DOA BREVIRRABUSIANG

Brevir Siang, Rabu: 13 September 2017 Pekan Biasa XXIII – O Pekan III Pw S. Yohanes Krisostomus, UskPujG (P)

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya

MADAH

Marilah kita bernyanyi

Bagi penebus ilahi

Dengan iman dan harapan

Penuh cinta yang bertahan.

Sambil mohon dibebaskan

Dari tipu daya lawan

Agar selalu setia

Dalam mengabdi sesama.

Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra tercinta

Yang memperoleh Roh suci

Pembaharu muka bumi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Barang siapa mengikuti Aku, tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai cahaya kehidupan, sabda Tuhan.

Mazmur 118 (119),105-112

FirmanMu adalah pelita bagi langkahku,*

dan cahaya bagi jalanku.

Aku telah bersumpah dan akan bertekun,*

untuk memelihara ketetapanMu yang adil

Aku sangat tertindas, ya Tuhan,*

hidupkan daku sesuai dengan firmanMu.

Berkenanlah menerima pujian, persembahan mulutku,*

ajarkanlah ketetapanMu kepadaku, ya Tuhan.

Hidupku selalu terancam bahaya,*

tetapi aku tidak lupa akan hukumMu.

Orang berdosa memasang jerat terhadapku,*

tetapi aku tidak menyimpang dari titahMu.

KesaksianMu menjadi milik pusakaku selama-lamanya,*

dan merupakan kegirangan hatiku.

Hatiku bersedia melaksanakan kehendakMu,*

sekarang dan selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Barang siapa mengikuti Aku, tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai cahaya kehidupan, sabda Tuhan.

Antifon

Kami ini miskin dan malang, ya Allah, tolonglah kami.

Mazmur 69 (70)

Ya Allah, bebaskan daku,*

Tuhan, bergegaslah menolong aku.

Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu,*

orang yang ingin mencabut nyawaku.

Biarlah mundur dan kehilangan muka,*

orang yang mengharapkan kemalanganku.

Biarlah berbalik dengan rasa sesal,*

orang yang mengatakan: “Nah, rasakan!”

Hendaklah bergembira dan bersukaria karena Engkau,*

orang yang mencari Engkau.

Orang yang mencintai keselamatanMu,*

hendaknya selalu berkata: “Agunglah Allah!”

Tetapi aku ini miskin dan malang,*

ya Allah, datanglah segera!

Engkaulah yang menolong dan membebaskan daku,*

ya Tuhan, janganlah berlambat!

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Kami ini miskin dan malang, ya Allah, tolonglah kami.

Antifon

Allah memutuskan perkara bukan menurut apa yang kelihatan, melainkan menurut keadilan.

Mazmur 74 (75)

Kami bersyukur kepadaMu, ya Allah, kami memuji namaMu,*

dengan memaklumkan karyaMu yang agung.

“Sungguh, Aku akan menghimpun umat,*

Aku akan menghakimi dengan adil.

Bila bumi goncang dengan semua penduduknya,*

Akulah yang akan meneguhkan tiang-tiangnya”.

Aku berkata: “Hai orang angkuh, jangan angkuh,*

hai orang jahat, jangan menyombongkan diri.

Jangan menyombongkan diri melawan Tuhan yang mahaluhur,*

jangan bermulut besar menentang Pelindung Israel”.

Sebab Dialah pemenang dari timur sampai ke barat,*

Dialah pemenang dari pegunungan sampai ke padang gurun.

Sebab Tuhanlah penguasa,*

Dialah yang merendahkan, Dialah yang meninggikan.

Sebab Tuhan memegang piala angkara,*

dan menuangkan anggur kemurkaan ke bumi.

Anggur itu akan diminum sampai tetes terakhir,*

oleh orang-orang jahat di atas bumi.

Tetapi aku akan meluhurkan Allah yang kekal,*

dan bermazmur bagi Allah Yakub.

Aku akan menghancurkan kekuasan orang berdosa,*

dan akan meninggikan kekuasan orang jujur.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Allah memutuskan perkara bukan menurut apa yang kelihatan, melainkan menurut keadilan.

Bacaan singkat (1Tim 4,16)

Awasilah dirimu sendiri dan awasilah pengajaranmu. Bertekunlah di dalamnya. Sebab dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan para pendengarmu.

P: Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah.

U: Sia-sialah para pembangun bekerja.

Doa Penutup

Allah yang mahakuasa dan mahamurah, Engkau memberi kami kesempatan untuk sebentar menarik nafas di tengah hari ini. Pandanglah kiranya pekerjaan yang sudah kami mulai, dan perbaikilah kekurangan dalam usaha kami. Semoga seluruh pekerjaan dapat kami selesaikan seturut kesukaan hatiMu. Demi Kristus, pengantara kami. Amin.

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.

U: Syukur kepada Allah.

Sumber: Ibadat Harian Komisi Liturgi KWI

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Aritikel Terkait

Back to top button
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share