DOA BREVIRKAMISSORE

Brevir Sore, Rabu: 13 September 2017 Pekan Biasa XXIII – O Pekan III Pw S. Yohanes Krisostomus, UskPujG (P)

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku

U: Ya Tuhan, perhatikanlah hambaMu

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya

DOA TOBAT

P: Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam;

Tuhan, kasihanilah kami.

U: Tuhan, kasihanilah kami.

P: Engkau datang memanggil orang yang berdosa;

Kristus, kasihanilah kami.

U: Kristus, kasihanilah kami.

P: Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami;

Tuhan, kasihanilah kami.

U: Tuhan, kasihanilah kami.

P: Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

MADAH

Ya Tuhan dan penyelamat

Sebelum beristirahat

Kami bersyukur padaMu

Atas hari yang berlalu

Kami mohon Kauampuni

Karna sungguh menyadari

Pikiran dan perbuatan

Yang sangat kami sesalkan

Kabulkanlah permohonan

Yang kini kami panjatkan

Ya Yesus yang berkuasa

Bersama Bapa dan RohNya.Amin.

PENDARASAN MAZMUR

 

Antifon 1

Sudilah Engkau menjadi gunung pegungsian danbenteng pertahananku yang kuat.

Mazmur 30 (31), 1-6

Ya Bapa, kedalam tanganMu Kuserahkan nyawaKu (Luk 23, 46)

KepadaMu, ya Tuhan, aku berlindung,*

jangan sampai aku dikecewakan!

Demi kesetiaanMu selamatkanlah aku,†

condongkanlah telingaMu kepadaku *

dan bebaskanlah aku segera!

Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku *

dan benteng pertahananku yang kuat

Sebab Engkaulah pelindung dan penyelamatku,*

dan demi namaMu

Engkau akan membimbing dan menuntun daku.

Engkau akan melepaskan daku dari jaring †

yang dipasang untuk menjerat aku,*

sebab Engkaulah pelindungku.

Ke dalam tanganMu kuserahkan hidupku,*

tebuslah aku, ya Tuhan Allah.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 1

Sudilah Engkau menjadi gunung pegungsian danbenteng pertahananku yang kuat.

Antifon  2

Dari jurang yang dalam aku berseru kepadaMu, ya Tuhan.

Mazmur 129 (130)

Kristus akan menyelamatkan umatNya dari dosa mereka (Mat 1,21)

Dari jurang yang dalam aku berseru kepadaMu, ya Tuhan, *

Tuhanku, dengarkanlah seruanku.

Hendaklah telingaMu menaruh perhatian *

kepada jeritan doaku.

Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan, *

siapakah dapat bertahan?

Tetapi syukurlah Engkau suka mengampuni,*

sehingga orang mengabdi kepadaMu dengan takwa.

Aku berharap akan Tuhan, *

hatiku mengharapkan firmanNya.

Hatiku menantikan Tuhan,*

lebih dari penjaga menantikan fajar.

Lebih dari penjaga menantikan fajar, *

Israel menantikan Tuhan!

Sebab pada Tuhanlah kasih setia *

dan penebusan yang berlimpah-limpah.

Tuhanlah yang akan membebaskan Israel *

dari segala kesalahannya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon  2

Dari jurang yang dalam aku berseru kepadaMu, ya Tuhan.

BACAAN SINGKAT

Ef 4,26-27

Jangan berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada setan.

LAGU SINGKAT

P:  Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku, ya Tuhan, penyelamatku.

U: Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku, ya Tuhan, penyelamatku

P: Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.

U: Ya Tuhan, penyelamatku.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh kudus.

U: Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku, ya Tuhan, penyelamatku.

KIDUNG SIMEON

Antifon

Berkatilah kami, ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami, bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

Kidung Simeon (Luk 2,29-32)

Sekarang Tuhan, perkenankanlah hambaMu berpulang *

dalam damai sejahtera, menurut sabdaMu.

Sebab aku telah melihat keselamatanMu *

yang Kausediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa *

dan kemuliaan bagi umat Mu Israel.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Berkatilah kami, ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami, bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

DOA PENUTUP

Tuhan Yesus Kristus, enaklah pikulan yang Kauletakkan atas bahu para pengikutMu, dan ringanlah beban yang Kauberikan kepada orang yang lemah lembut dan rendah hati. Terimalah kiranya usaha dan niat kami pada hari ini dan berilah kami istirahat, supaya kami dapat mengabdi Engkau dengan lebih giat. Sebab Engkaulah pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihanNya.

U: Amin.

ANTIFON PENUTUP

Salam, ya ratu surgawi

salam, bunda Putra ilahi.

Darimulah hidup kami

memperoleh terang suci.

Bersukalah, ya Maria,

bunda yang paling jelita.

Hiduplah, bunda mulia,

doakanlah kami semua.

Sumber: Ibadat Harian Komisi Liturgi KWI

Tags

Komsos KWI

Membantu para Waligereja mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, menghayati nilai-nilai universal, serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama.

Related Articles

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
error: Silakan share link berita ini
Close