Home DOA BREVIR Brevir Pagi, Rabu: 01 Juni 2016, Peringatan S.Yustinus, Martir

Brevir Pagi, Rabu: 01 Juni 2016, Peringatan S.Yustinus, Martir

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH:  894

Ya martir pahlawan suci

Jejak Kristus kauikuti

Musuh sudah kaukalahkan

Kini engkau dimulyakan.

S’moga doamu yang sakti

Menghapuskan dosa kami

Menyingkirkan kejahatan

Yang merusak kesatuan.

Terlepas sudah tubuhmu

Dari ikatan belenggu

Lepaskan belenggu kami

Agar dapat hidup suci.

Dipujilah Allah Bapa

Bersama Putra tercinta

Dan Roh penghibur ilahi

Selalu tak kunjung henti. Amin.

PENDARASAN MAZMUR: 404-407  ant.

Antifon

KepadaMu aku berdoa, ya Tuhan; waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku.

Mazmur 5,2-10. 12-13

Dengarkanlah kata-kataku, ya Tuhan,*

indahkanlah keluh kesahku.

Perhatikanlah permohonanku,*

ya rajaku dan Allahku.

KepadaMu aku berdoa, ya Tuhan,†

waktu pagi Engkau mendengar seruanku,*

sejak pagi aku mengharapkan belas-kasihMu.

Sebab Engkau bukan Allah yang berkenan akan kejahatan,*

orang jahat tidak boleh bertamu padaMu.

Orang berdosa tak dapat bertahan di hadapan pandanganMu,*

Engkau membenci orang yang melakukan kejahatan.

Pembohong Kaubinasakan,*

Engkau muak akan penumpah darah dan penipu.

Tetapi aku, berkat kasih setiaMu yang besar,*

akan masuk ke dalam rumahMu.

Aku sujud ke arah rumahMu yang kudus,*

penuh khidmat, ya Tuhanku.

Bimbinglah aku dengan setia, karena banyaklah lawanku,*

ratakanlah jalanMu di hadapanku.

Sungguh, tak ada yang jujur pada mulut mereka,*

batinnya penuh rencana busuk.

Tenggorokannya bagaikan kubur ternganga,*

lidah mereka licik merayu.

Tetapi orang yang berlindung padaMu akan bersukacita,*

dan bergembira selama-lamanya.

Karena lindunganMu bersukarialah,*

mereka yang mengasihi namaMu.

Sebab Engkau memberkati orang takwa, ya Tuhan,*

Engkau melingkupi mereka dengan perisai cintaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

KepadaMu aku berdoa, ya Tuhan; waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku.

Antifon

Kami memuji namaMu yang mulia, ya Allah.

1Taw 29,10-13

Terpujilah Engkau, ya Tuhan, selama-lamanya,*

Allah Israel, Allah leluhur kami.

Engkaulah, ya Tuhan, luhur dan perkasa,*

gemilang dan berseri semarak.

Sebab milikMulah langit dan bumi,†

bagiMulah kerajaan, ya Tuhan,*

Engkau unggul melampaui semua penguasa.

Kekayaan dan kemuliaan berasal dari padaMu,*

dan segalanya Kaukuasai.

Di tanganMulah kekuatan dan keperkasaan,*

segala yang jaya karya tanganMu.

Maka kini kami bersembah sujud, ya Allah,*

dan memuji namaMu yang mulia.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Kami memuji namaMu yang mulia, ya Allah.

Antifon

Sujudlah kepada Tuhan dengan hormat dan khidmat.

Mazmur 28

Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga,*

sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan.

Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namaNya,*

sujudlah kepadaNya dengan hormat dan khidmat.

Suara Tuhan di atas langit,*

Allah yang mulia bergemuruh di angkasa raya.

Suara Tuhan penuh kekuatan.*

suara Tuhan penuh semarak.

Suara Tuhan mematahkan pohon-pohon jati,*

Menumbangkan jati raksasa.

Suara Tuhan membuat gunung melonjak-lonjak bagaikan anak lembu,*

dan bukit bagaikan anak kuda.

Suara Tuhan meledakkan mata petir,*

dan menggetarkan padang gurun.

Suara Tuhan meggoyangkan pohon,*

merontokkan dedaunan hutan.

Maka dalam rumah Tuhan,*

semua berseru; Mulia! Mulia!

Tuhan bertakhta di surga,*

bersemayam sebagai raja selama-lamanya.

Tuhan memberikan kekuatan kepada umat,*

umat diberkatiNya dengan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Sujudlah kepada Tuhan dengan hormat dan khidmat.

Bacaan Singkat: 895

2 Kor 1,3-5

Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belaskasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kita dalam segala penderitaan, sehingga kita sanggup menghibur semua orang yang ditimpa bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Sebab sebagaimana penderitaan Kristus melimpah dalam diri kita, demikian pula berlimpahlah penghiburan kita demi Kristus.

Lagu Singkat: 895

P: Tuhanlah kekuatanku, aku hendak memuji Dia.

U: Tuhanlah kekuatanku, aku hendak memuji Dia.

P: Ia telah menyelamatkan daku.

U: Aku hendak memuji Dia.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Tuhanlah kekuatanku, aku hendak memuji Dia.

Renungan Sabda Allah  (merenungkan)

KIDUNG ZAKHARIA: 333    Ant. 1015

Antifon

Dengan segala persembahan, kita memuji Pencipta semesta alam dengan perantaraan PuteraNya Yesus Kristus dan Roh Kudus.

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Dengan segala persembahan, kita memuji Pencipta semesta alam dengan perantaraan PuteraNya Yesus Kristus dan Roh Kudus.

DOA PERMOHONAN:  896

Saudara-saudara, para martir telah wafat demi sabda Allah. Marilah kita memuji penebus kita, saksi yang setia, dan berkata:

U: Engkau telah menebus kami dalam darahMu.

P: Ya Tuhan, para martirMu rela mati untuk memberi kesaksian tentang iman mereka,* berikanlah kebebasan rohani kepada kami.

U: Engkau telah menebus kami dalam darahMu.

P: Para martirMu mengakui iman mereka sampai menumpahkan darahnya,* berilah kami kemurnian dan keteguhan iman.

U: Engkau telah menebus kami dalam darahMu.

P: Para martirMu mengikuti jejakMu dengan memanggul salib mereka,* semoga kami dengan berani menanggung kesukaran-kesukaran hidup.

U: Engkau telah menebus kami dalam darahMu.

P: Para martirMu membasuh pakaian mereka dalam darah Anakdomba,* semoga kami mengalahkan serangan hawa nafsu dan bujukan dosa.

U: Engkau telah menebus kami dalam darahMu.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP:  1015

Allah, sumber hikmat, dengan kebodohan salib Engkau telah mengajarkan kebijaksanaan Yesus Kristus kepada santo Yustinus martir. Semoga berkat doanya kami diteguhkan dalam iman.

Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP: 335

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U: Amin.

=========

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

 

Previous articleRenungan Harian, Rabu: 01 Juni 2016│ Mrk. 12:18-27│
Next articlePresiden Singapura Bertemu Paus Fransiskus