Home DOA BREVIR 01 November, Minggu Pekan Biasa XXXI – 0 Pekan III – Ibadat...

01 November, Minggu Pekan Biasa XXXI – 0 Pekan III – Ibadat Sore

Ibadat Brevir Sore

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Kristus penebus dunia

Lindungilah para hamba

Berkat doa restu ibu

Maria prawan selalu

Semoga para malaikat

Menjaga seluruh umat

Bersama rombongan nabi

Dan barisan rasul suci

Para martir dan gembala

Pujangga serta pertapa

Dan paduan prawan murni

S’moga melindungi kami

Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan RohNya

Yang mengaruniakan rahmat

Kepada seluruh umat. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Dihadapan takhta kulihat kumpulan besar yang tak dapat dihitung banyaknya dari segala bangsa.

Mazmur 109 (110)

Tuhan berfirman kepada baginda:

“Duduklah di sisi kananKu,*

Sampai musuh-musuhmu kujadikan tumpuan kakimu”.

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda

Dari kediamanNya di Sion: *

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung

yang suci,*

Sejak engkau terkandung, sejak fajar masa

mudamu.”

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal;*

“Engkaulah imam seprti Melkisedek, untuk selama-lamanya.”

Tuhan mendampingi baginda,*

Pada hari kemurkaanNya raja-raja

dihancurkanNya

Tuhan menyertai baginda dalam segala suasana,*

Agar baginda berlangkah maju dengan gagah

perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Dihadapan takhta kulihat kumpulan besar yang tak dapat dihitung banyaknya dari segala bangsa.

Antifon

Allah menguji mereka dan mendapati mereka pantas bagiNya. Maka mereka menerima pahala cemerlang dari tangan Tuhan.

Mazmur 115 (116B)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata,*

“Aku ini sangat tertindas”;

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku,*

“Semua orang penipu”.

Bagaimana akan kubalas,*

segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan,*

sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan,*

di depan seluruh umatNya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan,*

kematian para kekasihNya.

Ya Tuhan, aku hambaMu, aku anak sahayaMu,*

Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepadaMu,*

sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan,*

di depan seluruh umatNya,

di pelataran rumah Tuhan,*

di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Allah menguji mereka dan mendapati mereka pantas bagiNya. Maka mereka menerima pahala cemerlang dari tangan Tuhan.

Antifon

Ya Tuhan Allah, dengan darahMu Engkau telah menebus kami dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah menaungi kami dengan martabat raja di hadapan Allah kita.

Why 4,11; 5,9.10-12

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*

Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*

dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab,*

dan membuka ketujuh meterainya

Sebab Engkau telah disembelih,+

dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah,*

dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami,+

martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*

dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu,+

menerima kuasa dan kekayaan,*

hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ya Tuhan Allah, dengan darahMu Engkau telah menebus kami dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah menaungi kami dengan martabat raja di hadapan Allah kita.

BACAAN SINGKAT

(2 Kor 6,16b; 7,1)

Kita ini bait Allah yang hidup. Sebab Allah bersabda: “Aku akan tinggal bersama mereka, dan akan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatKu.”, Sudara-saudara tercinta, berdasarkan janji-janji yang kita terima ini, marilah kita menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani, serta menyempurnakan kekudusan kita dengan hidup yang takwa.

LAGU SINGKAT

P: Orang jujur akan bersukacita,* Di hadapan Allah.

U: Orang jujur akan bersukacita,* Di hadapan Allah.

P: Dan bersorak-sorai dengan gembira.

U: Di hadapan Allah

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Orang jujur akan bersukacita,* Di hadapan Allah.

Antifon Kidung

O sungguh mulia kerajaan tempat semua orang kudus bersukacita bersama Kristus. Mereka berpakaian putih dan mengikuti Anakdomba kemanapun Ia pergi.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

O sungguh mulia kerajaan tempat semua orang kudus bersukacita bersama Kristus. Mereka berpakaian putih dan mengikuti Anakdomba kemanapun Ia pergi.

DOA PERMOHONAN

Marilah dengan penuh kegembiraan kita berdoa kepada Allah, mahkota dan pahala para kudus:

U: Dengarkanlah doa para kudusMu, ya Tuhan.

P: Allah yang mahabijaksana, Engkau telah mengalaskan Gereja Kristus pada kesaksian para rasul,* semoga umat beriman tetap setia kepada ajaran mereka.

U: Dengarkanlah doa para kudusMu, ya Tuhan.

P: Engkau menguatkan para martir, sehingga mereka berani mencurahkan darahnya demi imannya,* Semoga orang Kristen menjadi saksi Kristus yang setia.

U: Dengarkanlah doa para kudusMu, ya Tuhan.

P: Engkau menganugerahkan kepada para perawan kurniamengikuti Kristus dalam cinta kasih yang tak terbagi, * semoga kami menghargai keperawanan suci itu sebagai tanda kemuliaan yang akan datang.

U: Dengarkanlah doa para kudusMu, ya Tuhan.

P: Engkau menyatakan kehadiranMu dan kekuatan sabdaMu dalam diri semua orang kudus, * semoga umat beriman mendekati Engkau dengan menghormati mereka.

U: Dengarkanlah doa para kudusMu, ya Tuhan.

P: Semoga arwah semua orang menikmati kebahagiaan rumahMu bersama Santa Perawan Maria, Santo Yusuf dan semua orang kudus, * dan berkat doa mereka terimalah kami juga ke dalam surga.

U: Dengarkanlah doa para kudusMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, di dalam satu perayaan ini kami kenangkan jasa semua orang kudus. Penuhilah kiranya kerinduan kami dan limpahkanlah belaskasihanMu kepada kami. Sebab tak terbilanglah jumlah orang suci yang mendoakan kami di hadapanMu.

Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

=====

Sumber:

IBADAT HARIAN

KOMISI LITURGI KWI

Previous article01 November, Minggu Pekan Biasa XXXI – 0 Pekan III – Ibadat Siang
Next articleKata Mutiara – Senin 2 November 2015