Home Jendela Alkitab Harian Renungan Harian│Senin 15 Februari 2016 │Pekan Prapaskah I (U) St. Klaudius de...

Renungan Harian│Senin 15 Februari 2016 │Pekan Prapaskah I (U) St. Klaudius de la Colombiere; St. Sigfridus│ Mat 25:31-46│

Penghakiman terakhir, www.credomag.com

Penghakiman terakhir

Mat 25:31 “Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya.
Mat 25:32 Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing,
Mat 25:33 dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya.
Mat 25:34 Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Mat 25:35 Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan;
Mat 25:36 ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku.
Mat 25:37 Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?
Mat 25:38 Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?
Mat 25:39 Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?
Mat 25:40 Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.
Mat 25:41 Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya.
Mat 25:42 Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum;
Mat 25:43 ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat Aku.
Mat 25:44 Lalu merekapun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?
Mat 25:45 Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku.
Mat 25:46 Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.”

 

Renungan

Hukum Allah membawa kebaikan bagi seseorang sebagai pribadi dan membawa suasana baik bagi hidup bersama. Perjanjian Allah pada masa kepemimpinan Musa mengatakan kepada kita bahwa Allah menghendaki hidup bersama yang dekat dengan keadilan, kejujuran, dan kasih. Sepuluh perintah Allah adalah rangkuman dari perintah kasih dari Allah.

Perbuatan baik kita membuat kita semua menjadi “kekasih Allah”. Kita akan dikumpulkan sebagai orang-orang yang dikasihi dan diistimewakan, karena berkenan di hati-Nya. Dalam Injil dikatakan, sebagai kawanan domba yang dipisahkan dari kambing.

Apa yang dapat kita buat agar kita memenuhi kriteria sebagai kawanan domba Allah? Kita diajak untuk berkeprihatinan, berbelas kasih, dan mempertimbangkan nasib orang kecil dan menderita. Memberi makan, minum, tumpangan dan kunjungan persaudaraan adalah cara yang paling nyata mengimani dan menampilkan wajah Allah yang baik.

Ya Allah, bantulah aku hari ini untuk memberi perhatian istimewa kepada kaum yang lemah, miskin dan menderita, supaya imanku  tidak mati, melainkan berbuah. Amin.

======

Kredit foto: Penghakiman terakhir, www.credomag.com