Home DOA BREVIR 06 November, Jumat Pekan Biasa XXXI – 0 Pekan III – Ibadat...

06 November, Jumat Pekan Biasa XXXI – 0 Pekan III – Ibadat Pagi

Doa Brevir Pagi

 

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Meski Kristus ada di setiap waktu

Namun jangan tunda janganlah menunggu

Carilah wajahNya sekarangpun juga

Tanpa menantikan senja.

Kristus sungguh ada dalam diri kita

Meski kita hina meski kita papa

Carilah wajahNya serukan namaNya

Kita pasti dibimbingNya.

Ya Bapa surgawi tolonglah hambaMu

Agar mengikuti Roh Kudus selalu

Hingga hari ini kami sungguh mampu

Mencari wajah PutraMu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Terhadap Engkaulah aku berdosa, ya Tuhan, kasihanilah aku.

Mazmur 50 (51)

Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiaMu,*

menurut besarnya rahmatMu, hapuskanlah kesalahanku.

Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,*

dan cucilah aku dari dosaku.

Kusadari pelanggaranku,*

dosaku selalu membayang di hadapan mataku.

Terhadap Engkau, terhadap Engkaulah aku berdosa,*

yang jahat di hadapanMu kulakukan.

Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku,*

dan tepatlah keputusanMu.

Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan,*

dan dalam dosa aku dikandung ibu.

Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati,*

Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku.

Bersihkanlah aku, agar aku jadi murni,*

basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju.

Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku,*

semoga hati yang Kauremukkan bersorak gembira.

Palingkanlah wajahMu dari dosaku,*

hapuskanlah segala kesalahanku.

Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah,*

baharuilah semangat tabah dalam batinku.

Janganlah Kaubuang aku dari hadapanMu,*

janganlah Kauambil rohMu yang kudus dari padaku.

Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatanMu,*

dan berilah aku semangat yang rela.

Maka aku akan mengajarkan sikap hatiMu kepada orang berdosa,*

supaya mereka kembali kepadaMu.

Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku,*

maka aku akan memashyurkan keadilanMu.

Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku,*

supaya mulutku mewartakan pujianMu.

Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan,*

kurban bakar yang kupersembahkan, tidak Kausukai.

Persembahan kepada Allah, ialah jiwa yang menyesal,*

hati remuk redam takkan Kautolak.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Terhadap Engkaulah aku berdosa, ya Tuhan, kasihanilah aku.

Antifon

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa.

Yer 14,17-21

Mataku becucuran air mata,*

siang malam tiada hentinya.

Sebab malapetaka besar menimpa rakyatku,*

suatu malapetaka yang amat besar.

Bila aku keluar ke padang,*

kulihat orang yang ditembusi pedang.

Bila aku masuk kota,*

kulihat orang yang merana kelaparan.

Bahkan nabi dan imampun,*

berkeliaran tanpa tujuan.

Sungguhkah Yehuda Kautolak sama sekali?†

Merasa muakkah Engkau terhadap Sion?*

Mengapa kami Kaupukul tanpa harapan akan sembuh?

Kami berharap akan selamat, tetapi tak ada kabar baik.*

Kami berharap akan sembuh, tetapi hanya ada kegelisahan.

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa,†

dan bahwa leluhur kami berbuat jahat.*

Sungguh, kami telah berdosa terhadapMu.

Demi kemuliaan namaMu, janganlah menolak kami,†

janganlah membiarkan takhtaMu yang mulia dihinakan.*

Ingatlah, ya Tuhan, jangan membatalkan perjanjianMu dengan kami.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami orang berdosa.

Antifon

Tuhan itu Allah, kita umatNya, domba penggembalaanNya.

Mazmur 99 (100)

Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,*

berbaktilah kepadaNya dengan gembira.

Marilah menghadap Tuhan dengan sukaria,*

ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah.

Dialah pencipta, dan kita milikNya,*

kita umatNya, domba penggembalaanNya.

Masukilah pintu gerbangNya dengan lagu syukur,*

pelataranNya dengan puji-pujian.

Bersyukurlah kepadaNya, pujilah namaNya,*

sebab Tuhan itu baik.

Cinta kasihNya tetap selama-lamanya,*

dan kesetiaanNya turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan itu Allah, kita umatNya, domba penggembalaanNya.

BACAAN SINGKAT

(2Kor 12,9b-10)

Aku senang bermegah atas kelemahanku, agar kekuatan Kristus tinggal dalam diriku. Karena itu, demi Kristus, aku senang dan rela dalam kelemahanku, dalam siksaan dan kesukaran, dalam penganiayaan dan dalam kecemasan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.

LAGU SINGKAT

P: Nyatakanlah kemurahanMu kepadaku,* Di pagi hari.

U: Nyatakanlah kemurahanMu kepadaku,* Di pagi hari.

P: Tunjukkanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh.

U: Di pagi hari.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Nyatakanlah kemurahanMu kepadaku,* Di pagi hari.

Antifon Kidung

Tuhan telah mengunjungi dan membebaskan umatNya.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

seperti pada permulaan sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Tuhan telah mengunjungi dan membebaskan umatNya.

DOA PERMOHONAN

Kristus telah lahir, wafat dan bangkit kembali untuk umatNya. Marilah kita menengadah kepadaNya, dan dalam kepercayaan yang teguh berdoa:

U: Selamatkanlah kami dengan darahMu, ya Tuhan.

P: Terpujilah Engkau, Yesus, penyelamat manusia, sebab Engkau telah rela menderita sengsara pada salib bagi kami,* dan Engkau telah menebus kami dengan darahMu yang berharga.

U: Selamatkanlah kami dengan darahMu, ya Tuhan.

P: Engkau telah berjanji memberi kami air hidup yang memancarkan kehidupan abadi,* maka curahkanlah RohMu kepada semua manusia.

U: Selamatkanlah kami dengan darahMu, ya Tuhan.

P: Engkau telah mengutus para muridMu untuk mewartakan Injil kepada semua bangsa,* maka bantulah mereka meluaskan kemenangan salibMu.

U: Selamatkanlah kami dengan darahMu, ya Tuhan.

P: Engkau telah mengikutsertakan orang yang sakit dan malang dalam penderitaanMu di salib,* maka berilah mereka kekuatan dan ketabahan.

U: Selamatkanlah kami dengan darahMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Bapa yang mahakuasa, urapilah kiranya hati dan budi kami, supaya kami berjalan dalam cahaya kebenaranMu dan selalu mengikuti Engkau sebagai guru dan pemimpin kami. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

=====

Sumber:IBADAT HARIAN KOMISI LITURGI KWI