Home DOA BREVIR Brevir Sore, Rabu, 13 Juli, Pekan Biasa XV – O Pekan III

Brevir Sore, Rabu, 13 Juli, Pekan Biasa XV – O Pekan III

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Pada waktu senja ini

Malam mulai mendekat

Kami menyerahkan diri

Penuh pasrah dan hormat

KepadaMu Bapa kami

Sumber segala rahmat.

Kami bersyukur padaMu

Atas kurnia hari

Yang kini akan berlalu

Dan atas kasih suci

Yang Kaucurahkan selalu

Ke dalam hati kami.

Semoga kami semua

Yang khidmat menghadapMu

Siap menanggapi cinta

Dengan tiada ragu

Membaktikan jiwa raga

Demi kerajaanMu.

Terpujilah Allah Bapa

Tuhan mahakuasa

Terpujilah Yesus Kristus

Yang menjadi penebus

Terpujilah Roh ilahi

Penghibur yang sejati. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai.

Mazmur 125 (126)

Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion,*

kita seperti orang yang bermimpi.

Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa,*

dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui,*

“Agunglah karya Tuhan bagi mereka”.

Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,*

sebab itu kita bersukacita.

Tuhan telah memulihkan nasib kita,*

seperti sungai kering berair lagi di musim hujan.

Yang menabur dengan bercucuran air mata,*

akan menuai dengan bersorak-sorai.

Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya,*

ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai.

Antifon

Semoga Tuhanlah yang membangun rumah kita dan menjaga kita.

Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,*

sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,*

sia-sialah para pengawal berjaga.

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,†

pergi tidur larut malam,*

dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan,*

kepada orang yang dicintaiNya.

Putera-putera sungguh anugerah Tuhan,*

dan buah kandungan sungguh ganjaranNya.

Seperti anak panah di tangan pahlawan,*

demikianlah putera yang diperanakkan pada masa muda.

Berbahagialah orang yang mengisi,*

tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,*

tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Semoga Tuhanlah yang membangun rumah kita dan menjaga kita.

Antifon

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan, Ia utama dalam segala sesuatu.

Kol 1,12-20

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,†

yang membuat kita layak mendapat bagian,*

dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan,*

dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,*

yaitu pengampunan dosa.

Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan yang tak kelihatan,*

Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,*

baik di angkasa maupun di bumi;

Baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,*

singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,†

Ia mendahului segala sesuatu,*

dan segala sesuatu ada dalam Dia.

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja,†

Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,*

supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,†

dan dengan perantaraan Kristus,*

Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya.

Baik yang di bumi maupun di angkasa,*

segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan, Ia utama dalam segala sesuatu.

BACAAN SINGKAT (Ef 2,20-21)

Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari pada yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam Gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya.

LAGU SINGKAT

P: Bebaskanlah aku, ya Tuhan,* Dan kasihanilah aku.

U: Bebaskanlah aku, ya Tuhan,* Dan kasihanilah aku.

P: Jauhkanlah aku dari orang jahat.

U: Dan kasihanilah aku.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Bebaskanlah aku, ya Tuhan,* Dan kasihanilah aku.

Antifon Kidung

Perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa: kuduslah namaNya.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa: kuduslah namaNya.

DOA PERMOHONAN

Allah mengutus PuteraNya menjadi penebus dan teladan umatNya. Marilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa kepadaNya dan berkata:

U: Semoga Engkau dimuliakan dalam umatMu, ya Tuhan.

P: Kami mengucap syukur kepadaMu, sebab dari semula Engkau telah memilih kami untuk diselamatkan,* dan untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus.

U: Semoga Engkau dimuliakan dalam umatMu, ya Tuhan.

P: Doronglah semua orang yang mengakui namaMu yang kudus, supaya mereka sehati menerima sabdaMu,* dan tetap berkobar dalam cinta kasih.

U: Semoga Engkau dimuliakan dalam umatMu, ya Tuhan.

P: Pencipta alam semesta, PuteraMu sudi bekerja dengan tanganNya di tengah-tengah manusia,* ingatlah para pekerja yang mencari nafkah dengan memeras keringat.

U: Semoga Engkau dimuliakan dalam umatMu, ya Tuhan.

P: Perhatikanlah juga semua oang yang membaktikan diri kepada kepentingan sesama manusia,* supaya mereka tekun dan tabah meskipun mengalami kegagalan.

U: Semoga Engkau dimuliakan dalam umatMu, ya Tuhan.

P: Berikanlah rahmatMu kepada saudara-saudara kami yang berpulang,* dan janganlah serahkan mereka kepada kekuasaan setan.

U: Semoga Engkau dimuliakan dalam umatMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

Doa Penutup

Tuhan yang mahamurah, semoga doa permohonan umatMu sampai ke telingaMu. Ampunilah kiranya dosa kami, supaya umatMu ini berkat doronganMu tetap berbakti kepadaMu, dan berkat lindunganMu hidup dengan aman sentosa. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

=======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

 

Previous articleUlasan Eksegetis Injil Minggu Biasa XVI/ C, 15 Juli 2016 ( Luk 10:38-42)
Next articleRenungan Harian, Kamis: 14 Juli 2016│ Mat 11:28-30│