanlah aku seturut hukumMu.

Orang yang mengejar aku semakin mendekat,*

mereka menjauh dari hukumMu.

Tetapi Engkau dekat, ya Tuhan,*

dan segala perintahMu benar.

Sejak lama aku mengakui ketetapanMu,*

sebab Engkau menetapkannya dari sediakala.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Pagi-pagi buta aku bangun dan mohon pertolonganMu.

Antifon

Tuhan kekuatan dan sumber penyelamatanku, Dialah Allahku, Dia hendak kupuji.

Kel 15,1-4;8-13;17-18

Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan, sebab teramat luhurlah Ia,*

kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut.

Tuhanlah kekuatan dan sumber penyelamatanku,*

Dialah Allahku, Dia hendak kupuji.

Allah dan bapaku, kuluhurkan Dia,*

pejuang yang perkasa, Tuhanlah namaNya.

Ke dalam laut dicampakkanNya kereta Firaun dan tentaranya,*

ke dalam laut dibenamkanNya pejuang pilihan Mesir.

Nafas kemurkaanMu meniup-niup laut,†

sampai ombaknya menjulang bagaikan tembok,*

dan arusnya mengental di tengah laut.

Musuh berteriak: “Mari kita kejar sampai dapat,*

lalu kita membagi-bagi jarahan sepuas-puasnya.

Mari kita menghunus pedang,*

mari kita tumpas mereka!”

Tetapi Kautiupkan nafasMu,†

maka laut menutup mereka,*

laksana timah mereka tenggelam dalam ombak yang dahsyat.

Siapa seperti Engkau di antara dewata, ya Tuhan,†

siapa seperti Engkau termashur dan kudus,*

ditakuti karena karya yang mengagumkan!

Engkau mengulurkan tangan, mereka ditelan bumi.†

Dengan kasih setia Kaubimbing bangsaMu yang Kautebus,*

kekuatanMu menghantarkan mereka ke tempat kediamanMu yang kudus.

UmatMu Kaubawa dan Kautempatkan,*

di atas gunung, milik pusakaMu.

Tempat itu Kaujadikan kediamanMu,†

tempat kudus yang telah Kaubuat, ya Tuhan,*

Tuhan memerintah selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan kekuatan dan sumber penyelamatanku, Dialah Allahku, Dia hendak kupuji.

Antifon

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa.

Mazmur 116 (117)

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa,*

megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa.

Sebab besar kasihNya kepada kita,*

kesetiaan Tuhan tetap selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Pujilah Tuhan, hai segala bangsa.

BACAAN SINGKAT

Why 12,1

Suatu tanda besar tampak di langit: seorang wanita berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya. Kepalanya dimahkotai dua belas bintang.

LAGU SINGKAT

P: Salam Maria, penuh rahmat, * Tuhan sertamu.

U: Salam Maria, penuh rahmat, * Tuhan sertamu.

P: Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

U: Tuhan sertamu.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Salam Maria, penuh rahmat, * Tuhan sertamu.

Antifon Kidung

Santa Maria, engkaulah kebanggaan Yerusalem, sukacita Israel dan kehormatan umat Allah.

KIDUNG ZAKHARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Santa Maria, engkaulah kebanggaan Yerusalem, sukacita Israel dan kehormatan umat Allah.

DOA PERMOHOHAN

P: Penyelamat kita sudi lahir dari perawan Maria. Marilah kita menyembah Kristus dan berkata:

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

Penyelamat dunia, Engkau menjadikan santa Maria tempat kediaman Roh Kudus, * penuhilah kami juga dengan RohMu.

Sabda kekal, Engkau telah mengajar bundaMu memilih bagian yang terbaik, * semoga kami meneladan dia dan tekun mendengarkan sabdaMu.

Raja para raja, Engkau telah mengangkat bundaMu ke surga dengan jiwa raganya, * semoga kami pun Kauizinkan masuk ke dalam kemuliaan abadi.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Ya Tuhan Allah, kami mohon: semoga hamba-hambaMu ini tetap sehat jiwa raganya. Jauhkanlah kedukaan di dunia dan kurniakanlah kesukaan di surga berkat bantuan santa perawan Maria. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

Sumber: Ibadat Harian Komisi Liturgi KWI

 

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close