Home DOA BREVIR 02 November, Senin Pekan Biasa XXXI – 0 Pekan III – Peringatan...

02 November, Senin Pekan Biasa XXXI – 0 Pekan III – Peringatan Arwah Semua Umat Beriman – Ibadat Sore

Ibadat Brevir Sore

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Raja yang mahakuasa

Kristus pahlawan mulia

Engkau telah mengalahkan

Kedahsyatan kematian.

Dengan bangkit dari kubur

Engkau berhasil melebur

Dosa maut serta setan

Dan memulihkan harapan

Kami mohon keyakinan

Yang teguh tak tergoncangkan

Bahwa hidup pasti menang

Lawan maut yang menyerang.

Panggillah saudara ini

Yang mendahului kami

Sambutlah dalam kasihMu

Agar bahagya selalu. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan, Ia menjaga nyawamu.

Mazmur 120 (121)

Aku melayangkan pandangan ke Gunung:*

dari manakah dapat kuharapkan pertolongan?

Pertolonganku dari Tuhan,*

yang menjadikan langit dan bumi. –

Ia takkan membiarkan kakimu tersandung,*

yang menjagamu takkan mengantuk.

Sungguh, takkan mengantuk dan tertidur*

yang menjaga Israel.

Tuhan menjaga dan menaungi kamu,*

Yang mahatinggi adalah kekuatanmu.

Matahari takkan menyakiti kamu di waktu siang,*

maupun bulan di waktu malam.

Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan,*

Ia menjaga nyawamu.

Tuhan menjaga segala tingkah lakumu,*

sekarang dan selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan, Ia menjaga nyawamu.

Antifon

Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan, siapakah dapat bertahan?

Mazmur 129 (130)

Dari jurang yang dalam aku berseru kepadaMu, ya Tuhan,*

Tuhanku, dengarkanlah seruanku.

Hendaklah telingaMu menaruh perhatian*

kepada jeritan doaku.

Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan,*

siapakah dapat bertahan?

Tetapi syukurlah Engkau suka mengampuni,*

sehingga orang mengabdi kepadaMu dengan takwa.

Aku berharap akan Tuhan,*

hatiku mengharapkan firmanNya.

Hatiku menantikan Tuhanku,*

lebih dari penjaga menantikan fajar.

Lebih dari penjaga menantikan fajar,*

Israel menantikan Tuhan.

Sebab pada Tuhanlah kasih setia*

dan penebusan yang berlimpah-limpah.

Tuhanlah yang akan membebaskan Israel*

dari segala kesalahannya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan, siapakah dapat bertahan?

Antifon

Seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan, demikianpun Putera menghidupkan orang yang dikehendakinya.

Kidung Flp 2,6-11

Meskipun berwujud Allah †

Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh*

pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri †

dengan mengambil keadaan hamba*

dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagi seorang manusia dan merendahkan diri †

karena taat sampai mati,*

sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia †

dan menganugerahkan kepadaNya*

nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus †

bertekuklah setiap lutut*

di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui, †

untuk kemuliaan Allah Bapa:*

Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan, demikianpun Putera menghidupkan orang yang dikehendakinya.

BACAAN SINGKAT

1 Kor 15,55-57

Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita berkat Yesus Kristus, Tuhan kita.

LAGU SINGKAT

P: KepadaMu aku berlindung, ya Tuhan, * Aku takkan dikecewakan.

U: KepadaMu aku berlindung, ya Tuhan, * Aku takkan dikecewakan.

P: Aku akan bergembira dan bersukacita karena belaskasihanMu.

U Aku takkan dikecewakan.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: KepadaMu aku berlindung, ya Tuhan, * Aku takkan dikecewakan.

Antifon Kidung

Segala sesuatu yang diserahkan Bapa kepadaKu akan datang kepadaKu. Barang siapa datang kepadaKu, tak akan Kutolak.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Segala sesuatu yang diserahkan Bapa kepadaKu akan datang kepadaKu. Barang siapa datang kepadaKu, tak akan Kutolak.

DOA PERMOHONAN

Kristus akan mengubah tubuh kita yang fana menjadi serupa dengan tubuhNya yang mulia. Marilah kita berseru kepadaNya dan berkata:

U: Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan.

Kristus, Putera Allah yang hidup, Engkau membangkitkan sahabatMu Lazarus dari alam maut, * bangkitkanlah semua orang yang telah meninggal, ke dalam kehidupan dan kemuliaan kekal.

U: Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan.

Kristus, penghibur orang berdukacita, ketika Lazarus, pemuda Naim dan puteri Yairus meninggal, Engkau menghapuskan air mata kaum kerabat mereka, * hiburlah semua orang yang berkabung karena kehilangan sanak saudara.

U: Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan.

Kristus penyelamat, hancurkanlah kekuasaan dosa yang membawa kematian, * sehingga kami layak menerima hidup abadi dalam Engkau.

U: Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan.

Kristus, penebus kami, ingatlah akan semua orang yang tidak mempunyai harapan karena belum mengenal Engkau, * semoga mereka percaya akan kebangkitan dan akan hidup abadi.

U: Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan.

Engkau telah memulihkan penglihatan orang yang lahir buta hingga ia dapat memandang kemuliaanMu, * tunjukkanlah wajahMu kepada arwah-arwah yang sampai kini belum memandang terang cahayaMu.

U: Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan.

Engkau menghendaki agar tempat kediaman kami di dunia ini akhirnya dibongkar, * sediakanlah bagi kami tempat kediaman abadi di surga.

U: Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Tuhan, sumber kehidupan, iman kami telah Kauteguhkan dengan kebangkitan PuteraMu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan para hambaMu. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

=====

Sumber: IBADAT HARIAN KOMISI LITURGI KWI