DOA BREVIRJUMATSORE

Brevir Sore, Jumat: 8 September 2017, Pekan Biasa XXII – O PEKAN II PESTA KELAHIRAN SANTA PERAWAN MARIA

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Salam bintang laut

Bunda Yesus Kristus

Sebab engkau ikut

Membantu penebus.

Tolonglah yang papa

Bimbinglah yang buta

Hiburlah yang duka

Sembuhkan yang luka.

Kami mohon iman

Mohon pengharapan

Supaya bertahan

Dalam cinta Tuhan.

Terpujilah Bapa

Bersama Putera

Serta RohNya pula

Selama-lamanya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Dari keturunan Isai lahirlah perawan Maria. Dialah yang dinaungi oleh Roh Allah mahatinggi.

Mazmur 121 (122)

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan kepadaku,*

“Mari kita pergi ke rumah Tuhan”.

Sekarang kami telah berdiri,*

di gerbangmu, hai Yerusalem!

Hai Yerusalem, engkau dibangun,*

sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu,*

suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan,*

sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan,*

kursi keluarga raja Daud.

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem,*

“Damai sejahtera bagi orang yang mencintai engkau!”

Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu,*

dan kemakmuran atas istanamu.

Atas nama semua saudara dan sahabatku,*

aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,*

aku memohonkan kebahagiaan bagimu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Dari keturunan Isai lahirlah perawan Maria. Dialah yang dinaungi oleh Roh Allah mahatinggi.

Antifon

Hari ini hari kelahiran santa perawan Maria. Keindahannya dipandang Allah dan kerendahan hatinya disukai Tuhan.

Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,*

sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,*

sia-sialah para pengawal berjaga.

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,+

pergi tidur larut malam,*

dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan,*

kepada orang yang dicintaiNya.

Putera-putera sungguh anugerah Tuhan,*

dan buah kandungan sungguh ganjaranNya.

Seperti anak panah di tangan pahlawan,*

demikianlah putera yang diperanakkan pada masa muda.

Berbahagialah orang yang mengisi,*

tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,*

tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Hari ini hari kelahiran santa perawan Maria. Keindahannya dipandang Allah dan kerendahan hatinya disukai Tuhan.

Antifon

Sungguh terpuji santa Maria, perawan dan bunda Allah. Hari ini kami rayakan kelahirannya, supaya ia mendoakan kita pada Tuhan.

Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+

yang telah memberkati kita dalam Kristus,*

dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi puteraNya,+

dengan perantaraan Yesus Kristus,*

karena kerelaan kehendakNya.

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia,+

yang dianugerahkanNya kepada kita,*

dalam Putera yang dikasihiNya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,+

yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*

menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+

Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,*

Sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,+

yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*

dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Sungguh terpuji santa Maria, perawan dan bunda Allah. Hari ini kami rayakan kelahirannya, supaya ia mendoakan kita pada Tuhan.

Bacaan Singkat

Rom 9, 4-5

Mereka itu orang Israel, putera Allah, yang memiliki kemuliaan, perjanjian, hukum Allah, ibadat dan janji-janji. Mereka mempunyai bapa-bapa bangsa, dan dari merekalah Kristus dilahirkan sebagai manusia. Dialah yang mengatasi segala sesuatu; terpujilah Allah selama-lamanya. Amin.

Lagu Singkat

P: Salam Maria, penuh rahmat,* Tuhan sertamu.

U: Salam Maria, penuh rahmat,* Tuhan sertamu.

P: Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

U: Tuhan sertamu.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Salam Maria, penuh rahmat,* Tuhan sertamu.

Antifon Kidung

Kita mengenangkan kelahiran mulia santa perawan Maria. Kerendahan hatinya menyenangkan hati Tuhan. Maka ia menerima kabar gembira dari malaikat dan mengandung Penebus dunia.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Kita mengenangkan kelahiran mulia santa perawan Maria. Kerendahan hatinya menyenangkan hati Tuhan. Maka ia menerima kabar gembira dari malaikat dan mengandung Penebus dunia.

Doa Permohonan

Marilah kita memuji Allah, Bapa yang mahakuasa, dan bersuka ria di hadapanNya. Sebab Ia telah merahmati santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa. Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati:

U: Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.

P: Engkau telah mengangkat Maria menjadi bunda yang bermurah hati,* semoga semua orang yang ditimpa mara bahaya mengalami cintanya.

U: Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.

P: Engkau menghendaki Maria sebagai ibu keluarga di rumah Yesus dan Yusuf,* semoga berkat doanya semua ibu memupuk cinta kasih dalam rumah tangganya.

U: Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.

P: Engkau menguatkan Maria, ketika ia berdiri di kaki salib, dan menggembirakan hatinya dengan kebangkitan PuteraMu,*hiburkanlah orang yang bersusah dan kuatkanlah harapan mereka.

U: Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.

P: Engkau membuka hati Maria untuk mendengarkan sabdaMu dan menyerahkan dirinya kepadaMu sebagai hamba yang setia,* semoga berkat doanya, kami menjadi hamba dan murid PuteraMu.

U: Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.

P: Engkau telah memahkotai Maria di surga,* semoga semua arwah bersuka ria di dalam kerajaanMu bersama para kudus.

U: Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Tuhan yang mahamurah, penuhilah hamba-hambaMu dengan anugerah surgawi. Tingkatkanlah kiranya kesejahteraan dunia berkat pesta kelahiran perawan Maria. Sebab anak yang dilahirkannya ialah sumber keselamatan kami, Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

Sumber: Ibadat Harian Komisi Liturgi KWI

 

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close