Home DOA BREVIR Minggu, 15 Mei 2016│ Hari Raya Pentakosta│ Kis. 2:1-11; Mzm. 104:1ab,24ac,29bc-30,31,34; 1Kor....

Minggu, 15 Mei 2016│ Hari Raya Pentakosta│ Kis. 2:1-11; Mzm. 104:1ab,24ac,29bc-30,31,34; 1Kor. 12:3b-7,12-13 atau Rm. 8:8-17; Yoh. 14:15-16,23b-26.BcO Rm. 8:5-27│Warna liturgi Merah│Ibadat Siang│

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Hari ini hari cerah

Kegembiraan melimpah

Hari Roh suci diutus

Memenuhi umat kudus.

Dalam rupa api indah

Yang turun laksana lidah

Mempergandakan bahasa

Mengobarkan nyala cinta.

Ya Allah yang mahamurah

Kami mohon dan menyembah

Kurniakanlah Roh suci

Agar menjiwai kami.

Tolonglah kami Roh suci

Dengan pengaruh ilahi

Agar mengikuti Putra

Slalu mengasihi Bapa. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Ya Tuhan, sungguh baik dan manislah RohMu yang tinggal dalam diri kami, alleluya.

Mazmur 117 (118) I

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,*

kekal abadi kasih setiaNya.

Hendaklah Israel berkata:*

kekal abadi kasih setiaNya.

Hendaklah kaum Harun berkata:*

kekal abadi kasih setiaNya.

Hendaklah orang yang takwa berkata:*

kekal abadi kasih setiaNya.

Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan,*

Ia menjawab dan melegakan daku.

Tuhan di pihakku, aku tidak takut.*

Apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku?

Tuhan di pihakku, Ia penolongku.*

Aku melihat pembenciku tersipu-sipu.

Lebih baik berlindung pada Tuhan,*

dari pada percaya kepada manusia.

Lebih baik berlindung pada Tuhan,*

dari pada percaya kepada bangsawan.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Ya Tuhan, sungguh baik dan manislah RohMu yang tinggal dalam diri kami, alleluya.

Antifon

Pujilah Tuhan, hai segala mata air dan segala yang hidup di dalam air, alleluya.

Mazmur 117 (118) II

Segala bangsa mengepung aku,*

tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Mereka mengepung aku rapat-rapat,*

tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Mereka mengepung aku seperti lebah,†

seperti nyala api yang menjilat-jilat,*

tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Aku didesak-desak sampai terjatuh,*

tetapi Tuhan menolong aku.

Tuhanlah kekuatan dan pelindungku,*

Dialah kemenanganku

Suara gembira dan sorak-sorai,*

terdengar di perkemahan para pemenang.

“Tuhan bertindak dengan tangan kuat,*

tangan Tuhan mahakuasa.”

Aku tidak akan mati, aku tetap hidup,*

untuk mewartakan karya-karya Tuhan.

Tuhan sering menyiksa aku,*

namun tidak menyerahkan daku kepada maut.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Pujilah Tuhan, hai segala mata air dan segala yang hidup di dalam air, alleluya.

Antifon

Para rasul berbicara dalam berbagai bahasa tentang karya agung Allah, alleluya.

Mazmur 117 (118) III

Bukalah bagiku gerbang kemenangan,*

supaya aku masuk dan bersyukur kepada Tuhan.

Inilah pintu gerbang Tuhan,*

para pemenang masuk ke dalamnya.

Syukur kepadaMu, sebab Engkau memenangkan daku,*

dan menjadi penyelamatku.

Batu yang dibuang oleh para pembangun,*

telah menjadi batu sendi.

Karya Tuhanlah itu,*

sangat mengagumkan kita.

Pada hari inilah Tuhan bertindak,*

mari kita rayakan dengan gembira.

Ya Tuhan, berilah kami keselamatan!*

Ya Tuhan, berilah kami kesejahteraan!

Terberkatilah yang datang demi nama Tuhan;†

kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan,*

Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita.

Beraraklah dengan membawa ranting berdaun,*

hiasilah tanduk-tanduk mesbah.

Allahkulah Engkau, Engkau kupuji,*

Allahku, Engkau kuagungkan.

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,*

kekal abadi kasih setiaNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Para rasul berbicara dalam berbagai bahasa tentang karya agung Allah, alleluya.

BACAAN SINGKAT

(2Kor 1,21-22)

Allah telah meneguhkan kami dan kamu dalam Kristus. Dia jugalah yang telah mengurapi dan memeteraikan kita serta mencurahkan RohNya ke dalam hati kita sebagai jaminan.

P: Roh kudus penghibur, alleluya.

U: Akan mengajar kamu segala kebenaran, alleluya.

DOA PENUTUP

Allah yang membaharui segala sesuatu, pada hari raya ini Engkau mengkuduskan umatMu di semua negara dan bangsa, semoga mukjijat Pentakosta yang Kauadakan pada awal Gereja, kini Kaukerjakan juga dalam diri kami. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.

U: Syukur kepada Allah.

======