Home DOA BREVIR 02 November, Senin Pekan Biasa XXXI – O Pekan III Peringatan...

02 November, Senin Pekan Biasa XXXI – O Pekan III Peringatan Mulia Arwah Semua Orang Beriman Ibadat Pagi

Doa Brevir Pagi

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Kristus pokok kehidupan

Engkau sumber pengampunan

Yang menjamin kebangkitan

Bagi umat yang beriman.

Engkau telah mengalami

Kematian sangat ngeri

Karna taat pada Bapa

Tetap setya sepenuhnya.

Maka maut Kaukalahkan

Berjayalah kehidupan

Besarkanlah hati kami

Yang sedang berduka ini.

Semoga arwah saudara

Yang pindah ke alam baka

Kauizinkan berbahagya

Hidup mulya selamanya. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira kepadaMu, ya Tuhan.

Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,*

menurut besarnya rahmatMu, hapuskanlah kesalahaku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,*

dan cucilah aku dari dosaku.

Kusadari pelanggaranku,*

dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,*

yang jahat di hadapanMu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,*

dan tepatlah keputusanMu. –

Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,*

dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,*

Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.

Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,*

basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,*

semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira.

Palingkanlah wajahMu dari dosaku,*

hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati yang murni bagiku, ya Allah,*

baharuilah semangat tabah dalam batinku.

Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,*

janganlah Kauambil rohMu yang kudus dari padaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu*

dan berilah aku semangat yang rela.

Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,*

supaya mereka kembali kepadaMu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,*

maka aku akan memasyhurkan keadilanMu.

Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,*

supaya muluku mewartakan pujianMu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,

kurban bakar yang kupersembahkan, tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,*

hati remuk redam takkan Kutolak.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira kepadaMu, ya Tuhan.

Antifon

Ya Tuhan, renggutlah hidupku dari pintu maut.

Kidung Yes 38,10-14.17-20

Aku berkata: Di puncak kehidupanku †

aku menuju pintu alam maut,*

ke sana aku dipanggil untuk selanjutnya.

Aku berkata: Aku tidak akan memandang Tuhan lagi †

di dunia orang yang hidup;*

tidak lagi akan kujumpai orang antara penduduk bumi.

Pondokku akan dibongkar,*

dicabut bagaikan kemah gembala.

Bagaikan tukang tenun Engkau menggulung hidupku,*

memotong benang hidupku dari pakan.

Siang malam aku Kaubiarkan, †

hingga pagi aku mengaduh,*

seperti singa Engkau meremuk tulanku.

Seperti burung layang-layang aku mencecit kegelisahanku,*

berdekut laksana burung merpati.

Pudarlah mataku karena menengadah,*

Aku tertindas, ya Tuhan, tolonglah aku.

Namun, jiwaku telah Kauhindarkan dari liang kubur,*

dan segala dosaku Kaubuang jauh.

Alam maut tidak memuji Engkau, †

orang mati tidak memuliakan Dikau,*

yang turun ke dalam kubur tidak mengharapkan kesetiaanMu.

Hanya yang hidup memuji Engkau, seperti aku sekarang ini,*

semoga kesetiaanMu diwartakan turun-temurun.

Ya Tuhan, sudilah menyelamatkan daku,†

maka kami akan membunyikan kecapi,*

di rumah Tuhan, sepanjang hidup kami.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ya Tuhan, renggutlah hidupku dari pintu maut.

Antifon

Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup.

Mazmur 145 (146)

Pujilah Tuhan, hai hatiku! †

Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup,*

memujiNya selama hayat dikandung badan.

Jangan menaruh harapan pada orang-orang besar,*

pada manusia yang tak dapat menyelamatkan.

Bila melayang nyawanya, ia menjadi debu,*

hari itu juga buyarlah rencananya.

Berbahagialah orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah Yakub,*

yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, Allahnya.

Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi,*

menciptakan laut dan segala isinya.

Tuhan tetap setia terhadap orang yang dihina,*

menjamin keadilan bagi orang yang tertindas.

Tuhan memberi makan orang yang lapar,*

membebaskan orang yang terbelenggu.

Tuhan membuka mata orang buta,*

menegakkan orang yang bungkuk.

Tuhan melindungi orang asing,*

memelihara para yatim piatu dan janda.

Tuhan mengasihi orang jujur,*

tetapi orang berdosa digulingkanNya.

Tuhanlah raja selama-lamanya,*

Dialah Allahmu, hai Sion, turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup.

BACAAN SINGKAT

1 Tes 4,14

Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang meninggal dalam iman akan Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus.

LAGU SINGKAT

P: Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan, *Sebab Engkau membebaskan daku.

U: Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan, *Sebab Engkau membebaskan daku.

P: Ratapku telah Kaujadikan tarian gembira.

U: Sebab Engkau membebaskan daku.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

P: Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan, *Sebab Engkau membebaskan daku.

Antifon Kidung

Aku inilah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padaku, akan hidup biarpun telah mati. Dan barang siapa hidup serta percaya padaku, tidak akan mati selama-lamanya.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Aku inilah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padaku, akan hidup biarpun telah mati. Dan barang siapa hidup serta percaya padaku, tidak akan mati selama-lamanya.

DOA PERMOHONAN

Allah Bapa yang mahakuasa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana ini. Marilah kita moho kepadaNya dan berseru:

U: Ya Tuhan, hidupkanlah kami dalam Kristus.

Bapa yang kudus, karena pembaptisan, kami telah mati dan dikubur bersama PuteraMu serta dibangkitkan kembali berkat kebangkitanNya, *semoga kami memasuki hidup baru bersama Kristus.

U: Ya Tuhan, hidupkanlah kami dalam Kristus.

Bapa penyelenggara, Engkau telah mengutus malaikat untuk memperkuat PuteraMu dalam sakrat maut, *hiburkanlah kami dengan pengharapan teguh, bila ajal kami tiba.

U: Ya Tuhan, hidupkanlah kami dalam Kristus.

Engkau telah melepaskan ketiga pemuda dari tengah-tengah api, *bebaskanlah arwah orang yang sudah meninggal dari hukuman atas dosa.

U: Ya Tuhan, hidupkanlah kami dalam Kristus.

Allah orang-orang hidup dan mati, Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, *bangkitkanlah orang-orang yang telah meninggal, dan terimalah kami juga dalam kemuliaan abadi bersama mereka.

U: Ya Tuhan, hidupkanlah kami dalam Kristus.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Tuhan, sumber kehidupan, iman kami telah Kauteguhkan dengan kebangkitan PuteraMu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan para hambaMu. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

=====

Sumber:IBADAT HARIAN KOMISI LITURGI KWI

Previous articlePeringatan Arwah Semua Orang Beriman, 02 November
Next article02 November, Senin Pekan Biasa XXXI – 0 Pekan III Peringatan Mulia Arwah Semua Orang Beriman