Beranda DOA BREVIR Brevir Pagi: Rabu Prapaskah II, 28 Februari 2018

Brevir Pagi: Rabu Prapaskah II, 28 Februari 2018

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

MADAH

Kristus surya keadilan

Kini fajar Kaudatangkan

Enyahkanlah kegelapan

Tampilkanlah kehidupan.

S’moga pertobatan kami

Di masa Prapaska ini

menurunkan rahmat ampun

Atas dosa yang bertimbun.

Bila tiba hari paska

Perkenanankan para hamba

Bersorak kegembiraan

Merayakan kebangkitan.

Ya Tritunggal mahasuci

Trimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas penuh bakti. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Tuhan, dalam terangMu kami melihat cahaya.

Mazmur 35 (36)

Dosa berbisik di lubuk hati pendosa,*

“Tak perlu takut akan Allah”.

Dosa mengelabui matanya,*

guna menutup kesalahannya.

Si pendosa menuturkan kejahatan dan tipu daya,*

tak pernah ia berlaku bijaksana dan berbuat baik.

Di atas ranjang ia merencanakan kejahatan,†

ia menempuh jalan yang tidak baik,*

dan tidak menolak yang jahat.

Ya Tuhan, kasihMu seluas langit,*

dan setiaMu menjangkau awan.

Bagaikan gunung tinggi keadilanMu,†

hukumMu bagaikan samudera raya,*

manusia dan hewan Kaulindungi.

Amat berhargalah kasih setiaMu, ya Tuhan,*

umat manusia bernaung di bawah sayapMu.

Mereka Kaupuaskan dengan kelimpahan rumahMu,*

dan Kauberi minum dari saluran kebahagiaan.

PadaMulah sumber kehidupan,*

dalam terangMu kami melihat cahaya.

Semoga tetaplah kasihMu bagi orang yang mencintai Engkau,*

dan setiaMu bagi mereka yang tulus hati.

Janganlah sicongkak menginjak hambaMu,*

janganlah tangan pendosa menghancurkan daku.

Orang yang berbuat jahat sudah jatuh,*

mereka dicampakkan dan tak dapat bangun lagi.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan, dalam terangMu kami melihat cahaya.

Antifon

Tuhan, Engkau agung dan mulia, kuasaMu mengagumkan.

Ydt 16,2-3,15-19

Angkatlah nyanyian untuk Allahku dengan iringan rebana,*

bernyanyilah bagi Tuhan dengan bunyi genderang.

Lagukanlah bagiNya kidung baru,*

luhurkan dan sebutkanlah namaNya.

Sebab Allah telah menghancurkan perang,*

Tuhanlah namaNya.

Aku akan bermadah bagi Tuhan,*

madah baru bagi Allahku.

Tuhan, Engkau agung dan mulia,*

kuasaMu mengagumkan tiada bandingnya.

Segala ciptaanMu mengabdi padaMu,*

Engkau berfirman, maka segalanya terjadi.

Engkau mengutus RohMu untuk menciptakan semua,*

tak ada yang dapat melawan titahMu.

Sekalipun gunung rebah beserta dasarnya,†

sekalipun wadas luluh bagaikan lilin dihadapan wajahMu,*

namun Engkau tetap mengasihi orang yang takwa.

Tiada kurban layak bagiMu, meski harum sekalipun,*

bahkan yang paling baikpun tidak bernilai di hadapanMu.

Tetapi orang yang takwa,*

dia itulah besar selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan, Engkau agung dan mulia, kuasaMu mengagumkan.

Antifon

Segala bangsa, elukanlah Allah dengan sorak-sorai.

Mazmur 46 (47)

Segala bangsa bertepuktanganlah,*

elukanlah Allah dengan sorak-sorai.

Sebab Tuhan itu Allah yang agung dan dahsyat,*

raja besar atas seluruh bumi.

Semua bangsa ditaklukkan bagi kita,*

sekalian suku ditundukkanNya.

Bagi kita dipilihNya tanah pusaka,*

kebanggaan Yakub, kekasihNya.

Allah Tuhan kita telah naik, diiringi sorak-sorai,*

diiringi bunyi sangkakala.

Bernyanyilah bagi Allah dengan melagukan mazmur,*

bermazmurlah bagi raja kita.

Sebab Allah merajai semesta alam,*

nyanyikanlah mazmur penuh seni.

Allah merajai segala bangsa,*

bersemayam atas takhtaNya yang kudus.

Para pemimpin bangsa menggabungkan diri,*

dengan umat Allah Abraham.

Sebab Allah menguasai para raja,*

sangat agunglah Dia.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Segala bangsa, elukanlah Allah dengan sorak-sorai.

BACAAN SINGKAT

(Ul 7,6.8-9)

Engkaulah bangsa suci bagi Tuhan, Allahmu; dari antara segala bangsa di muka bumi engkaulah yang dipilih Tuhan menjadi bangsa milikNya sendiri. Sebab Tuhan cinta padamu dan setia pada sumpah yang pernah diikrarkanNya kepada leluhurmu. Maka dari itu, Tuhan mengantar kamu ke luar dengan kuasaNya, sambil melepaskan kamu dari tempat perbudakan, dari genggaman Firaun, raja Mesir. Jadi maklumlah, bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang sejati, Allah yang setia pada perjanjian, Allah yang tetap mengasihi mereka yang mencintaiNya dan yang mematuhi perintah-perintahNya.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap,* Dan dari jerat musuh.

U: Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap,* Dan dari jerat musuh.

P: Dari lawan yang memfitnah.

U: Dan dari jerat musuh

P: Kemuliaan kepada Bapa Putera dan Roh Kudus.

U: Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap,* Dan dari jerat musuh.

Antifon Kidung

Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus.

DOA PERMOHONAN

Dimuliakanlah kiranya penyelamat kita yang ingin memperbaharui setiap manusia, sehingga dunia lama berlalu dan segalanya diciptakan kembali. Marilah kita berdoa kepadaNya dengan penuh pengharapan:

U: Perbaharuilah kami dalam Roh kudus, ya Tuhan.

P: Tuhan, Engkau telah menjanjikan surga yang baru dan dunia yang baru bagi kami, baharuilah kami selalu dengan RohMu,* agar kami dapat menikmati Engkau dalam Yerusalem surgawi.

Perbaharuilah kami dalam Roh kudus, ya Tuhan.

P: Semoga kami bersama Engkau berusaha, agar dunia ini dipenuhi dengan RohMu,* sehingga masyarakat sedunia lebih berhasil mencapai tujuannya dalam keadilan, cinta kasih dan damai.

Perbaharuilah kami dalam Roh kudus, ya Tuhan.

P: Semoga kami dapat memerangi kelalaian dan kealpaan kami,* dan menikmati anugerah surgawi.

Perbaharuilah kami dalam Roh kudus, ya Tuhan.

P: Bebaskanlah kami dari yang jahat,* dan lindungilah kami terhadap daya tarik khayalan-khayalan kosong yang mengelabui mata.

Perbaharuilah kami dalam Roh kudus, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Tuhan, perhatikanlah umat yang menyerahkan diri kepadaMu. Semoga kami menguasai badan kami dengan berpantang dan meningkatkan semangat kami dengan karya amal.

Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

=======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.