Beranda DOA BREVIR 31 Desember│Kamis Hari Ke-7 Oktaf Natal │Ibadat Sore

31 Desember│Kamis Hari Ke-7 Oktaf Natal │Ibadat Sore

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Sudah pada awal mula

Sebelum waktu ada

Sabda lahir dari Bapa

Bagai pangkal segalanya

Dan tujuan semuanya

Yang ada di dunia

Ia jadi manusia

Memikul beban dosa

Agar keturunan Adam

Yang jatuh dan tenggelam

Dalam laut kematian

Dapatlah dislamatkan

Memang sungguh mengagumkan

Bahwasannya perawan

Dengan kuasa Roh suci

Menjadi Ibu murni

Melahirkan Juruslamat

Yang menghimpunkan umat

Marilah memuji Bapa

Allah mahakuasa

Dan menghaturkan nyanyian

Kepada Kristus Tuhan

Memuliakan Roh suci

Teriring hormat bakti. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

O pertukaran yang mengagumkan. Pencipta sudi menjadi manusia dan lahir dari perawan, untuk mengangkat kita manusia menjadi anak Allah.

Mazmur 121 (122)

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan kepadaku:*

“Mari kita pergi ke rumah Tuhan.”

Sekarang kami telah berdiri*

di gerbangmu, hai Yerusalem!

Hai Yerusalem engkau dibangun*

sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu,*

suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan*

sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan,*

kursi keluarga raja Daud.

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem:*

“Damai sejahtera bagi orang yang mencintai engkau!”

Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu*

dan kemakmuran atas istanamu. –

Atas nama semua saudara dan sahabatku*

aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,*

aku memohonkan kebahagiaan bagimu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

O pertukaran yang mengagumkan. Pencipta sudi menjadi manusia dan lahir dari perawan, untuk mengangkat kita manusia menjadi anak Allah.

Antifon

Ya Kristus, tatkala Engkau lahir dari Santa Perawan, terpenuhilah Nubuat kitab suci. Laksana embun turun di atas padang rumput, Engkau turun untuk menyelamatkan umat manusia.

Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,*

sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,*

sia-sialah para pengawal berjaga.

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, †

pergi tidur larut malam*

dan  mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan*

kepada orang yang dicintaiNya.

Putera-putera sungguh anugerah Tuhan,*

dan buah kandungan sungguh ganjaranNya.

Seperti anak panah di tangan pahlawan,*

demikianlah putera yang diperanakkan pada masa muda.

Berbahagialah orang yang mengisi*

tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,*

tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ya Kristus, tatkala Engkau lahir dari Santa Perawan, terpenuhilah Nubuat kitab suci. Laksana embun turun di atas padang rumput, Engkau turun untuk menyelamatkan umat manusia.

Antifon

Semak yang dilihat musa menyala namun tak terbakar menandakan keperawanan Maria yang tetap utuh. Bunda Allah, doakanlah kami.

Kidung Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+

yang telah memberkati kita dalam Kristus,*

dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi puteraNya,+

dengan perantaraan Yesus Kristus,*

karena kerelaan kehendakNya.

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia,+

yang dianugerahkanNya kepada kita,*

dalam Putera yang dikasihiNya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,+

yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*

menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+

Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,*

Sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,+

yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*

dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Semak yang dilihat musa menyala namun tak terbakar menandakan keperawanan Maria yang tetap utuh. Bunda Allah, doakanlah kami.

BACAAN SINGKAT

(Gal 4,4-5)

Ketika sudah sampai saat yang ditetapkan Allah, Ia mengutus PuteraNya. PuteraNya itu dilahirkan dari seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat, supaya mereka semua yang tunduk pada hukum itu, dibebaskan olehNya dan diangkat menjadi anak Allah.

LAGU SINGKAT

P: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya.

U: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya.

P: Dan tinggal di antara kita.

U: Alleluya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya.

Antifon Kidung

Berbahagialah rahim yang telah mengandung Engkau, ya Kristus, Tuhan dan penyelamat dunia.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Berbahagialah rahim yang telah mengandung Engkau, ya Kristus, Tuhan dan penyelamat dunia.

DOA PERMOHONAN

Terpujilah Tuhan Yesus, damai kita, yang datang untuk mempersatukan seluruh umat manusia. Marilah kita mohon kepadaNya:

U: Berikanlah damaiMu kepada semua orang, ya Tuhan.

P: Dalam kelahiranMu telah Kaunyatakankebaikan cinta kasihMu terhadap kami manusia,* semoga kami tetap bersyukur atas segala anugrahMu.

U: Berikanlah damaiMu kepada semua orang, ya Tuhan.

P: Engkau telah melimpahi Maria, BundaMu, dengan kepenuhan rahmat,* limpahilah semua orang dengan anugerah dan kurniaMu.

U: Berikanlah damaiMu kepada semua orang, ya Tuhan.

P: Engkau telah datang dengan memaklumkan kabar gembira kepada dunia,* lipat gandakanlah jumlah para pewarta dan para pendengar sabdaMu.

U: Berikanlah damaiMu kepada semua orang, ya Tuhan.

P: Engkau berkenan menjadi saudara kami ketika Engkau lahir dari Perawan Maria,* tambahkanlah semangat persaudaraan dan cinta kasih di antara manusia.

U: Berikanlah damaiMu kepada semua orang, ya Tuhan.

P: Engkau telah menyatakan diri kepada dunia laksana matahari terbit,* semoga orang-orang yang telah berpulang melihat Engkau dari muka ke muka dalam sinar kemuliaanMu.

U: Berikanlah damaiMu kepada semua orang, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, dengan perantaraan santa Maria, perawan dan bunda, Engkau menganugerahi umat manusia keselamatan kekal. Semoga kami merasakan doa dan perlindungannya, sebab ia telah melahirkan bagi kami PuteraMu, pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus,  pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

=======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.