Beranda DOA BREVIR Brevir Sore 2, Minggu: 27 Mei 2018, HARI RAYA TRITUNGGAL MAHAKUDUS

Brevir Sore 2, Minggu: 27 Mei 2018, HARI RAYA TRITUNGGAL MAHAKUDUS

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

O Tritunggal mahasuci

Yang luhur menguasai

Bumi langit seluruhnya

Dan semua penghuninya

Bapa Sumber karunia

Putra penebus dunia

Roh kudus ikatan cinta

Terbit dari keduanya

Semoga kami semua

Yang Kauangkat jadi putra

Hidup berbakti selalu

Memenuhi harapanMu

Perkenankanlah umatMu

Berbahagia selalu

Bernyanyi dengan gembira

Bersama seisi surga. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Tritunggal kudus, dari semula, sekarang dan selama-lamanya.

Mazmur 109,1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*

sampai musuh musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu”.

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion,*

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*

sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu”.

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal,*

“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya”.

Tuhan mendampingi baginda,*

pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*

agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Tritunggal kudus, dari semula, sekarang dan selama-lamanya.

Antifon

Terpujilah Tritunggal Kudus, Allah satu yang tak terbagikan. Marilah kita meluhurkan Dia, sebab Ia berbelaskasih kepada kita.

Mazmur 113

Ketika Israel keluar dari Mesir,*

keluarga Yakub dari bangsa asing,

Maka Yehuda menjadi wilayah Tuhan,*

Israel daerah kekuasaanNya.

Laut melihat, lalu menyingkir,*

sungai Yordan berbalik ke hulu.

Gunung melompat bagaikan kijang,*

dan bukit laksana anakdomba.

Ada apa, hai laut, sehingga menyingkir,*

hai Yordan, sehingga berbalik ke hulu?

Hai gunung, mengapa melompat bagaikan kijang,*

hai bukit, mengapa laksana anakdomba?

Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan,*

di hadirat Allah Yakub.

Ia mengubah wadas menjadi danau,*

dan batu menjadi mata air.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Terpujilah Tritunggal Kudus, Allah satu yang tak terbagikan. Marilah kita meluhurkan Dia, sebab Ia berbelaskasih kepada kita.

Antifon

Dipuji dan dihormatilah Bapa, Putera dan Roh Kudus sepanjang segala masa.

Why 19,1-7

Alleluya.

Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,*

karena benar dan adillah segala keputusanNya.

Alleluya.

Alleluya.

Pujilah Allah kita, hai sekalian hambaNya,*

semua yang takwa, baik kecil maupun besar.

Alleluya.

Alleluya.

Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,*

sudah menjadi raja.

Alleluya.

Alleluya.

Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,*

marilah kita memuliakan Tuhan.

Alleluya.

Alleluya.

Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,*

dan mempelaiNya sudah siap berhias.

Alleluya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Dipuji dan dihormatilah Bapa, Putera dan Roh Kudus sepanjang segala masa.

BACAAN SINGKAT

Ef 4,3-6

Berusahalah senantiasa memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai. Satu tubuh dan satu Roh, seperti kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian, yang mengatasi semua, menyertai semua dan menjiwai kita semua.

LAGU SINGKAT

P: Marilah kita memuji Bapa, Putera dan Roh Kudus, * Selama-lamanya.

U: Marilah kita memuji Bapa, Putera dan Roh Kudus, * Selama-lamanya.

P: Marilah menghormati dan memuliakan Allah kita.

U: Selama-lamanya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

  1. Marilah kita memuji Bapa, Putera dan Roh Kudus, * Selama-lamanya.

Antifon Kidung

Kami mengimani, memuji dan meluhurkan Dikau, ya Allah Tritunggal kudus, Bapa yang mahakuasa, Putera penyelamat dunia, Roh Kudus penghibur umat. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Kami mengimani, memuji dan meluhurkan Dikau, ya Allah Tritunggal kudus, Bapa yang mahakuasa, Putera penyelamat dunia, Roh Kudus penghibur umat. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya.

DOA PERMOHONAN

P: Allah Bapa menghidupkan tubuh Kristus Putera-Nya dengan perantaraan Roh Kudus dan menjadikan Kristus sumber hidup bagi kita. Marilah kita menunjukkan kepada Allah Tritunggal lagu pujian ini:

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

P: Bapa yang kekal dan kuasa, atas nama PuteraMu, utslah Roh Kudus untuk menghibur Gereja, * supaya Ia memelihara GerejaMu dalam persatuan berdasarkan cinta kasih dan kebenaran sempurna.

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Ya Tuhan, utuslah pekerja-pekerja ke dalam panenan-Mu, untuk mengajar segala bangsa dan membaptis mereka demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, * dan untuk memperkuat mereka dalam iman.

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Ya Tuhan, tolonglah semua orang yang dianiaya karena nama PuteraMu, * sebab Kristus sendiri menjanjikan Roh Kebenaran untuk berbicara dalam mereka itu.

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Bapa yang mahakuasa, semoga semua orang mengakui bahwa Engkau satu Allah bersama Putera dan Roh Kudus, * supaya mereka percaya, berharap dan cinta kepadaMu, Allah yang mahaesa.

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Allah, Bapa setiap makhluk yang hidup, perkenankanlah saudara-saudara kami yang sudah meninggal menikmati kemuliaan PuteraMu * yang memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus untuk selama-lamanya.

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah Bapa, dengan mengutus Sabda kebenaran dan Roh pengudus ke dunia Engkau telah menyatakan kepada kami misteri hidupMu yang mahaagung. Semoga kami menghayati  iman yang benar, mengakui tiga pribadi ilahi yang mulia dan menyembah satu Allah yang kuasa. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.